Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи - Заједнички прилог за све студијске програме

Презиме, средње слово, име Звање Врста студија
Вемић Б. Милан доцент основне
Грубишић Љ.Зоран ванредни професор основне
Дедић Ђ. Велимир доцент основне
Инић П. Бранимир редовни професор основне
Марковић В. Вера редовни професор основне
Михајловић Добривоје редовни професор основне
Ратковић М. Милијанка доцент основне
Стојановић С. Владица доцент основне
Стефановић Ч. Михаjло редовни професор основне
Крашна Марјан ванредни професор дипломске
Недић Н. Новак редовни професор дипломске
Станковић М. Милена редовни професор дипломске
Хелић Денис ванредни професор дипломске
Шендељ А. Рамо доцент дипломске
Алексић С. Обрад редовни професор докторске
Климента О. Дардан доцент докторске
Минић-Поповић М. Драгица редовни професор докторске
Николић П. Мариа Весна виши научни сарадник докторске
Павловић М. Томислав редовни професор докторске
Поповић П. Драган научни саветник докторске
Рибић Зеленовић Ј. Ленка доцент докторске
Стрезоски Ц. Владимир редовни професор докторске
Ћирић Р. Раде научни сарадник докторске
Чабрић Д. Бранислав редовни професор докторске
Чукалевски В. Нинел научни саветник докторске
Швенда С. Горан ванредни професор докторске

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css