Повратак


Презиме, средње слово, име Швенда С. Горан
Звање Доцент
Ужа научна област Електроенергетика
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2007. ФТН Нови Сад Електроенергетика
Докторат 2001. Електротехнички факултет Београд Електроенергетика
Диплома 1988. Електротехнички факултет Београд Електроенергетика
Списак предмета које наставник држи  на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета ВУ Друга ВУ
1. Методе оптимизације у електроенергетици ФТН Нови Сад  
2. Примена метода оптимизације и вештачке интелигенције у електроенергетици   ТФ Чачак
Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
    М
1 V. C. Strezoski, G. S. Švenda, and D. D. Bekut, “Extension of the Canonical Model to Grounding Parts of Power Systems Under Fault Conditions”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 25, No. 7, 2003, pp. 567-575. 22
2 D. D. Bekut, G. S. Švenda, and V. C. Strezoski, “Dead Zone Phenomenon in Distance Relaying of Overhead Transmission Lines”, Electric Power Systems Research, Vol. 56, No. 1, 2000, pp. 1-8. 22
3 G. S. Švenda and J. M. Nahman, “Transformer Phase Coordinate Models Extended for Grounding System Analysis”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 17, No. 4, 2002, pp. 1023-1029. 22
4 J. M. Nahman and G. S. Švenda, “Power and Earthing System Modelling in Natural Coordinates”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 24, No. 7, October 2002, pp. 541-549. 22
5 G. S. Švenda and J. M. Nahman, “Transformer Phase Coordinate Models Extended for Grounding System Analysis”, IEEE Power Engineering Review, Vol. 22, No. 8, 2002, p. 71. 22
6 G. S. Švenda, S. Kanjuh, T. Konjić, and V. Miranda, “Using a Fuzzy Modeling in Decision Making for Planning Under Uncertainty with Risk Analysis Paradigm”, 8th Seminar on Neural Network Applications in Electrical EngineeringNEUREL, 2006, pp. 207-212. 33
7 G. Švenda, Osnovi elektroenergetike- matematički modeli i proračuni, FTN& Stylos, Novi Sad, 2008. 43
8 D. S. Popović, R. M. Ćirić, G. Švenda, and Z. Gorečan, Comparison of different algorithms for distribution network analysis, 32-nd Universities power engineering conference UPEC '97, Vol. 1, Manchester, UK, September 10-12, 1997, pp. 182-185. 33
9 D. D. Bekut, G. S. Švenda, and J. K. Dujić, “Software Package for Thermal Protection of Distribution Network Elements“, DistribuTECH DA/DSM 98 Europe '98, October 27-29, 1998, London, UK, track 3.1. 33
10 Д. Д. Бекут и Г. Швенда, “Eквивалент електроенергетског система за прорачуне режима са кваром у дистрибутивној мрежи“, Eлектропривреда, бр. 4, 1996, стр. 35-42. 51
11 Г. Швенда, Д. Д. Бекут и И. М. Гријак, “Утицај електромагнетски спрегнутих водова на избор подешења дистантне заштите - Део I: Општа разматрања“, Eлектродистрибуција, бр. 1, 1997, стр. 28-37. 51
12 Г. Швенда, Д. Д. Бекут, И. М. Гријак и С. Д. Којић, “Утицај електромагнетски спрегнутих водова на избор подешења дистантне заштите - Део II: Разматрање на примерима из реалног електроенергетског система“, Eлектродистрибуција, бр. 2, 1997, стр. 169-178. 51
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 0
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 4
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 2
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css