ПовратакИме и презиме

Владица С. Стојановић

ЈМБГ

1103970742023

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет, Универзитет у Приштини, са седиштем у К.Митровици

Ужа научна односно уметничка област

Примењена математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини

Примењена математика

Докторат

2007.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини

Математичка статистика

Магистратура

2004.

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

математика

Диплома

1995.

Филозофски факултет (ННГ за Математику), Универзитет у Нишу,

математика

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Статистичке методе у тржишним истраживањима

Предузетнички менаџмент, ОАС

2,75

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Божиновић М., Стојановић В., Миливојевић Д.: Информатика - увод у рачунарску технику и објектно програмирање,Уџбеник Виша економска школа Пећ – Лепосавић. 2003.

2.

2.Божиновић М., Стојановић В.: Математичке методе и модели у економији предузећа, Уџбеник,Виша економска школа Пећ – Лепосавић. 2005

3.

Стојановић В , Пројекат Минстарства науке и технологије: “РАЗВОЈ АЛГЕБАРСКИХ МЕТОДА, МОДЕЛА И АПАРАТА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ПРИМЕНЕ”, финансираног од стране Министарства науке

4.

Здравковић В., Стојановић В.: Статистичка интерпретација и карактеристике обима гласа при испитивању музичких способности деце на подручју Врања, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, књига XИ, стр. 273-282, 2004.

5.

Поповић Ч. Б., Стојановић С. В.: Сплит-АРЦХ (на енглеском), ПЛИСКА Студиа Матхематица Булгарица, Вол. 17,  стр. 201-220, 2005.

6.

Стојановић В., Поповић Б.: Естиматион ин Реал Дата Сет бy Сплит-АРЦХ Модел (на енглеском),  Филомат, Вол. 21: 2, стр. 133-152, 2007.

7.

Божиновић М., Стојановић В.: Модели динамичког хаоса у условима статистичке неодређености финансијског тржишта. Економски сигнали,Вол. 1:2, Висока школа струковних студија - Лепосавић, стр. 27-43, 2006.

8.

Стојановић В., Петровска С.: Стохастички модели динамике финансијских индекса и њихове примене. Економски сигнали, Вол. 1:2, Висока школа струковних студија - Лепосавић, стр. 99-127, 2006.

9.

Стојановић В.: Условна хетерогеност као стохастички модел динамике цена. Економски погледи бр. 1/2007, Економски факултет у Приштини, К. Митровица, стр. 315-334, 2007.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css