ПовратакИме, средње слово, презиме

Александар М. Шебековић

ЈМБГ

0604974783927

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од 2000. год

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2000.

Технички факултет Чачак

Магистратура

2005.

ПМФ крагујевац

Диплома

1999.

ПМФ крагујевац

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Математика 2

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

6

2.

Математика 3

Техника и информатика, ИАС

3

3.

Нумерички и статистички софтвери

Техника и информатика, ИАС

1,67

4.

Математика 3

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

6

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

А. Шебековић, Релације између унутрашњих и спољашњих кривина Еуклидских подмногострукости, магистарска теза, ПМФ у Крагујевцу, 2005

 

L. Vestraelen, A. Šebeković, S. Haesen, Relations between intricing and extricing curvatures Euclidian submanifolds, J. Math. Of  Kragujevac, 2003.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

 

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css