Повратак


Презиме, средње слово, име Стрезоски Ц. Владимир
Звање Редовни професор
Ужа научна област Електроенергетика
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 1997. ФТН Нови Сад Електроенергетика
Докторат 1985. Електротехнички факултет Београд Електроенергетика
Диплома 1973. Електротехнички факултет Београд Електроенергетика
Списак предмета које наставник држи  на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета ВУ Друга ВУ
1. Регулација и управљање дистрибутивних мрежа ФТН Нови Сад ТФ Чачак
2. Регулација и управљање ЕЕС    
Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
    М
1 V. C. Strezoski and L. D. Trpezanovski, ”Three-Phase Asymmetrical Load-Flow”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 22, No. 7, 2000, pp. 511-520. 23
2 D. D. Bekut, G. S. Švenda, and V. C. Strezoski, ”Dead Zone Phenomenon in Distance Relaying of Overhead Transmission Lines”, Electric Power System Research, Vol. 56, No. 1, 2000, pp. 1-8. 23
3 V. C. Strezoski, N. A. Katić, and D. S. Janjić, ”Voltage Control Integrated in Distribution Management System”, Electric Power System Research, Vol. 60, No. 2, 2001, pp. 85-97. 23
4 A. T. Sarić, M. S. Ćalović, and V. C. Strezoski, ”Fuzzy Multi-Objective Algorithm for Multiple Solution of Distribution Systems Voltage Control”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 25, No. 2, 2003, pp. 145-153. 23
5 V. C. Strezoski, G. S. Švenda, and D. D. Bekut, ”Extension of the Canonical Model to Grounding Parts of Power Systems Under Fault Conditions”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 25, No. 7, 2003, pp. 567-575. 23
6 V. Strezoski, ”A New Scaling Concept in Power System Analysis”, IEE Proc.-Generation Transmission and Distribution, Vol. 143, No. 5, 1996, pp. 399-406. 22
7 V. Strezoski and D. Bekut, ”A Cannonical Model for the Study of Faults in Power Systems”, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 6, No. 4, 1991, pp. 1493-1499. 22
8 M. Ćalović and V. Strezoski, ”Calculation of Steady-State Load Flow Incorporating System Control Effects and Consumer Self-Regulation Characteristics”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 3, No 2, 1981, pp. 65-74. 23
9 D. S. Popović, V. C. Strezoski, and N. A. Katić, ”Power Applications - A Powerful Tool for Distribution Networks Management”, 16th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution - CIRED, (IEE Conf. Publ. No. 482), 2001. 33
10 В. Ц. Стрезоски и В. П. Видовић, “Прорачун несиметричних токова снага дистрибутивних мрежа”, Електропривреда, бр. 2, 2008. 51
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 8
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 6
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 6 Међународни 14
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css