Повратак

Име, средње слово, презиме Милена М. Станковић
Звање Редовни професор
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када Електронски факултет Ниш 1979.
Ужа научна односно уметничка област Електротехника и рачунарство
Академска каријера
  Година Институција Област
Избор у звање 1999 Електронски факултет у Нишу Рачунарска техника и информатика
Докторат 1988 Електронски факултет у Нишу Техничке науке
Специјализација      
Магистратура 1982 Електронски факултет у Нишу Рачунарска техника и информатика
Диплома 1976 Електронски факултет у Нишу Аутоматика
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
  назив предмета   Назив студијског програма, врста студија Часова активне наставе
1. Корисничка подршка у електронском учењу Техника и информатика, ДАС 1.86
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
  C. Moraga, M. Stankovic, S. Stojkovic, “Characterization of Ternary Cofactors in the Spectral Domain”, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol.13. No.4-6, 2007, pp. 279-294.
  Stankovic, R.S., Stankovic, M., Moraga, C., "Haar wavelet transforms and Haar spectral transform decision diagrams for switching and multiple-valued functions", Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol. 11, No. 1-2, 2005.
  Stanković, M., Stanković, R. S., Astola, J., Egiazarian, K., “Fibonacci spectral transforms: calculation, algorithms and circuit realizations”, Systems Analysis Modelling Simulation, Vol. 43, No. 11, 2003, 1463-1501.
  M. Stanković, B.J. Falkowski, D. Janković, R.S. Stanković,”Calculation of the paired Haar transform through shared binary decision diagrams ”, Computers and Electrical Engineering, Vol.29, No.1, January 2003, pp. 13-24
  R.S. Stanković, M. Stanković, R. Creutzburg,”Foundations for applications of Gibbs derivatives in logic design and VLSI ”, VLSI Design ,Vol.14, No.1, 2002, 65-81.
  R.S. Stanković, J. Astola, M. Stanković, K. Egiazarian,”Circuit synthesis from Fibonacci decision diagrams”, VLSI Design, Special Issue on Spectral Techniques and Decision Diagrams, Vol 14, No.1, 2002, 23-34.
  Astola, J.T., Egiazarian, K., Stankovic, M., Stankovic, R.S., "Fibonacci arithmetic expressions", Avtomatika i Telemekhanika, No. 6, 2004, 4-21. English translation, Automation and Remote Control, Vol. 65, No. 6, 2004, 842-856.
  R.S. Stanković, M. Stanković, J.T. Astola, K. Egiazarian, Fibonacci Decision Diagrams, TICSP Series # 8, ISBN 952-15-0385-8, ISSN 1456-2774, Tampere, 2000.
  R. Stanković, M. Stanković, D. Janković, Spectral Transforms in Switching Theory: Definitions and Calculations, Nauka, Beograd. 1998
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 22
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 7
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  да Међународни  да
Усавршавања Студијски боравци у Tampere International Center for Signal Processing, University of  Tampere, Finland, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css