Документација за акредитацију СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2017

Стандард 12: Студије на даљину

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста  ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

На студијском програму МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, могућности електронских консултација, електронске дистрибуције  наставног материјала, приступа удаљеним експериментима. Ова врста подршке је неопходна јер се на студијски програм уписују не само студенти који могу редовно да прате наставни процес, већ и запослени инжењери и менаџери који већ раде у настави, па је потребно омогућити континуирану комуникацију са наставником и усмеравање процеса самосталног рада студената.

На студијском програму ПРЕДМЕТНА НАСТАВА користе се могућности Система за електронско учење базираног на MOODLЕ систему и то у оквиру рада 3 лабораторије:

▪ MOODLE систем Лабораторије за информационе технологије: за овај студијски програм развијена је е-подршка за 9 предмета који се реализују на адреси: односно на адреси http://eucenje.ftn.kg.ac.rs/;

▪ MOODLE систем Лабораторије за рачунарску технику: за овај студијски  програм развијена је е-подршка за предмет на адреси: http://csl.ftn.kg.ac.rs/

▪ MOODLE систем Лабораторије за електронско учење: на адреси http://e- lab.ftn.kg.ac.rs/

Moodle подржава креирање и испоруку различитих наставних материјала и активности: е-књига, мултимедијалних интерактивних лекција, речника, форума, wiki страна, причаоница, тестова, квизова, домаћих задатака итд. Подсистем за проверу знања студената је интегрисан у Moodle систем и подржава тестове за самосталну проверу знања, као и могућности предавања домаћих задатака, одбране, хоризонталне комуникације између студената и на томе заснованог искуственог хоризонтално учења (размене искуства). Обезбеђена је и стална комуникација на релацијама наставник- студенти и студент-студенти.

Подсистем праћења студената на предметима постављеним у систему и систем извештавања пружају информацију о свим аспектима коришћења платформе, о студентовом приступању и активностима, као и могућност предузимања одговарајућих корективних мера за мотивацију студента.

Развијена је и подршка студентима у оквиру портала Лабораторије за електричне машине, погоне и регулацију http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/

Студенти имају приступ и Порталу лабораторије удаљених експеримената  LiReX (Library of Remote Experiment - NeReLa) http://lirex.ftn.kg.ac.rs/