ПовратакИме, средње слово,презиме

Рамо A. Шендељ

 

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Факултет за информационе технологије, Универзитет Медитеран,  Подгорица,

од 2005. год.

Ужа научна односно уметничка област

Информациони системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2005.

Универзитет Медитеран, Подгорица

Информациони системи

Докторат

2004.

Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Информациони системи

Магистратура

2001.

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Рачунарска техника

Диплома

1995.

Војнотехничка Академија, Београд

Информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Алати и технологије за е-учење

Електротехн. и рач. инж., ДАС

0.5

2.

Интеракција човек-рачунар

Електротехн. и рач. инж., ДАС

1.28

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

D. Milosevic, R.Sendelj, “LeMONT: An Ontology-based Learner Modeling System”, WSEAS Transactions on Computers, Issue 3, Vol.6.,March 2007. ISSN: 1109-2750. pp 455-463.

2.

Knjiga: R. Sendelj, "Informacione tehnologije i poslovni informacioni sistemi" Fakultet za informacione tehnologije - Univerzitet Mediteran, Septembar 2006.

3.

R. Sendelj,V.Devedzic, “Fuzzy Systems Based On Component Software”, Fuzzy Sets and Systems, January 2004, Vol 141/3 pp 487-504.

4.

R. Sendelj,D.Milosevic, “Integration Interoperable Software Component Into Intelligence Software Systems”, WSEAS Transaction on Systems, April 2004, Issue 2, Vol 3. pp 928-936.

5.

R. Sendelj, V. Devedzic, “Representational Hierarchy of Fuzzy Logic Concepts in the OBOA Model”, Lecture Notes in Computer Science, 2004, Vol 1611.pp 54-63.

6.

Koautor Monografija: R. Sendelj, "Tehnologije Inteligentnih Sistema" FON - Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Maj 2004, ISBN 86-7680-026.

7.

R.Sendelj, V.Devedzic, “EXtended Model Fuzzy Systems Based on Component Software, Information Systems, Analysis and Synthesis”, Jun 2002. Vol I.

8.

R. Sendelj, V.Devedzic, “Integration Software Component into Intelligence Systems”, INFO M 2003, Beograd, September 2003, pp. 35-42.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 3 (три)

Међународни 1 (један)

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css