ПовратакИме и презиме

Синиша С. Ранђић

ЈМБГ

1009953710685

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1990. год.

Ужа научна, односно уметничка област

Рачунарска техника и телекомуникације

Академска каријера:

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет у Чачку

Рачунарска техника и телекомуникације

Докторат

1999.

Технички факултет у Чачку

Техничке науке

Магистратура

1984.

Електротехнички факултет, Београд

Електротехничке науке

Диплома

1977.

Електротехнички факултет, Београд

Електроника

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова наставе

1.

Архитектура рачунара

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Организација рачунарских система

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Информационе технологије, ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Техника и информатика,ИАС

2

3.

Оперативни системи

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

1.            

Пројектовање дигиталних система

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

1

2.            

ФПГA дизајн

Електротехн. и рач. инж, ДАС

3,28

3.            

Пројектовање дигиталних система

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,28

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

В. Потић, Ј. Ђорђевић, Б. Лазић, Д. Велашевић, Синиша Ранђић, М. Томашевић: Архитектура и организација процесора мултипроцесне обраде, Зборник радова XXVИ југословенске конференције за ЕТРАН,Суботица, 1982.

2.

D. Stojanović, Siniša Ranđić: Optimal Designing of Motor Drive for Mechanical Manipulators, The 2nd IFAC Symposium on Intelligent Components and Instruments, Budapest, 1994.

3.

Вранеш, П., Ранђић Синиша, Симић, Д., Марковић, П.: Уводупројектовањевлси кола, Институт “Михајло Пупин”, Београд,Наука, Београд 1995. Монографија

4.

Синиша Ранђић, Мирослав Радојичић: Основи компјутерске технологије, ИЦИМ, Виша техничка школа за индустријски менаџмент, Крушевац,1995. године, 191 страна, уџбеник, прво издање

5.

Djordjević, J., Tomašević, M., Bojović, M., Potić, V., RandjićSiniša: AN OPERATING SYSTEM ACCELERATOR, Journal of System Arechitecture 44 (1998) 737 – 754

6.

Z.Cucej, A. Peulic, SinišaRandjić: Wireless monitoring system of biomedical data: security Issues, IWSSIP ,September 22 to 24, 2005,  Chalkida,Greece

7.

Peulić, A., Ranđić, Siniša,Čučej, Ž.,: ZigBee based patient’s parameters monitoring system, International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP ’06, September 21 – 23, 2006, Budapest, Hungary, pp. 391 – 394

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 1

Међународни:

 

 

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css