ПовратакИме, средње слово, презиме

Владе Д. Урошевић

ЈМБГ

19109577220048

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

Oд 2004. год.

Ужа научна односно уметничка област

Примењене рачунарске науке и информатика

Академска каријера

Датум

Институција

Област

Избор у звање

2009.

Технички факултет, Чачак

Примењене рачунарске науке и информатика

Докторат

2001.

ПМФ Крагујевац

Физика

Магистратура

1997.

ПМФ Крагујевац

Физика

Диплома

1982.

ПМФ Крагујевац

Природно-математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС, Информационе технологије,  ОАС, Техника и информатика,ИАС

2

2.

Програмски језици

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС, Информационе технологије,  ОАС, Техника и информатика,ИАС

2

3.

Објектно орјентисано програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС, Информационе технологије,  ОАС, Техника и информатика,ИАС

2

4.

Рачунарске симулације и анимације

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Информационе технологије, ОАС

2

5. Симулација и моделирање процеса Електротехн. и рач. инж, ДАС, 2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

D.Nikezić, V. Urošević. "A theoretical study of radon measurement with activated charcoal." Nuclear Instruments and Methods A 406 (1998) 486-498

2.            

V.Urošević, D. Nikezić, S. Vulović, M. Kojić. "Optimization of radon measurement with active charcoal" Health Physics 76(5) 1999.

3.            

V. Urošević, D. Nikezić "Simulation of skim off method in radon measurements by active charcoal" Applied Radiation and Isotopes Vol 55/1,   pp 121-124 (2001).

4.            

V. Urošević, D. Nikezić "Radon transport  through  concrete  and determination  of its  diffusion  coefficient" Radiation  Protection Dosimetry, 2003 Vol 104/1,   pp 65-70.

5.            

V.Урошевић, D. Nikezić, "Optimisation of radon measurements" 2nd International Yugoslav Nuclear Society Conference, Beograd, Yugoslavia, 28- Sept- 1. Oct.1998.

6.            

V.Urošević, D. Nikezić, G. Pantelić, M. Kovačević "Radon transport through the concrete and determine diffusion coefficient for the tipical concrete building in Serbia" 3nd International Yugoslav Nuclear Society Conference,Beograd, Yugoslavia, 2-5 Oct. 2000.

7.            

V.Urošević, D. Nikezić, G. Pantelić “Experimental determination  the time  needed  for  achieve  of steady state  for radon  transport  through concrete”   4th International Yugoslav Nuclear Society Conference, Beograd, Yugoslavia, 30mSeptember-5 October 2002.

8.            

V.Urošević, D. Nikezić, R.Zekić  “ Theoretical  and  experimental  study  of radon measurement with designing and calibration  domestic  canister  with active charcoal”   4th International Yugoslav Nuclear Society Conference, Beograd, Yugoslavia, 27-30  September 2004.

9.            

Improving radon measurement  with  active charcoal  and designing domestic canister“ First  International ECE Workshop, June 30 to Jule 2. 2004 Belgrade.

10.        

Д. Nikezić, Д. Stevanović, Д. Krstić,  V. Urošević, “ Behavior  of   Polonium  in diffusion  chamber  for a radon measurement “  Second  International ECE Workshop, June 30 to Jule 2. 2005 Niška Banja

Збирни подаци научне,односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Пар десетина у радовима ссци листи

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи - Да

Међународни

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css