Копије радних књижица наставног особља

Maтични број Презиме, средње слово, име Звање
Анђелић М. Биљана Ванредни професор
Антић В. Сања Асистент приправник
Балтић Љ. Милан Сарадник
Баралић Ч. Јелена Асистент
Бешић Х. Цариша Доцент
Бјекић M. Мирослав Доцент
Бјекић Р. Драгана Ванредни професор
Благојевић Д. Марија Асистент
Божовић М. Маја Асистент
Брковић М. Мирјана Асистент приправник
Вељовић В. Алемпије Редовни професор
Весић Ј. Јасмина Доцент
Вујичић Д. Момчило Ванредни професор
Вулићевић М. Љубомир Редовни професор
Вуловић М. Радислав Доцент
Голубовић М. Драган Редовни професор
Голубовић Р. Љубиша Редовни професор
Грозданић Р. Радмила Редовни професор
Дамљановић Ж. Нада Асистент
Дамњановић М. Александар Сарадник
Дашић Р. Ана Сарадник
Драгашевић М. Александар Асистент
Драгићевић М. Снежана Ванредни професор
Ђорђевић С. Борислав Доцент
Ђукић Р. Слободан Ванредни професор
Ђурчић Ж. Драган Ванредни професор
Живанић М. Јерослав Редовни професор
Жижовић М. Малиша Редовни професор
Јечменица М. Ратомир Редовни професор
Јордовић А. Бранка Редовни професор
Југовић С. Звонимир Редовни професор
Калезић – Глишовић С. Александра Асистент
Ковачевић Б. Весна Предавач
Крнета Р. Радојка Ванредни професор
Крстић Д. Александар Сарадник
Лазаревић Д. Вера Ванредни професор
Луковић В. Вања Асистент приправник
Максимовић Д. Владе на цивилном одлужењу војног рока Сарадник
Маричић М. Алекса Редовни професор
Мијаиловић Р. Владица Ванредни професор
Милић С. Весна Асистент
Милићевић Р. Иван Асистент
Миловановић М. Аленка Доцент
Милошевић М. Данијела Доцент
Митровић С. Небојша Редовни професор
Мицић М. Живадин Ванредни професор
Николић М. Неда Сарадник
Николић М. Рале Асистент
Новаковић М. Љиљана Асистент
Папић М. Жељко Доцент
Папић Р. Љубиша Редовни професор
Петровић А. Радојица Асистент
Петровић Б. Предраг Ванредни професор
Пеулић С. Александар Доцент
Пешовић М. Урош Сарадник
Плазинић В. Милан Асистент
Поповић С. Марко Асистент
Радовановић М. Милош Ванредни професор
Радовановић В. Владимир доцент
Радојичић П. Мирослав Редовни професор
Радоњић Ј. Снежана Редовни професор
Ранђић С. Синиша Редовни професор
Ранковић M. Александар Асистент
Ристић М. Олга Асистент
Розгић С. Димитрије Сарадник
Росић М. Марко Сарадник
Савић Р. Бранислав Сарадник
Сарић Т. Андрија Редовни професор
Симеуновић Љ. Радојко Редовни професор
Славковић В. Радомир Редовни професор
Станковић Љ. Небојша Асистент приправник
Стевановић Р. Милорад Редовни професор
Стојковић М. Саша Ванредни професор
Ћурчић Н. Срећко Ванредни професор
Ћућиловић Л. Миливоје Редовни професор
Урошевић Д. Владе Доцент
Шебековић М. Александар Асистент
Шљивић С. Славољуб Доцент

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css