Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Редни бројc модул Шифра Назив Сем. П В ДОН СИР ЕСПБ О/И Наставници Сарадници
1. ДУ 20083 Управљање на даљинуMAS_Upravljanje_na_daljinu (Ma_UprDlj).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
2. Изборни блок 1 ДУ"> 1 6 И
ДУ 20020 Интелигентни сензориMAS_Inteligentni_senzori (Ma_IntSz).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Ранђић С. Синиша (1)
Митровић С. Небојша (1)
Пешовић М. Урош (В-2)
ДУ 20004 Виртуелна инструментацијаMAS_Virtuelna_instrumentacija (Ma_VurtI).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (В-2)
3. Изборни блок 2 ДУ"> 1 6 И
ДУ 20059 Напредне технике за обраду сигналаMAS_Napredne_tehnike_za_obradu_signala (Ma_NpTOS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Крнета Р. Радојка Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
ДУ 20075 Симулација и моделирање процесаMAS_Simulacija_i_modeliranje_procesa (Ma_SimMP).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Урошевић Д. Владе Станковић Љ. Небојша (В-2)
4. Изборни блок 3 ДУ"> 1 12 И
ДУ 20022 Интеракција човек-рачунарMAS_Interakcija_covek_racunar (Ma_IntCR).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Милошевић М. Данијела Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
ДУ 20034 Мониторинг и визуелизација процесаMAS_Monitoring_i_vizuelizacija_procesa (Ma_MonVP).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Митровић С. Небојша (1)
Маричић М. Алекса (1)
Митровић С. Небојша (В-1)
Маричић М. Алекса (В-1)
ДУ 20074 Савремени комуникациони системиMAS_Savremeni_komunikacioni_sistemi (Ma_SvKmS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Марковић В. Вера Дамњановић М. Ђорђе (В-4)
ДУ 20084 Хардверско-софтверско пројектовањеMAS_Hardversko_softversko_projektovanje (Ma_HvSfP).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
1. ЕЕС 20079 Уређаји енергетске електронике у паметним дистрибутивним мрежамаMAS_Uredjaji_energetske_elektronike_u_pametnim_distributivnim_mrezama (Ma_UEEDM).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Петровић Б. Предраг Вуловић Р. Ана (В-2)
2. ЕЕС 20007 Дистрибуирани извори енергијеMAS_Distribuirani_izvori_energije (Ma_DisIE).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
3. Изборни блок 1 ЕЕС"> 1 18 И
ЕЕС 20080 Управљање електроенергетским системимаMAS_Upravljanje_elektroenergetskim_sistemima (Ma_UpEES).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Сарић Т. Андрија Сарић Т. Андрија (В-1)
Ранковић М. Александар (В-1)
ЕЕС 20035 Моделирање и симулација динамичких системаMAS_Modeliranje_i_simulacija_dinamickih_sistema (Ma_MoSDS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Бјекић М. Мирослав (1)
Стојковић М. Саша (1)
Божић М. Милош (В-2)
ЕЕС 20031 Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројењаMAS_Monitoring_i_dijagnostika_elektroenergetskih_postrojenja (Ma_MnDEP).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
ЕЕС 20011 Електрична мерења неелектричних величинаMAS_Elektricna_merenja_neelektricnih_velicina (Ma_EMNeV).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (В-2)
ЕЕС 20083 Управљање на даљинуMAS_Upravljanje_na_daljinu (Ma_UprDlj).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
ЕЕС 20015 Индустријске комуникационе мрежеMAS_Industrijske_komunikacione_mreze (Ma_InKmM).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Ђукић Р. Слободан Пешовић М. Урош (В-2)
ЕЕС 20014 Инжењерска математикаMAS_Inzenjerska_matematika (Ma_InzMt).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-2)
1. ИЕЕ 20072 Регулација електромоторних погонаMAS_Regulacija_elektromotornih_pogona (Ma_RgEMP).doc"> 1 2 1 1 0 6 О Бјекић М. Мирослав Росић М. Марко (В-1)
Росић М. Марко (Д-1)
2. Изборни блок 1 ИЕЕ"> 1 24 И
ИЕЕ 20035 Моделирање и симулација динамичких системаMAS_Modeliranje_i_simulacija_dinamickih_sistema (Ma_MoSDS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Бјекић М. Мирослав (1)
Стојковић М. Саша (1)
Божић М. Милош (В-2)
ИЕЕ 20083 Управљање на даљинуMAS_Upravljanje_na_daljinu (Ma_UprDlj).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
ИЕЕ 20006 Вишемоторни електрични погониMAS_Visemotorni_elektricni_pogoni (Ma_VsMtP).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Штаткић Ж. Саша Росић М. Марко (В-2)
ИЕЕ 20015 Индустријске комуникационе мрежеMAS_Industrijske_komunikacione_mreze (Ma_InKmM).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Ђукић Р. Слободан Пешовић М. Урош (В-2)
ИЕЕ 20007 Дистрибуирани извори енергијеMAS_Distribuirani_izvori_energije (Ma_DisIE).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
ИЕЕ 20078 Специјалне електричне инсталацијеMAS_Specijalne_elektricne_instalacije (Ma_SpcEI).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко (В-2)
ИЕЕ 20014 Инжењерска математикаMAS_Inzenjerska_matematika (Ma_InzMt).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-2)
ИЕЕ 20004 Виртуелна инструментацијаMAS_Virtuelna_instrumentacija (Ma_VurtI).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (В-2)
ИЕЕ 20011 Електрична мерења неелектричних величинаMAS_Elektricna_merenja_neelektricnih_velicina (Ma_EMNeV).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (В-2)
ИЕЕ 20031 Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројењаMAS_Monitoring_i_dijagnostika_elektroenergetskih_postrojenja (Ma_MnDEP).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
1. РИ 20062 Објектно оријентисано пројектовање и методологијаMAS_Objektno_orijentisano_projektovanje_i_metodologija (Ma_OOPMt).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
2. РИ 20059 Напредне технике за обраду сигналаMAS_Napredne_tehnike_za_obradu_signala (Ma_NpTOS).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Крнета Р. Радојка Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
3. РИ 20084 Хардверско-софтверско пројектовањеMAS_Hardversko_softversko_projektovanje (Ma_HvSfP).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
4. Изборни блок 1 РИ"> 1 6 И
РИ 20022 Интеракција човек-рачунарMAS_Interakcija_covek_racunar (Ma_IntCR).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Милошевић М. Данијела Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
РИ 20004 Виртуелна инструментацијаMAS_Virtuelna_instrumentacija (Ma_VurtI).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (В-2)
5. Изборни блок 2 РИ"> 1 6 И
РИ 20020 Интелигентни сензориMAS_Inteligentni_senzori (Ma_IntSz).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Ранђић С. Синиша (1)
Митровић С. Небојша (1)
Пешовић М. Урош (В-2)
РИ 20083 Управљање на даљинуMAS_Upravljanje_na_daljinu (Ma_UprDlj).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
РИ 20074 Савремени комуникациони системиMAS_Savremeni_komunikacioni_sistemi (Ma_SvKmS).doc"> 1 2 2 0 0 6 И Марковић В. Вера Дамњановић М. Ђорђе (В-4)
1. ДУ 20070 Програмирање PLC-аMAS_Programiranje_PLC_a (Ma_PrPLC).doc"> 2 2 2 0 0 6 О Бјекић М. Мирослав Божић М. Милош (В-2)
1. ЕЕС 20068 Планирање електроенергетских системаMAS_Planiranje_elektroenergetskih_sistema (Ma_PlEES).doc"> 2 2 2 0 0 6 О Сарић Т. Андрија (1)
Ранковић М. Александар (1)
Ранковић М. Александар (В-1)
Сарић Т. Андрија (В-1)
1. ИЕЕ 20070 Програмирање PLC-аMAS_Programiranje_PLC_a (Ma_PrPLC).doc"> 2 2 2 0 0 6 О Бјекић М. Мирослав Божић М. Милош (В-2)
1. Изборни блок 3 РИ"> 2 6 И
РИ 20025 Комутациони системиMAS_Komutacioni_sistemi (Ma_KomSs).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Бојовић Р. Ристо Јовановић Љ. Жељко (В-2)
РИ 20064 Оптичке мрежеMAS_Opticke_mreze (Ma_OptMr).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Бојовић Р. Ристо Јовановић Љ. Жељко (В-2)
1. Стручна пракса"> 2 0 0 0 0 4 О
2. Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада"> 2 0 0 0 17 5 О
3. Мастер рад"> 2 0 0 0 0 15 О


УВОД

Назив студијског програма

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна, стручна или уметничка област

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60 ЕСПБ

Назив дипломе

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Дужина студија

1 године – 2 семестра

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

45

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

32

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/17 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs