Повратак


Име, средње слово, презиме Рибић-Зеленовић Ј. Ленка
Звање доцент
Ужа научна област Техничко-технолошке науке
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2008 Агрономски факултет Хемија
Докторат 2007 Технички факултет Чачак Физичка хемија
Диплома 1979 ТМФ Београд Органска хемија
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета ВУ Друга ВУ
1. Електрохемијски процеси синтезе материјала ТФ Чачак  
2. Методе инструменталне анализе   Агр. факултет Чачак
Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
1. L.Ribić-Zelenović, L.Rafailović, A.Maričić, M.Spasojević, Correlation between the electron state density and the electrucal resistivity in the nanostructured powder on the Ni-Mo alloy, J Optoelectron Adv M, 9(2007) No9, p2681-2685 M23
2. L.Ribić-Zelenović, A.Maričić, M.Spasojević, Characteristics of electrochemically obtained Ni96.7Mo3.3 alloy powder, J Optoelectron Adv M, 10(2008) No6, p1384-1389. M23
3. L.Ribić-Zelenović, L.Rafailović, M.Spasojević, A.Maričić, The influence of Structural Changes on Electical and Magnetic Characteristics of Amorphous Powder of the NixMoy Alloy, Sci Sinter, 38 (2006) 145-153 M23
4. L.Ribić-Zelenović, R. Simeunović, A.Maričić, M.Spasojević, The Effect of Temperature on the Magnetic Properties on the Electrochemically Obtained Ni92,8Mo7,2 Powder Pressed at Different Pressures, Mater Sci Forum, Vol. 555 pp.539-543 (2007). M23
5. L. Ribić-Zelenović, L. Rafailović, M. Spasojević, A. Maričić, Correlation between the electron state density change and the electrical resistivity and magnetic permeability changes in the nanostructured powder of the NiMo alloy, Physica B, 403 (2008) 2148-2154. M23
6. M.Spasojević, M.Cvijović, L.Ribić-Zelenović, G.Aćamović-Đoković, Electrochemical Deposition of Copper on Steel from a Solution of  Diacido-1,3-Propylenediamine-N,N'-Diacetato-N,N'-Dipropionate Cuprate (II), Russ J Appl Chem, 80(2007) No4, 566-570 M23
7. A.Maričić, M.Spasojević, L.Rafailović,V.Milovanović and L.Ribić-Zelenović, Hydrogen absorption and desorption kinetics in nickel and cobalt alloy powder, Mater Sci Forum, Vols. 453-454 pp.411-416 (2004). M23
8. L. Ribić-Zelenović, A. Tripković, L. Rafailović, M. Spasojević, The Oxidation of Methanal on Platinum Coatings on Titanium in Acidic Media, Acta Agriculturae Serbica, Vol. X, 19, 33-42 (2005) M51
9. Spasojević, M., Lidija Rafailović, Lenka Ribić-Zelenović,Electrochemical reduction of xylose, Acta Agriculturae Serbica, Vol. VIII, 15, 19-27(2003) M51
10. G. Marković, Lenka Ribić-Zelenović, M. Spasojević, Water Quality of Rural Water Supply Systems in the Municipality of Cacak, Acta Agriculturae Serbica, X, 20 (2005) 59-72 M51
11. Spasojević, M., Lenka Ribić-Zelenović, Propanol oxidation on the Pt/RuO2 electrodes in alkaline solutions, Acta Agriculturae Serbica, Vol. VIII, 16, 3-7(2003) M51
Збирни подаци научне активности наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата  
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 7
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни
Усавршавања  

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css