ПовратакИме, средње слово, презиме

Марко M. Росић

JMБГ

3107984793413

Звање

сарадник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од. 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет у Чачку

Електроенергетика

Диплома

2008.

Технички факултет у Чачку

Електроенергетика

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Електричне машине 1

 

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

6

2.

Електричне машине 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Електричне машине 3

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Техника високог напонa

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

5.

Релејна заштитa

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

6.

Високонапонска расклопна опрема

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

7.

Пројект. помоћу рачунара у енергетици

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

8.

Специјалне електричне машине

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css