ПовратакИме, средње слово, презиме

Михајло Ч. Стефановић

ЈМБГ

0510947730051

Звање

редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Електронски факултет у Нишу,

Ужа научна односно уметничка област

Телекомуникације

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

   1990.

Електронски факултет у Нишу

Телекомуникације

Докторат

   1979.

Електронски факултет у Нишу

Телекомуникације

Магистратура

1976.

Електронски факултет у Нишу

Телекомуникације

Диплома

1971.

Електронски факултет у Нишу

Телекомуникације

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Телекомуникације

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Рачунарске телекомуникације и мреже

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

М.Стефановић, Д.Милић, Н.Стојановић,“Evalution of Optimal Bandwidth in Optical FSK System Influenced by Laser Phase Noise”, A Joint IEEE/OSA Publication Journal of Lightwave Technology,Volume 16, Number 5, May 1998.

2.

Н.Стојановић, М.Стефановић, В.Смиљанић, “Line code for very high-speed optical transmission systems”, International Journal of Optoelectronics,Vol. 11, No.4, pp. 291-297, 1997.

3.

М.Стефановић,Д.Драча, А.Видовић,Д.Миловић,“Coherent Detection of FSK Signal in the Presence of Cochannel Interference and Noisy Carrier Reference Signal”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE) 53, No.2, pp. 77-82,1999.

4.

М.Стефановић,Г.Ђорђевић, И. Ђорђевић, “Performance of Binary CPSK Satellite Communication System in the Presence of Noises and Noisy Carrier Reference Signal”, International Journal of Electronics and Communications (AEUE), 53, No.2, pp. 70-76,1999.

5.

М.Стефановић, Г.Ђорђевић, И. Ђорђевић, Н.Стојановић, “Influence of Imperfect Carrier Recovery on Satellite QPSK Communication System Performance”, International Journal of Satellite Communications, 17, pp. 37-49,1999.

6.

И. Ђорђевић, М.Стефановић, “Performance of Optical Heterodyne PSK System with Costas Loop in Multichannel Environment for Nonlinear Second Order PLL Model”, IEEE/LEOS  Journal of Lightwave Technology, Vol. 17, No. 12, pp. 2470-2479, December 1999.

7.

С.Денић, М.Стефановић,Б.Васић, “M-ary RLL dc-free codes for optical recording channels”, Electronics Letters, Vol.36, No. 14, pp. 1214-1216, July 2000.

8.

М. Стефановић, Д. Драча, Д. Миловић, А. Панајотовић, “Analytic Solution of Pulse Shape along the Fiber in the Presence of Interference and Third Order Dispersion”, Journal of Optical Communications (accepted for publication #JOC 1095), 2006.

9.

М.Стефановић,Д. Миловић, А,Митић, М. Јаковљевић “Performance analysis of system with selection combining over correlated Weibull fading channels in the presence of cochannel interference”,  Int J Electron Commun (AEU), doi: 10.1016/j.aeue.2007.09.006., 2007.

10.   

А. Панајотовић,М. Стефановић, Д. Драча, “Performance analysis of system with selection combining over correlated Rician fading channels in the presence of cochannel interference” (accepted for publication AEUE: 50414), 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

52

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним: 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css