bulletЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (*.pdf, 617 KB)

bulletОПШТА АКТА ФАКУЛТЕТА

bulletДокументација за акредитацију ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

bulletДокументација за акредитацију студијских програма ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletДокументација за акредитацију студијског програма ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletДокументација за акредитацију студијских програма МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

bulletДокументација за акредитацију студијских програма ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА: