ПовратакИме, средње слово, презиме

Малиша М. Жижовић

JМБГ

0711948782816

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1979. год.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1989.

Технички факултет, Чачак

Математика

Докторат

1980.

Природно математички факултет, Београд

Математика

Магистратура

1975.

Природно математички факултет, Београд

Математика

Диплома

1972.

Природно математички факултет, Београд

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Математика информатике

Техника и информатика, ИАС

1,5

2.

Вероватноћа и статистика

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.             

Žižović. M.: Some topologies on oposet, Math. Balk. 4, 193, 1974,743-744.

2.             

Žižović M., Ušan J.: N-arnyi analogon teorerny Šauflera, Publ.dr L inst. Math. N.S.19 (33). 1975, 167-172.

3.             

Žižović M.: Topološki analogan Hosu-Gluskinove teoreme, Mat. Vesn.13 (28), 1976, 233-235.

4.             

М. Žižović, V. Lazarevic, Construction of codes by lattice valued fuzzy sets,Novi Sad J. Math. Vol. 35, No. 2, 2005, 155-160.

5.             

D. Đurčić, Lj. D. R. Kočinac, M. R. Žižović, On selection principles and games in divergent rocesses, In Selection Principles and Covering Properties in Topology, (Lj. D. R. Kocinac ed.) Quaderni di Matematica Vol. 18, Caserta 2006, p. 131-153.

6.             

М. Žižović, V. Lazarevic, А. Petojević, On preference functions in Promethee method MCPA, Proceedings of the 11the Symposium of Mathematics and its Applications ''Politehnica'' University of Temisoara, 2006, 307-311.

7.             

D. Đurčić, Lj. D. R. Kočinac, M. R. Žižović, Some properties of rapidly varying sequences,  Journal of Math Analysis and Appl. 327 (2007) 1297-1306, (Available online at www.scienceairect.com)

8.             

1D. Djurcic, Lj. D. R. Kocinac, M. R. Zizovic, Rapidly varaying sequences and rapid convergence, Topology Appl. (article in press)

9.             

D. Djurcic, Lj. D. R. Kocinac, M. R. Zizovic, Classes of sequences of real numbers, games and selection properties, Topology Appl. (Article in press)

10.          

D. Đurčić, Lj. D. R. Kočinac, M. R. Žižović, Relations between Sequences and Selection Properties, Hindawi Publishing Corporation Abstract and Applied Analysis, Volume 2007, Article ID 43081

Збирни подаци научне,односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

око 300

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи-3 (МН)

Међународни 2

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор је три збирке решених задатака из математике. 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css