ПовратакИме и презиме

Славољуб С.Шљивић

ЈМБГ

0403959781025

Звање

доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку 01.11.2008

Ужа научна односно уметничка област

Економија предузетништва

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Технички факултет

економија

Докторат

2002

Економски факултет Београд.

економија

Специјализација

Магистратура

1988

Економски факултет Београд.

економија

Диплома

1982

Економски факултет Београд

економија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

 

назив предмета    

врста студија

Часова активне наставе

1.

Економија предузетништва

Инжењерски менаџмент, ОАС, Предузетнички менаџмент,ОАС

1

2.

Предузетничка оријентација

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,5

3.

Књиговодство и пословне финансије

Инжењерски менаџмент, ОАС, Предузетнички менаџмент,ОАС

3,5

4.

Финансијски менаџмент

Предузетнички менаџмент, ОАС

1,5

5.

Пословна политика у МПС

Предузетнички менаџмент, ОАС

3

6.

Порески системи и кредитирање МПС

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. 

Шљивић, Славољуб, Маркетиншке стратегије, ауторизована предавања,2006, ИЦИМ, Крушевац

2. 

Шљивић, Славољуб, "Relevance of a Value Based Management Concept for the firms in transition economies", рад изложен на II међународној конференцији о рачуноводству и финансијама у привредама у транзицији, ICAFT 2004, Kavala, Greece

3. 

Шљивић, Славољуб, Пословна политика у индустријским предузећима, ауторизована предавања,2000, ИЦИМ, Крушевац

4. 

Шљивић, Славољуб, "Максимизација богатства власника као циљ предузећа", зборник радова, Менаџмент и индустрији,2003 ИЦИМ, Крушевац

5. 

Јоцић, Ч. и Шљивић, С.,  "Циљни маркетинг у пројекту истраживања тржишта и потрошача", (2001):  Интрернационални симпозијум YУПМА, Београд

6. 

Шљивић,Славољуб, Двојно књиговодство-мануелно и компјутеризовано, Приручник, ИЦИМ,  Крушевац, 1997

7. 

Шљивић, Славољуб (1996): „Управљачко рачуноводство и неки организациони проблеми привреде“, зборник радова Менаџмент-промене и развој, ИЦИМ, Крушевац

8. 

Шљивић, Славољуб (2008): Бизнис инкубатор Крушевац-студија изводљивости и бизнис план, Општинска управа Крушевац, Крушевац

9. 

Јањић-Васиљевић,Данијела и Славољуб Шљивић (2007): „Индустријске иновације и стратегија покретања сопственог бизниса (ВЕНТУРИНГ СТРАТЕГY)“, ФИМ, Крушевац

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css