ПовратакИме, средње слово, презиме

Димитрије  С. Розгић

JMБГ

0309977782822

Звање

сарадник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од. 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетски системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

    2008.

Технички факултет у Чачку

Електроенергетика

Диплома

   2002.

Технички факултет у Чачку

Електроенергетски системи

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Елементи разводних постројења

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Експлоатација ЕЕС-а

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Електране

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Поузданост дистрибутивних система

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css