ПовратакИме, средње слово, презиме

Бранислав Р. Савић

JMБГ

0803955710210

Звање

сарадник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од. 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Економија предузетништва

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

    2008.

Технички факултет у Чачку

Економија педузетништва

Диплома

   1997.

Економски Факултет, Београд

Eекономскa политикa  и планирањe

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Маркетинг

 

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС,

Информационе техенологије, ОАС

4

2.

Економија предузетништва

 

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

3.

Глобализација и конкурентност

 

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

4.

Предузетничка оријентација

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

5.

Основе предузетништва

 

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

6.

Предузетничке иновације

Предузетнички менаџмент, ОАС

1,33

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.

Грозданић Р., Савић Б., Подстицаји општина за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и рурални развој, монографија-електронска публикација, (2008) издавач СМЕ Цонсултинг,Београд, ИСБН 978-86-8755- 00-0

2.

Грозданић Р., Савић Б., Услуге регионалних агенција и центара за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Србији , монографија-електронска публикација, (2008) издавач СМЕ Цонсултинг, Београд, ИСБН 978-86-8755-01-07       

3.

Грозданић Р,Савић Б:„ Локални подстицаји општина за развој предузетништва и запошљавања», рад резултат теренскг истраживања 105 општина Србије,  Истраживачки пројекат УНДП, 2007, Национално саветовање, Економски видици 1/2007., стр.185-199

4.

Грозданић Р.,Савић Б. , Вучић М., Цвијовић Н., Дамњановић А., Унапређење услуга подршке за развој предузетништва и МСП), Symorg2008, Zbornik radova, ISBN 978-86-7680-160-2, str 301

5.

Цвијовић Н., Грозданић Р., Савић Б., Вучић М., Социјално предузетништво, Syimorg2008, Zbornik radova, ISBN 978-86-7680-160-2, str 300

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Предузетништво , управљање пројектима ЕУ,Швајцарске и УН, укључујући међународну диплому за програм PRINCE2,родног аспекта запошљавања (Gender and Employment), upravljanja vremenom, фацилитације (стручног вођења .У току магистарске студије на Техничком факултету у Чачку

Други подаци које сматрате релевантним: Савић Б, је радио као економски саветник у Заводу за планирање Београда, Заједници Универзитета Београд, Удружењу предузетника Београд, Агенцији Креативни круб, УНДП и Европској агеницји за реконструкцију, Међународној организацији рада. Као саветник ЕАР 2001-2003 учествовао је у спровођењу 2 комплексна секторска пројекта/програма који су унутар себе имали већи број посебних пројеката и то:

Подршка предузетништву и  Унапређење стручног образовања  а у оквиру, ИЛО на међународном пројекту,Социјално финансирање за самозапошљавање, УНДП саветник у одељењу за пројекте и међународну сарадњу у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике,Фонд за јачање капацитета програм УНДП за подршку влади Србије. Говори 4 страна језика

Укупан број радова

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css