ПовратакИме, средње слово, презиме

Андрија Т. Сарић

ЈМБГ

1909962780026

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет, Чачак, 70%, од 1990. године

Факултет техничких наука, Нови Сад, 30%, од 2007. године

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет, Чачак

Електроенергетски системи

Докторат

1997.

Електротехнички факултет, Београд

Електроенергетски системи

Магистратура

1992.

Електротехнички факултет, Београд

Електроенергетски системи

Диплома

1988.

Електротехнички факултет, Београд

Електроенергетски системи

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета   

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Елементи и модели ЕЕС-а

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Анализа ЕЕС-а

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Дистрибутивне и индустријске мреже

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Управљање електроенергетским системима

Електротехн. и рач. инж, ДАС

0,97

5.

Планирање електроенергетских система

Електротехн. и рач. инж, ДАС

0,97

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

A. T. Sarić, M. S. Ćalović and M. B. Djukanović, "Fuzzy Optimization of Capacitors in Distribution Systems", IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, Vol. 144, No. 5, September 1997, pp. 415-422.

2.

A. T. Sarić, M. S. Ćalović and V. C. Strezoski, "Fuzzy Multi-Objective Algorithm for Multiple Solution of Distribution Systems Voltage Control", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 25, No. 2, February 2003, pp. 145-153.

3.

A. T. Sarić and R. M. Ćirić, "Multi-Objective Integration of Real-Time Functions in Distribution Management System", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 25, No. 3, March 2003, pp. 247-256.

4.

A. T. Sarić and R. M. Ćirić, "Integrated Fuzzy State Estimation and Load Flow Analysis in Distribution Networks", IEEE Transaction on Power Delivery,Vol. 18, No. 2, April 2003, pp. 571-578.

5.

A. M. Stanković, A. T. Sarić and M. Milošević, "Identification of Nonparametric Dynamic Power System Equivalents with Artificial Neural Networks", IEEE Transaction on Power Systems, No. 4, November 2003, pp. 1478-1486.

6.

A. M. Stanković and A. T. Sarić, "Transient Power System Analysis with Measurement-Based Gray Box and Hybrid Dynamic Equivalents", IEEE Transaction on Power Systems,Vol. 19, No. 1, February 2004, pp. 455-462.

7.

A. T. Sarić and A. M. Stanković, "Model Uncertainty in Security Assessment of Power Systems",IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 20, No. 3, August 2005, pp. 1398-1405.

8.

A. T. Sarić and M. S. Ćalović, "Integrated GA-Fuzzy Multi-Objective Model for Centralized Volt/Var Control in Distribution Systems", Electric Power Components and Systems, Vol. 33, Issue 9, September 2005, pp. 1039-1055.

9.

A. T. Sarić and A. M. Stanković, "An Application of Interval Analysis and Optimization to Electric Energy Markets", IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No. 2, May 2006, pp. 515-523.

10.   

A. T. Sarić and A. M. Stanković, "Integration of Equation and Signal-based Models in Transient Analysis of Electric Energy Systems", IEEE Transactions on Circuits and Systems I, Vol. 53, No. 7, July 2006, pp. 1589-1596.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Седамнаест

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи ТРИ

Међународни

Усавршавања

Четири пута последокторско усавршавање у укупном трајању од две године на Northeastern University, Boston, USA

Два месеца последокторског усавршавања у Siemens, Minneapolis,USA

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css