ПовратакИме, средње слово, презиме

Љубомир М. Вулићевић

ЈМБГ

2104946782820

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1977. год

Ужа научна односно уметничка област

Материјали

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1995

Технички факултет Чачак

Материјали

Докторат

1984

Центар за мултидисциплинарне студије БУ, Београд

Материјали

Магистратура

1979

Технол.-мет. Фак. БУ, Београд

Неорг. хем. технологија

Диплома

1971

Техн.-мета. факултет БУ, Београд

Хемијско инжењерство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Електротехнички материјали

Електротехн. и рач. инж, ОАС

4

2.

Технологије електротехничких материјала

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Нанотехнологије у електротехници

Електротехн. и рач. инж, ДАС

2,56

4.

Менаџмент природним ресурсима

Инжењерски менаџмент, ОАС

2,5

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Lj. Vulićević,BETTER CERAMICS THROUGHOUT CRYOGENIC PROCESSING Monograph  (ISBN 86-81745-16-6); reviewers: I.P.Kuštalova, Inst. for Superhard Mat. Ukr. SSR Academy of Sci., V.Petrović,Eng. Dept., Čačak, Ed. by Tech. Faculty Čačak, Kragujevac University, 1994. pp. 97.

2.

Lj. Vulićević,TEXTURE IN BRICKSin Monograph:”Bricks of Serbian Medieval Monasteries”, Monographs, Vol. DXCVII, ITN SANU Belgrade, 1989.

3.

M.Srećković, Lj.Vulićević, Ž. Tomić, V.Rajković,“Guide of Laser Damages on the Surface of some Modern Materials”, ISBN 621.375.826(0758) Monograph, pp.131, ed. by Tech. Faculty, Čačak 2004.

4.

D.Ranđić, Lj.Vulićević, M.Srećković ”RAZVOJ METODA DOBIJANJA I POVRŠINSKE OBRADE MATERIJALA DOBIJENIH IZ PRAŠKASTIH SISTEMA, (ISBN 8681745-18-2); Tehn. Fak., Čačak, 1995. str.72. Monografija

5.

M.Srećković, N. Ivanović, V. Rajković, S. Bojanić,Lj.Vulićević, et al., J.Mat. Sci. Lett. 22,  2003 1727-1730.

6.

M.Srećković, Lj. Vulićević, S.Bojanić, V.Rajković,Journal of Optics (1998) 27 1 pp.13-25.

7.

Lj. Vulićević, N. Ivanović, A.Maričić, et al., Materials Science Forum Vol. 518 (2006) pp. 113-118.

8.

Lj. Vulićević, N. Ivanović, A. Maričić; M. Srećković, S. Vardić; M.Plazinić; Ž. Tomić  Sci. Sint. Vol 39 No1 (2007) pp.85-91.

9.

Lj. Vulićević, N. Ivanović, N. Popović, V. Kusigerski, M. Srećković, Ž. Tomić, and S. Vardić,  Materials Science Forum Vol. 555 (2007) pp. 273-278

10.   

L.Lukić, Lj.Vulićević, Z.Preradović, B.Anđelić, and V.Petrović, Ceram. Powder Proc. Sci. (1988) pp.891-98.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

1

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

8

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

 

 

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css