ПовратакИме, средње слово,презиме

Радојко Љ. Симеуновић

ЈМБГ

1909943782824

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку 

1992. год.

Ужа научна односно уметничка област

Физика (физика кондензоване материје)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004.

Технички факултет Чачак

Физика

Докторат

1993.

Електронски факултет Ниш

Физика чврстог стања

Специјализација

1992.

ПМФ Београд

Физика елементраних честица

Магистратура

1986.

ПМФ Београд

Физика јонизованог стања материје

Диплома

1970.

ПМФ Београд

Физика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Физика 1

Информационе технологије, ОАС

3

2.

Физика 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

3.

Физика 2

Техника и информатика,ИАС

1

4.

Физички основи електротехнике

Техника и информатика,ИАС

4

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

“Crystallization of Amorphous Metallic Alloys”, S.P. Alisova, P.V. Budberg, R. Dimitrijević, A. Maričić, N. Mitrović, P.M. Nikolić, S.V. Pan, M.M. Risti}, R. Simeunović and M.V. [u{i},Technical Faculty ^a~ak and Institute of Technical Science of SASA, Čačak 2000.       

2.            

Synthesis, preparation and properties of new Fe-based soft magnetic amorphous alloys with a large supercooled liquid region Author(s): Mitrovic N,Simeunovic R, Maricic A, Jordovic B  Source: PROGRESS IN ADVANCED MATERIALS AND PROCESSES MATERIALS SCIENCE FORUM 453-454: 367-373 2004             

3.            

CHANGES OF ELECTROMAGNETIC PROPERTIES OF COLD SINTERED COBALT POWDER DURING TEMPERATURE RELEASING, Radojko Simeunović, and P. Petrovi}, Russian Physics Journal, Vol. 48, No.2, 2005, p.117-121

4.            

The Effect of Pressing Pressure on the Magnetic Properties of Amorphous Co80Ni20 Alloy Powder,R. Simeunović A. Maričić, A. Kalezić-Glišović, M. Spasojević, Science of Sintering, 38 (2006) 283-286

5.            

Magnetoimpedance effect in Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 metallic glass ribbons, Author(s): Kalezic-Glisovic, A, Mitrovic, N,Maricic, A, Simeunovic, R Source: RESEARCH TRENDS IN CONTEMPORARY MATERIALS SCIENCE 555: 533-538, 2007 Book Series: MATERIALS SCIENCE FORUM

6.            

Study of stress-annealing enhancement of magnetoimpedance effect in Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 metallic glass ribbons Author(s): Kalezic-Glisovic, A (Kalezic-Glisovic, A.), Mitrovic, N (Mitrovic, N.), Maricic, A (Maricic, A.), Simeunovic, R (Simeunovic, R.)  Source: ACTA PHYSICA POLONICA A   Volume: 113   Issue: 1   Pages: 103-106

Conference Information: 13th Czech and Slovak Conference on Magnetism (CSMAG’07), JUL 09-12, 2007

7.            

The effect of temperature on the magnetic properties of the electrochemically obtained Ni92.8Mo7.2 powder pressed at different pressures Author(s): Ribic-Zelenovic, L, Simeunovic, R , Maricic, A, Spasojevic, M Source: RESEARCH TRENDS IN CONTEMPORARY MATERIALS SCIENCE 555: 539-543, 2007  Book Series: MATERIALS SCIENCE FORUM

8.            

Mechanical strain and temperature annealing effect on structural relaxation kinetics of the Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 amorphous alloy Author(s): Kalezić-Glisović A, Maricić A, Mitrović N, Simeunović R, Spasojević M   Source: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS   Volume: 10   Issue: 3   Pages: 504-507   Published: MAR 2008

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата (без аутоцитата)

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

13

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи         (1)


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css