ПовратакИме и презиме

Радислав М. Вуловић

JMБГ

2211950770021

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

 Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу

2008. год

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент информациони системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Технички факултет Чачак

Менаџмент информациони системи

Докторат

2004

Технички факултет Зрењанин

Информационе технологије

Магистратура

2002

Технички факултет Чачак

Информационе технологије

Диплома

1996

Технички факултет Чачак

ТО

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Информационо-комуникационе технологије

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

1,75

2.

Пословне рачунарске апликације

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС,

Информационе техенологије, ОАС

1,5

3.

Увод у информационе системе

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Информационе техенологије, ОАС,

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Анализа информационих система

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

5.

Менаџмент информационих система

Инжењерски менаџмент, ОАС

1

6.

Електронско пословање

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС,

2

6.

Електронско пословање

Информационе техенологије, ОАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Вуловић Р., ,,Рачунарство и информатика за први разред средњих школа'', ,,Епоха '' Пожега, 210 страна.,Министарство просвете и спорта у Влади Републике  Србије решење бр. 6-00- 00075 / 2003 -3. .ISBN 86-83489-56-6,  2003. година

2.

Вуловић,Р., Анђелић,С., ,,An example of Relation Database Application in    Railways'' XVI INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 9th – 10th I/46      Novembar 2006,  Sofija.

3.

Мр Радилсав Вуловић: „Место и улога технике и информатичке технологије у наставном процесу школа на селу“, Институт за педагошка истраживања Београд,   2003.године

4.

Вуловић, Р., ,,Информатичке технологије у заштити животне средине'',Скрипта за студенте ВТШСС – Аранђеловац, 187 страна, ВТШСС, Аранђеловац,2005. година.

5.

Вуловић. Р., Михаиловић.Ђ, ,,Информатичке технологије'' Скрипта за студенте ВТШСС, 325 страна. Висока технолошка школа струковних студија Аранђеловац, 2007.година.

6.

Вуловић,Р., Утицај комуникације на успешност Е-образовања'', Зборник,страна 78, Учитељски факултет, Јагодина, 2005. године

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  1

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

21

Пројекти (укупан број)

МНТР

1

Сарадња са привредом

2

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css