Стандард 12: Студије на даљину

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

На Факултету техничких наука се већ дужи низ година користе сервиси за е-учење, као подршка предметима различитих катедри, међу којима су у великом броју заступљени предмети студијског програма Информационе технологије.

Од 2007. године у употреби је Moodle платформа, доступна на адреси http://91.187.132.13/moodle са близу 2000 активних корисника и око 150 активних курсева. Почетком 2017. године активирана је нова верзија Moodle LMS-a на адреси http://eucenje.ftn.kg.ac.rs, на коју ће до краја године прећи сви корисници.

Платформа за е-учење пружа могућности којима се обогаћује настава и олакшава комуникација на релацији наставник-студент и студент-студент, а неке од опција су:

· постављање материјала за учење (презентације, текстуални документи, видео-материјали, линкови)

· форумске дискусије у служби обавештења о резултатима испита, размене информација о настави и израде домаћих задатака

· онлајн предаја домаћих задатака и семинарских радова

· комуникација у реалном времену

· колаборативни рад студената (wiki стране)

· е-тестови

· спровођење анкета и упитника

Е-тестови су углавном факултативног типа и служе за утврђивање знања која се стичу на одређеним предметима. У појединим случајевима колоквијуми се спроводе у виду е-тестова, тако што се организују и одржавају искључиво у просторијама Факултета, под надзором и условима који су еквивалентни традиционалним испитима и колоквијумима.

Платформа за е-учење је подршка за припремну наставу за пријемни испит из Информатике.

Факултет техничких наука у Чачку је један од првих факултета који је у процесу наставе и учења увео и сервисе за едукацију у облаку – Office 365. Студентима и свим запосленима (наставницима, сарадницима и административном особљу), на располагању су најсавременији сервиси за комуникацију, сарадњу, наставне активности, управљање садржајима, видео конференције, електронску пошту, тимски рад, управљање пројектима и задацима, складиштење података, аналитику, видео садржаје, као и безбедност и усаглашеност.

Тренутно се у користи преко 30 различитих сервиса и алата који су пажљиво имплементирани и прилагођени процесима едукације и учења.

Компанија Microsoft је доделила Факултету техничких наука у Чачку статус Microsoft Schools као признање за резултате остварене у домену дигиталне трансформације и унапређења процеса наставе и учења.

Прилог 12.1 - Елементи система за електронско учење

Прилог 12.2 - Инфраструктура хипермедијалне лабораторије за учење на даљину

Прилог 12.3 - Елементи платформе Office 365