ПовратакИме, средње слово, презиме

Јерослав М. Живанић

ЈМБГ

1006951782828

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

1978. год.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и општа електротехника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2001.

Технички факултет Чачак

Теоријска и општа електротехника

Докторат

1987.

Електронски факултет у Нишу

Електротехника

Магистратура

1984.

Електронски факултет у Београду

Електротехника

Диплома

1977.

Електротехнички факултет у Београду

Електротехника

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Основи електротехнике 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС

3

2.

Основи електротехнике 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС

3

3.

Електричнe машине 3

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Специјалне електричне машине

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

5.

Специјалне електричне машине

Електротехн. и рач. инж, ДАС

0,72

6.

Енергетска електромагнетика

Електротехн. и рач. инж, ДАС

0,72

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Живанић Ј.М., Ђекић М.: Прилози теорији и конструкцији универзалних мотора, монографија, Технички факултет, Чачак,2000.

2.

Живанић Ј.М.: Комутација код универзалних мотора, монографија, Технички факултет,Чачак, 1999.

3.

Живанић Ј.М., Ђекић М., Софијанић М.: Теорија,прорачун и конструкција универзалног мотора, уџбеник, Технички факултет,Чачак, 2001.

4.

Живанић Ј.М.: Алтернатори индукторног типа,уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2000.

5.

Живанић Ј.М.: Конструкција електромотора са сталним магнетима на ротору, IVконфе­ренција TEOTES01,Чачак, 2001.

6.

Живанић Ј.М., Сретеновић Д., Добричић М.: Утицај капацитивности на смањење импулсне импедансе уземљивача, XLV конференција ETRAN-а, Аранђеловац,2001.

7.

Живанић Ј.М., Карамарковић С.: Динамички модел универзалног мотора, XLVIII конференција ETRAN-а, Чачак, 2004.

8.

Sretenović D., Popović S., Živanić J.M., Popov D.: Influence of Nonlinear Soil on the Impulse Impedance of Long Linear Ground, 5th Int. Pow. Syst. Conf., PSC2003, Timisoara, Romania, 2003.

9.

Живанић Ј.М., Белошевац Д., Добричић М.: Збирка задатака из синхроних машина,Технички факултет, Чачак, 2007.

10.   

Veličković D.M., Živanić J.M.: Charge Simulation Mathod for Unisotropic Electrostatic Problems Solving, IV ISTE, Ilmenau, Nemačka, 1987.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

25.11.2004 - 25.12.2004, Technische Universitaet Ilmeau, Geermany

Други подаци које сматрате релевантним

Аутор је или коаутор преко 100 научних и стручних радова, 6 књига и 2 монографије из области електричних машина, као и 3 помоћна уџбеника и великог броја студија и елабората проистеклих из рада на пројектима. Радио је као сарадник и руководилац на 10 пројеката финансираних од стране МНРС, а руководилац 14 пројеката који су реализовани директно у привреди, као и преко 100 пројеката замене радиоактивних пасивним громобранима.

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css