Стандард 12: Студије на даљину

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

Опис (највише 500 речи):

На студијском програму нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, могућности електронских консултација и електронске дистрибуција материјала путем Система за електронско учење базираног на MOODLЕ систему у оквиру рада Лабораторије за Информационе технологије на адреси: http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/.

Moodle подржава креирање и испоруку различитих наставних материјала и активности: е-књига, мултимедијалних интерактивних лекција, речника, форума, wiki страна, причаоница, тестова, квизова, домаћих задатака итд. Подсистем за проверу знања студената је интегрисан у Moodle систем и подржава тестове за самосталну проверу знања, као и могућности предавања домаћих задатака, одбране, хоризонталне комуникације између студената и на томе заснованог искуственог хоризонтално учења (размене искуства). Обезбеђена је и стална комуникација на релацијама наставник- студенти и студент-студенти.

Подсистем праћења студената на предметима постављеним у систему и систем извештавања пружају информацију о свим аспектима коришћења платформе, о студентовом приступању и активностима, као и могућност предузимања одговарајућих корективних мера за мотивацију студента.

Евиденција:

Списак предмета СП који имају развијену електронску подршку – Прилог 12.1