ПовратакИме,средње слово, презиме

Небојша Љ. Станковић

ЈМБГ

0808966782819

Звање

Асистент-приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 1992. год.

Ужа научна односно уметничка област

Информационе технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет у Чачку

Информационе технологије

Диплома

1991.

Технички факултет у Чачку

Индустријска енергетика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Информационо технологије

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

4

2.

Оперативни системи

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

4

3.

Рачунарске мреже и комуникације

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

5

4.

Организација рачунарских система

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС.

Инжењерски менаџмент, ОАС

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Станковић Н., Ранђић С.: „Преглед симулатора коришћених у настави рачунара“, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у образовању, Конференција ТФ Чачак 2008, стр. 499-506

2.

Станковић Н., Ранђић С.: „Примена менталних мапа у настави“,ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у образовању, Конференција ТФ Чачак 2008, стр. 214-220

3.

Бјекић, М., Станковић, Н.: „Диференцирана информатичка обука наставника (ДИОН)“, Министарство просвете и спорта Републике Србије,програм акредитован 2007.

4.

Бјекић, М., Станковић, Н.: Информатичка писменост наставника технике, Техничко (технолошко) образовање у Србији, Конференција ТФ Чачак 2006, стр. 494-500.

5.

Бјекић, М.,  Бјекић, Д., Станковић, Н.: „Критеријуми информатичке писмености наставника“, Научни скуп са међународним учешћем "Комуникација и медији у савременој настави", Учитељски факултет Јагодина 2003, стр. 336-352

6.

Бјекић, М., Станковић,Н.: "Употреби рачунар у настави - диференцирана информатичка обука наставника", Министарство просвете и спорта Републике Србије, програм акредитован октобра месеца 2002.

7.

Сарадник и инструктор у програму: „Комуникација и учење у настави технике“, аутора
Д. Бјекић и М. Бјекић, Министарство просвете и спорта Републике Србије, програм акредитован априла месеца 2002.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи            

Међународни

Други подаци које сматрате релевантним: Коаутор и реализатор 2 акредитована програма стручног усавршавања запослених у образовању.

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css