Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

doc Tabela 5.1 Specifikacija predmeta

doc Tabela 9.3 Kompetentnost nastavnika

doc Tabela 9.3 Knjiga mentora

Редни број модул Шифра Назив Сем. П+СИР ЕСПБ Обав/
Изб.
Наставници
ПРВА ГОДИНА
1.   Дт_ЕРС101 Теоријске и експерименталне методе истраживања"> 1 2+1 5 О Маричић М. Алекса
2. ЕЕ Предмет изборног блока Е1"> 1 10 И
  Дт_ЕРС102 Математикa одабрана поглавља"> 1 4+3 10 И Лазаревић Д. Вера
  Дт_Е105 Примена информационих технологија у електроенергетици"> 1 4+3 10 И Ранковић М. Александар
  Дт_ЕР106
Дт_МетВИ
Методе вештачке интелигенције"> 1 4+3 10 И Сарић Т. Андрија
3. ЕЕ Предмет изборног блока Е2"> 1 15 И
  Дт_ЕРС103 Електромагнетика - одабрана поглавља"> 1 5+5 15 И Живанић М. Јерослав
Миловановић М. Аленка
  Дт_ЕРС104 Специјална електронска мерења"> 1 5+5 15 И Ђукић Р. Слободан
  Дт_Е107 Примена методе коначних елемената у техници"> 1 5+5 15 И Климента О. Дардан
  Дт_Е108 Управљање техничким системима"> 1 5+5 15 И Росић М. Марко
2. РТ Предмет изборног блока Р1"> 1 10 И
  Дт_ЕРС102 Математикa одабрана поглавља"> 1 4+3 10 И Лазаревић Д. Вера
  Дт_ЕР106
Дт_МетВИ
Методе вештачке интелигенције"> 1 4+3 10 И Сарић Т. Андрија
  Дт_РС109 Примена рачунара при синтези и карактеризацији материјала"> 1 4+3 10 И Ранђић С. Синиша
3. РТ Предмет изборног блока Р2"> 1 15 И
  Дт_ЕРС103 Електромагнетика - одабрана поглавља"> 1 5+5 15 И Живанић М. Јерослав
Миловановић М. Аленка
  Дт_ЕРС104 Специјална електронска мерења"> 1 5+5 15 И Ђукић Р. Слободан
  Дт_Р111 Рачунарска симулација и анимација"> 1 5+5 15 И Урошевић Д. Владе
  Дт_Р112 Интелигентни системи"> 1 5+5 15 И Милошевић М. Данијела
2. СМ Предмет изборног блока С1"> 1 10 И
  Дт_ЕРС102 Математикa одабрана поглавља"> 1 4+3 10 И Лазаревић Д. Вера
  Дт_С108 Физика кондензованог стања материје"> 1 4+3 10 И Калезић–Глишовић С. Александра
  Дт_РС109 Примена рачунара при синтези и карактеризацији материјала"> 1 4+3 10 И Ранђић С. Синиша
3. СМ Предмет изборног блока С2"> 1 15 И
    Дт_ЕРС103 Електромагнетика - одабрана поглавља"> 1 5+5 15 И Живанић М. Јерослав
Миловановић М. Аленка
    Дт_ЕРС104 Специјална електронска мерења"> 1 5+5 15 И Ђукић Р. Слободан
  Дт_СM105 Кристализација 1 5+5 15 И Јордовић А. Бранка
4-5. ЕЕ Предмети изборног блока Е3"> 2 30 И
  Дт_ЕРС201 Одабрана поглавља математичке анализе"> 2 5+5 15 И Ђурчић Ж. Драган
  Дт_ЕРС202 Одабрана поглавља из метрологије"> 2 5+5 15 И Миловановић М. Аленка
  Дт_ЕРС203 Сензорика"> 2 5+5 15 И Митровић С. Небојша
  Дт_ЕС204 Испитивање електромагнетских поља"> 2 5+5 15 И Ковачевић М. Александар
Плазинић В. Милан
  Дт_Е205 Специјалне електричне инсталације"> 2 5+5 15 И Вујичић Д. Момчило
  Дт_ЕМ206 Дигитална обрада сигнала"> 2 5+5 15 И Петровић Б. Предраг
  Дт_Е207 Оптимално управљање електроенергетским системима"> 2 5+5 15 И Сарић Т. Андрија
  Дт_Е208 Интеграција дистрибуираних енергетских извора"> 2 5+5 15 И Стојковић М. Саша
Ранковић М. Александар
  Дт_Е209 Динамички процеси у електроенергетским системима"> 2 5+5 15 И Сарић Т. Андрија
  Дт_Е210 Системи за беспрекидно напајање електричном енергијом"> 2 5+5 15 И Јанда С. Жарко
  Дт_Е211 Мониторинг и дијагностика електричних машина"> 2 5+5 15 И Јанда С. Жарко
Бјекић М. Мирослав
  ДТ_Е212 Дигитално управљање претварачима и погонима"> 2 5+5 15 И Росић М. Марко
  ДТ_Е213 Математичко моделовање у магнетизму"> 2 5+5 15 И Копривица М.Бранко
4-5. РТ Предмети изборног блока Р3"> 2 30 И
  Дт_ЕРС201 Одабрана поглавља математичке анализе"> 2 5+5 15 И Ђурчић Ж. Драган
  Дт_ЕРС202 Одабрана поглавља из метрологије"> 2 5+5 15 И Миловановић М. Аленка
  Дт_ЕРС203 Сензорика"> 2 5+5 15 И Митровић С. Небојша
  Дт_Р212 Технике виртуелизације"> 2 5+5 15 И Ђорђевић С. Борислав
  Дт_Р213 Рачунарски системи за рад у реалном времену"> 2 5+5 15 И Пеулић С. Александар
  Дт_Р214 Напредне технике за дигиталну обраду сигнала"> 2 5+5 15 И Крнета Р. Радојка
  Дт_Р215 Статистичке методе у рачунарству"> 2 5+5 15 И Лазаревић Д. Вера
  Дт_Р216 Савремене мрежне технологије"> 2 5+5 15 И Младеновић Владимир
4-5. СМ Предмети изборног блока С3"> 2 30 И
  Дт_ЕРС201 Одабрана поглавља математичке анализе"> 2 5+5 15 И Ђурчић Ж. Драган
  Дт_ЕРС202 Одабрана поглавља из метрологије"> 2 5+5 15 И Миловановић М. Аленка
  Дт_ЕРС203 Сензорика"> 2 5+5 15 И Митровић С. Небојша
  Дт_ЕС204 Испитивање електромагнетских поља"> 2 5+5 15 И Ковачевић М. Александар
Плазинић В. Милан
  Дт_С216 Синтеза, карактеризација и примена аморфних магнетика"> 2 5+5 15 И Маричић М. Алекса
Ђукић Р. Слободан
  Дт_С217 Термијска анализа - методе и примена"> 2 5+5 15 И Обрадовић Н. Нина
  Дт_С218 Електрохемијски процеси синтезе материјала"> 2 5+5 15 И Југовић З. Бранимир
  Дт_С219 Примена плазме у нанотехнологијама"> 2 5+5 15 И Никитовић Д. Жељка
  Дт_С220 Одабрана поглавља физике керамичких материјала"> 2 5+5 15 И Пуреновић М. Јелена
  Дт_С221 Биоматеријали"> 2 5+5 15 И Спасојевић М. Павле
ДРУГА ГОДИНА
1-2. ЕЕ Предмети изборног блока Е4"> 3 5+5 30 И
  Дт_ЕС301 Мерења електромагнетских величина"> 3 5+5 15 И Миловановић М. Аленка
Плазинић В. Милан
  Дт_ЕС302 Савремени магнетни материјали"> 3 5+5 15 И Митровић С. Небојша
  Дт_ЕС303 Соларни системи"> 3 5+5 15 И Драгићевић М. Снежана
  Дт_Е304 Високонапонска постројења"> 3 5+5 15 И Мијаиловић Р. Владица
  Дт_Е305 Енергетска електроника"> 3 5+5 15 И Петровић Б. Предраг
  Дт_Е306 Одабрана поглавља из електромоторних погона"> 3 5+5 15 И Бјекић М. Мирослав
  Дт_Е307 Електромагнетни прелазни процеси у електроенергетским системима"> 3 5+5 15 И Стојковић М. Саша
  Дт_Е308 Поузданост електроенергетских система"> 3 5+5 15 И Мијаиловић Р. Владица
  Дт_Е309 Регулација и управљање дистрибутивних мрежа"> 3 5+5 15 И Ранковић М. Александар
  Дт_Е310 Управљање инверторима у обновљивим изворима енергије"> 3 5+5 15 И Јанда С. Жарко
  Дт_Е311 Естимација стања у електроенергетским системима"> 3 5+5 15 И Александар М. Ранковић
  Дт_Е312 Технике детекције и изолације отказа на бази модела"> 3 5+5 15 И Антић В. Сања
1-2. РТ Предмети изборног блока Р4"> 3 5+5 30 И
  Дт_Р315 Одабрана поглавља апстрактне алгебре"> 3 5+5 15 И Дамљановић Ж. Нада
  Дт_Р316 Рачунарство у медицини"> 3 5+5 15 И Пеулић С. Александар
  Дт_Р317 Напредне технике за дигиталну обраду слике"> 3 5+5 15 И Станковић С. Радомир
  Дт_Р318 Интегрисан приступ пројектовању хардвера и софтвера"> 3 5+5 15 И Ранђић С. Синиша
  Дт_Р319 Перформансе дискова и система датотека"> 3 5+5 15 И Ђорђевић С. Борислав
Ранђић С. Синиша
1-2. СМ Предмет изборног блока С4"> 3 30 И
  Дт_ЕС301 Мерења електромагнетских величина"> 3 5+5 15 И Миловановић М. Аленка
Плазинић В. Милан
  Дт_ЕС302 Савремени магнетни материјали"> 3 5+5 15 И Митровић С. Небојша
  Дт_ЕС303 Соларни системи"> 3 5+5 15 И Драгићевић М. Снежана
  Дт_С311 Нанотехнологије у електрохемијским изворима енергије"> 3 5+5 15 И Југовић З. Бранимир
  Дт_С312 Стереологија"> 3 5+5 15 И Јордовић А. Бранка
  Дт_С313 Аморфни материјали, наноматеријали и нанотехнологије"> 3 5+5 15 И Митровић С. Небојша
Калезић–Глишовић С. Александра
  Дт_С314 Процесирање керамичких материјала"> 3 5+5 15 И Обрадовић Н. Нина
  Дт_С315 Савремени керамички наноматеријали 3 5+5 15 И Пуреновић М. Јелена
  Дт_С316 Савремени композитни материјали"> 3 5+5 15 И Спасојевић М. Павле
3.   Докторска дисертација-теоријске основе"> 4 30 О
ТРЕЋА ГОДИНА
1.   Докторска дисертација-израда и одбрана"> 5 30 О
2.   Докторска дисертација-израда и одбрана"> 6 30 О
УВОД

Назив  установе: Факултет техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу

Адреса: Светог Саве 65, 32 000 чачак
Web адреса: www.ftn.kg.ac.rs

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Друштвено-хуманистичке науке

Медицинске науке

Техничко-технолошке науке

Уметност

Број студената

Основне академске студије  

900

Мастер академске студије

136

Интегрисане академске студије

150

Специјалистичке академске студије

-

Докторске студије

51

Укупан број студената

1237

                  


Наставно особље у наставничким звањима

Наставник страног језика

Доценти

Ванредни професори

Редовни професори

Професор емеритус

У сталном радном односу

2

12

13

19

1

У допунском радном односу

6

5

12

Укупан број

2

18

18

31

1

Наставно особље у истраживачким звањима

Научни сарадници

Виши научни сарадници

У сталном радном односу

-

-

У допунском радном односу

1

3

Укупан број

1

3

Укупан број наставника

73

Простор, Библиотека

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

884 m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес

220

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

40

Назив студијског програма

Докторске академске студије
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

-

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна или уметничка област

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180 бодова

Назив дипломе

Доктор наука - електротехникa и рачунарство

Дужина студија

3 године

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014

Број студената који студира по овом студијском програму 

8

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

12

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу
број III - 01-750 / 20 од 26. септембра 2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs

Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских академских студија

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских академских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.


Компетенцију Факултета техничких наука у Чачку (ФТН Чачак) за квалитетну реализацију студијског програма докторских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство дају следећи показатељи:

1.    Факултет има усвојен Програм научноистраживачког рада и Програм научноистраживачког рада – кадровске перспективе за период 2011-2015. Факултет је редовно спроводио акредитацију научноистраживачке организације (НИО) и то 2007. год и 2011. год. (Одлука Министарства просвете и науке Републике Србије број: 021-01-17/11 од 14. 06. 2011. год.).

2.    (а) На ФТН у Чачку од оснивања 1975. год. до данас су одбрањене 63 докторске дисертације и 134 магистарске тезе (из области електротехничких наука 40 докторских дисертација и 47 магистарских теза) а 4251 студент је дипломирао  (од чега је 1571 дипломираних инжењера електротехнике). Наставу студијских програма из области електротехнике тренутно изводи 30 наставника.

(б) Данас се на факултету реализује укупно 26 пројеката ресорног Министарства науке (5 ОИ, 11 ТР, 9 ИИИ и 1 ИН) и 1 међународни пројекат. На овим пројектима је ангажовано 36 наставника (1 професор емеритус, 16 редовних професора, 10 ванредних професора, 9 доцената), што представља око три четвртине од укупног броја (47) наставника на факултету.

(в) У последњих 10 година (2003-2012) публиковано је 279 радова (395 ауторства) у часописима са SCI листе (преко 8 ауторства по наставнику); 52 рада је категорије М21.

У последњих 5 година (2008-2012) публиковано је 212 радова у часописима са SCI листе (око 5 радова по наставнику) при чему је око 20% радова из категорије М21 – 43 рада.

(г) ФТН Чачак има интензивну националну и међународну научну и стручну сарадњу, што се може видети из документованих уговора о сарадњи.

Као резултат дугогодишње плодне научне сарадње (а ради што квалитетнијег извођење наставе на докторским студијама) ангажовани су еминентни професори са државних универзитета и научни радници са изузетних института у Србији.

ФТН Чачак уз сталну финансијску подршку ресорног Министарства за науку већ десет година издаје Serbian Journal of Electrical Engineering http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/, научни часопис из области електротехничких наука, који има највиши ранг (М24) међу националним часописима; очекује се да часопис ускоро добије позицију на SCI листи.

ФТН Чачак је успешни организатор и суорганизатор више међународних и националних научних скупова из области електротехничких наука, као што су ETRAN, FITEM ...

3.    Међу наставницима у сталном радном односу је 6 наставника који су били ментори за 20 докторских дисертација (на студијском програму је укупно 11 ментора).

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4.  Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекате

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7.      Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

Евиденција:

Програм научноистраживачког рада - Прилог П.1,

Решење о акредитацији научноистраживачке организације - Прилог П.2.

90.0 KB
894.5 KB
251.5 KB
29.5 KB
117.5 KB
29.5 KB
76.5 KB
82.0 KB
73.0 KB
1.08 MB
37.0 KB
507.0 KB
30.5 KB
33.5 KB
84.5 KB
97.5 KB
36.0 KB
60.0 KB