ПовратакИме, средње слово, презиме

Александар М. Ранковић

ЈМБГ

1502971782810

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 1999. год.

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетски системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет у Чачку

Електроенергетски системи

Магистратура

2002.

Електротехнички факултет у Београду

Електроенергетски системи

Диплома

1994.

Технички факултет у Чачку

Електроенергетски системи

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Елементи и модели ЕЕС-а

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Анализа ЕЕС-а

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Дистрибутивне и  индустријске мреже

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Мониторинг и визуелизација процеса

Мехатроника, ДАС

2

5.

Обновљиви извори енергије

Електротехн. и рач. инж, ДАС

2

6.

Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења

Електротехн. и рач. инж, ДАС

2

7.

Управљање електроенергетским системима

Електротехн. и рач. инж, ДАС

0,67

8.

Планирање електроенергетских система

Електротехн. и рач. инж, ДАС

0,67

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.    

N. Mitrović, A. Ranković, A. Kalezić and S. Ђukić, “The Effect of Annealing on the Transport Properties of the Metastable Cu85Co15 Alloy”, Advanced Science and Technology of Sintering, ed. B.D.Stojanović, V.V. Skorohod and M.V.Nikolić, Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 1999 , pp. 599-604.

2.    

А. Ранковић и А. Сарић, "Анализа допунских мера обезбеђења места рада на надземним водовима", Eлектропривреда, Бр. 3, Јул/Септембар 2006, Стр. 77-87.

3.    

М. Савић, А. Ранковић, ”Уважавање појединих геометријских параметара проводника на тачност прорачуна магнетног поља у близини електроенергетских објеката”, 26. Саветовање ЈУКО ЦИГРЕ, Бања Врућица - Теслић, 2003, Реферат 36-3.

4.    

A. T. Сарић и A. Ранковић,"Примена турбине са повратним протоком у микро хидроелектранама", Зборник XXVII Саветовања JUKO CIGRE, Златибор, Мај 2005, Реферат C6-5.

5.    

Н. Кесерић, А. Ранковић,” Добијање електричне енергије из обновљивих извора у ЕЕЗ – Потенцијали, трошкови,перспективе и стратегија улагања”, 27. Саветовање JUKO CIGRE,Златибор, 2005, Реферат C6-11

6.    

А. Ранковић и A. T. Сарић,"Димензионисање микро/мини хидроелектране са пропелерним турбинама", Зборник XXVIII Саветовања JUKO CIGRE, Врњачка Бања, Октобар 2007, Реферат C6-08, Секција C6: "Дистрибутивни системи и дистрибуирана производња".

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи - Да

Међународни - Не

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css