ПовратакИме, средње слово, презиме

Саша М. Стојковић

ЈМБГ

2305958710243

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет, Чачак

1992. год.

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетски системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет, Чачак

Електроенергетски системи

Докторат

1997.

Технички факултет, Чачак

Високонапонска расклопна опрема

Магистратура

1989.

Електротехнички факултет, Београд

Високонапонска расклопна опрема

Диплома

1982.

Електротехнички факултет, Београд

Релејна заштита

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија  

Часова активне наставе

1.

Техника високог напона

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Пројектовање помоћу рачунара у енергетици

Електротехн. и рач. инж, ДАС

2

3.

Високонапонска расклопна опрема

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Релејна заштита                   

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

5.

Пројектовање помоћу рачунара у енергетици

Електротехн. и рач. инж, ОАС

0,94

6.

Високонапонска расклопна опрема

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,28

7.

Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Саша Стојковић:РАЧУНАРСКА АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА ПРОГРАМОМ AТП(Aлтернативе Трансиентс Програм), Технички факултет, Чачак, 2007.

2.

Саша Стојковић: Збирка задатака из релејне заштите, Технички факултет, Чачак, 2003.

3.

Saša Stojković: Two-dimensional calculations of arc-flow interaction in circuit-breakers, 2nd POWER SYSTEM CONFERENCE, November 20-21, 1997, Pages 49-53, Timisoara, Romania,

4.

S. Sтојковић: УПРАВЉАЊЕ И РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

13. Sимпозијум ЈУКО ЦИГРЕ „Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему“, Тара, 29. мај – 02. јун 2006.

5.

Д. Милојевић, Sаша Sтојковић: ПОРЕЂЕЊЕ МОНОФАЗНИХ МОДЕЛА ВОДОВА ЗА АНАЛИЗУ УГРОЖЕНОSТИ ТРАНSФОРМАТОРSКИХ SТАНИЦА 110/10 кV ОД АТМОSФЕРSКИХ ПРЕНАПОНА 28. Sаветовање ЈУКО ЦИГРЕ 30. септембар-05 октобар 2007., Врњачка Бања, Р Ц4-02, стр. 173-182

6.

С. Стојковић, Жарко Sтевановић: РАЗВОЈ ПРЕКИДНОГ ЕЛЕМЕНТА SФ6 ПРЕКИДАЧА-ГАSОДИНАМИЧКИ АSПЕКТ, Електропривреда, 2001,бр 3,стр. 17-22,

7.

С. Стојковић: ТЕХНИКА ВИСОКОГ НАПОНА – ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА, Технички факултет, Чачак, 2008.

8.

С. Стојковић: ATP-EMTP BASED CASE STUDY OF WIND POWER PLANT INTERCONNECTION TO THE DISTRIBUTION SYSTEM IN SERBIA,

International symposium POWER PLANTS 2006  September 19-22, 2006, Vrnjačka Banja,Serbia

9.

СашаСтојковић:  УТИЦАЈ МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА СТРУЈЕ КРАТКИХ СПОЈЕВА У ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ, “Електропривреда“ 2006, бр. 1, стр.54-62.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Др Саша Стојковић објавио је један помоћни уџбеник и две збирке задатака, 12 радова у домаћим часописима, 36 радoва на конференцијама и учествовао на 5 пројеката.

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css