Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Редни бројc Шифра Назив Сем. П В ДОН СИР ЕСПБ О/И Наставници Сарадници
1. 20071 ПсихологијаMAS_Psihologija (Ma_Psiho).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Бјекић Р. Драгана,Стојковић М. Милица Стојковић М. Милица (В-4)
2. 20067 ПедагогијаMAS_PN_Pedagogija (Ma_Pedag).doc"> 1 2 2 0 0 6 О Бјекић Р. Драгана Бјекић Р. Драгана ,Стојковић М. Милица (В-4)
3. Предмети изборног блока 1"> 1 5 И
20024 Комуникационе вештине у наставиMAS_Komunikacione_vestine_u_nastavi (Ma_KomVs).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Стојковић М. Милица,Бјекић Р. Драгана Стојковић М. Милица
20061 Образовање одраслих и целоживотно учењеMAS_Obrazovanje_odraslih_i_celozivotno_ucenje (Ma_ObOdr).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Бјекић Р. Драгана(1.5)
,Радовановић В. Владимир(0.5)
Стојковић М. Милица(1)
Ђорић ,Д. Биљана(1)
20108 Психологија инклузивног образовањаMAS_Psihologika_inkluzivnog_obrazovanja(Ma_PsIO).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Бјекић Р. Драгана,Стојковић М. Милица Стојковић М. Милица
20110 Дигитална компетентност наставникаMAS_Digitalna kompetentnost nastavnika(Ma_DigKN).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Алексић В. Вељко,Милошевић Д. Марјан Ђорић Д. Биљана
10099 Образовна технологијаObrazovna_tehnologija (ObrTh).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Алексић В. Вељко Ђорић Д. Биљана
20109 Психологија учења и наставе у е-образовањуMAS_Psihologija ucenja u nastavi e-obrazovanja(Ma_PsUEo).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Бјекић Р. Драгана Бјекић Р. Драгана. Стојковић М. Милица
20016 Инструкциони дизајн и развој електронских курсеваMAS_Instrukcioni dizajn i razvojј elektronskih kurseva(Ma_INsDz).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Бјекић Р. Драгана Ђорић Д. Биљана
4. Предмети изборног блока 2"> 1 5 И
5. Предмети изборног блока 3"> 1 5 И
10019 ДокимологијаDokimologija (Dokim).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Бјекић Р. Драгана,Стојковић М. Милица Ђорић Д. Биљана
20066 Оцењивање у електронском учењуMAS_Ocenjivanje_u_elektronskom_ucenju (Ma_OceEU).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Бјекић Р. Драгана Стојковић М. Милица Ђорић Д. Биљана
20111 Планирање и евалуација у систему образовања и наставиMAS_Planiranje i evaluacija u sistemu obrazovanja i nastavi(Ma_PlEv).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Бјекић Р. Драгана,Стојковић М. Милица Ђорић Д. Биљана. Стојковић М. Милица
20028 Методе истраживања и комуникацијеMAS_Metode_istrazivanja_i_komunikacije (Ma_MetIs).doc"> 1 2 2 0 0 5 И Бјекић Р. Драгана Стојковић М. Милица,Бјекић Р. Драгана.
6. 20112 Стручна школска пракса 1MAS_PN_Strucna_praksa1.doc"> 1 0 0 0 0 3 О Бјекић Р. Драгана,Стојковић М. Милица, Алексић В. Вељко
1. 20113 Методика наставеMAS_PN_Metodika_nastave.doc"> 2 2 1 0 0 4 О Алексић В. Вељко Ђорић Д. Биљана
20114 Методика наставе електротехнике и рачунарстваMAS_PN_Metodika_nastave_elektrotehnike_i_racunarstva.doc"> 2 1 2 0 0 4 И Бјекић М. Мирослав Бјекић М. Мирослав
20124 Методички практикум из Мултимедијалне технологије и комуникацијеMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_multimedijalne_tehnologije_i_komunikacije(Ma_MpMulT).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Милошевић М. Марина Дамњановић М. Ђорђе
20119 Методика наставе предузетништваMAS_PN_Metodika_nastave_preduzetnistva(Ma_MnPred).doc"> 2 1 2 0 0 4 И Бешић Х. Цариша, Папић Ж. Милош Рендулић Ж. Гордана
20118 Методика наставе менаџментаMAS_PN_Metodika_nastave_menadzmenta(Ma_MnMndz).doc"> 2 1 2 0 0 4 И Весић Васовић Ј. Јасмина, Николић М. Неда Пузовић Б. Сања
20117 Методика наставе рачунарства и информатикеMAS_PN_Metodika_nastave_racunarstva _i_informatike(Ma_MnRInf).doc"> 2 1 2 0 0 4 И Алексић В. Вељко (0,5)
,Благојевић Д. Марија (0,5)
Ђорић Д. Биљана
20116 Методика наставе мехатроникеMAS_PN_Metodika_nastave mehatronike(Ma_MnMeh).doc"> 2 1 2 0 0 4 И Милићевић Р. Иван. Дучић Г. Недељко Дучић Г. Недељко
20115 Методика наставе машинстваMAS_PN_Metodika_nastave masinstva(Ma_MnMas).doc"> 2 1 2 0 0 4 И Милићевић Р. Иван. Поповић С. Марко Дучић Г. Недељко
2. Предмети изборног блока 4"> 2 4 И
20129 Методички практикум из електронског пословања и администрацијеMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_elektronskog_poslovanja_i_administracije(Ma_MpElPosl).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Папић Ж. Милош Пауновић С. Лидија
20128 Методички практикум из савременог предузетништваMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_savremenog_preduzetnistva(Ma_MpPredz).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Бешић Х. Цариша , Папић Ж. Милош Рендулић Ж. Гордана
20127 Методички практикум из организације производњеMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_organizacije_proizvodnje(Ma_MpOrgP).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Весић Васовић Ј. Јасмина , Николић М. Неда Пузовић Б. Сања
20121 Методички практикум из технолошких процесаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_tehnoloskih_procesa(Ma_MpThP).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Баралић Ч. Јелена Баралић Ч. Јелена
20126 Методички практикум из организације радаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_organizacije_rada(Ma_MpOrgR).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Весић Васовић Ј. Јасмина Пауновић М. Владан
20125 Методички практикум из мехатроничких системаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_mehatronickih_sistema(Ma_MpMehC ).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Милићевић Р. Иван Вујичић Ж. Војислав
20036 Методички практикум из архитектуре и организације рачунараMAS_Metodicki_praktikum_iz_arhitekture_i_organizacije_racunara (Ma_MpArh).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Луковић В. Вања , Пешовић М. Урош Јагодић Н. Дијана
20123 Методички практикум из Телекомуникација MAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_Telekomunikacija(Ma_Mp_TLK).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Плазинић В. Милан, Плазинић М. Ана Плазинић М. Ана
20050 Методички практикум из основа програмирањаMAS_Metodicki_praktikum_iz_osnova_programiranja (Ma_MpPrg).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Луковић В. Вања . Ристић М. Олга , Урошевић Д. Владе Луковић В. Вања , Ристић М. Олга
20122 Методички практикум из Аутоматског управљањаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_Automatskog_upravljanja(Ma_MpAutUp).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Миловановић М. Аленка Антић В. Сања Антић В. Сања
20037 Методички практикум из Електричних инсталација и осветљењаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_elektricnih_instalacija_i_osvetljenja(Ma_MpEIO).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко
20040 Методички практикум из Електроенергетских мрежаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_Elektroenergetskih_mreza (Ma_MpEMz).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Ранковић М. Александар Ћетеновић Н. Драган
20038 Методички практикум из електричних мерењаMAS_Metodicki_praktikum_iz_elektricnih_merenja (Ma_MpElM).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко
3. Предмети изборног блока 5"> 2 6 И
20039 Методички практикум из електроникеMAS_Metodicki_praktikum_iz_elektronike (Ma_MpEln).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Весковић Д. Милан Весковић Д. Милан
20052 Методички практикум из теоријске електротехникеMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_teorijske_elektrotehnike(Ma_MpTeE).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Плазинић В. Милан Плазинић М. Ана
20043 Методички практикум из индустријског дизајнаMAS_Metodicki_praktikum_iz_industrijskog_dizajna (Ma_MpIDz).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Баралић Ч. Јелена Шутић Бранкица
20051 Методички практикум из роботикеMAS_Metodicki_praktikum_iz_robotike (Ma_MpRob).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Милићевић Р. Иван Марјановић С. Милан
20048 Методички практикум из МеханикеMAS_Metodicki_praktikum_iz_Mehanike (Ma_MpMeh).doc"> 2 3 3 0 0 6 И Милићевић Р. Иван Марјановић С. Милан
20046 Методички практикум из Компјутерски управљаних машинаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_kompjuterski_upravljanih_masina(Ma_MpKUM).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Дучић Г. Недељко Дучић Г. Недељко
20054 Методички практикум из технолошких системаMAS_Metodicki_praktikum_iz_tehnoloskih_sistema (Ma_MpThS).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
20044 Методички практикум из компјутерске графикеMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_kompjuterske_grafike(Ma_MpKGC).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Баралић Ч. Јелена Ђорић Д. Биљана
20055 Методички практикум из Хидро и термо енергетикеMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_hidro_i_termotehnike(Ma_MpHTe).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Драгићевић М. Снежана Марјановић С. Милан
20120 Методички практикум из технологије материјалаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_tehnologije_materijala(Ma_MpTehM).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Пуреновић М. Јелена,Спасојевић М. Павле Недељковић М. Боривоје
20047 Методички практикум из Машинских елемената и конструкцијаMAS_PN_Metodicki_praktikum_iz_masinskih_elemenata_i_konstrukcija(Ma_MpMEK).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Поповић С. Марко Марјановић С. Милан
20041 Методички практикум из Електричних машина и погонаMAS_Metodicki_praktikum_iz_Elektricnih_masina_i_pogona (Ma_MpEMP).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Бјекић М. Мирослав Бјекић М. Мирослав
20042 Методички практикум из Електрана и разводних постројењаMAS_Metodicki_praktikum_iz_Elektrana_i_razvodnih_postrojenja (Ma_MpERP).doc"> 2 2 2 0 0 6 И Мијаиловић Р. Владица Мијаиловић Р. Владица
4. 20130 Стручна школска пракса 2MAS_PN_Strucna_praksa2.doc"> 2 2 2 0 0 4 О
5. 20090 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада"> 2 0 0 0 18 4 О
6. 20107 Мастер рад"> 2 0 0 0 0 8 О


Увод

            Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА представља аутономан студијски програм другог нивоа намењен образовању мастер професора компетентних за рад у настави према новим стандардима наставничке професије, али и за рад у осталим васпитно-образовним окружењима и у другим секторима професионалног деловања у којима треба организовати различите облике доживотног образовања и тренинге. Припада области ИМТ и двопредметних студија (техничко-технолошко поље и друштвено-хуманистичко поље)

            Студијски програм одговара студијама у свету присутним под низом посебних назива (Subject teacher education – second cycle, Teacher training courses, са звањима Master of subject teacher education и сл.) које су намењене оспособљавању наставника предметне наставе. Креиран је према потребама образовног система у Србији у коме треба задовољити захтеве професионализације наставничке професије и успостављене стандарде професионалног деловања наставника

            Студијски програм једногодишњих мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА намењен је, пре свега, студентима који завршавају четворогодишње основне академске студије из инжењерских (техничко-технолошких) и менаџерских дисциплина и сродних области, студентима који су завршили мастер академске студије из наведених области, студентима који су завршили студије према претходних прописима у систему високог образовања у Србији у области инжењерских дисциплина и стекли одговарајуће инжењерско звање. Омогућава овим студентима да стекну одговарајуће образовање на мастер академском нивоу потребно за рад у систему васпитања и образовања, посебно у настави стручних предмета, као и у сродним подручјима образовања. Програм је настао интеграцијом два студијска програма намењена образовању предметних наставника стручних предмета који су акредитовани 2012. године и од тада се реализују (СП МАС предметне наставе електротехничког и рачунарског инжењерства и СП МАС предметне наставе машинског инжењерства), као и укључивањем предмета СП МАС Техника и информатика – мастер за електронско учење, који је реализован од 2008. до 2015. године

            Студијски програм је утемељен на традицији школовања професора техничких дисцилина на Факултету техничких наука у Чачку, основаном као Педагошко-технички факултет 1975. године (од 1988. До 2012. Технички факултет), са основном наменом да на универзитетском нивоу образује професоре предметне наставе, што је претеча садашњих настојања да се професионализује наставничка професија и рад наставника у предметној настави. Факултет је основан са циљем да образује професоре електротехнике, професоре машинства и професоре техничког образовања (од 1975), а наставио са школовањем професора технике и информатике (од 1993),  професора информатике (од 2006), мастер професора технике и информатике (ИАС Техника и информатика од 2009. године), мастер професора технике и информатике за електронско учење (МАС ), мастер професора електротехнике и рачунарства (мастер студије од 2012) и мастер професора машинства (мастер студије од 2012)

            Прихватајући најновија техничка, инжењерска, информатичка и педагошка достигнућа, студијски програм МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА омогућава стицање наставничког звања МАСТЕР ПРОФЕСОР СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА – са назнаком области наставног рада према претходно завршеним студијама, што је регулисано Правилником о листи стручних, академских и научних назива (Службени гласник Републике Србије 100/2016), оспособљеног за припрему, реализацију, анализу и унапређивање наставне праксе, као и решавање и других професионалних задатака у систему васпитања и образовања, доживотног образовања у привреди и другим контекстима.


Назив студијског програма

МАС Предметна настава

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Светог Саве 65, Чачак

Образовно-научно поље

ИМТ и двопредметне студије: ИМТ

Научна, стручна или уметничка област

Интегрисано техничко-технолошко поље и друштвено-хуманистичко поље

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60 ЕСПБ

Стручни назив

Скраћеница

Мастер професор стручних предмета –

назив области основних или мастер академских студија које је студент претходно завршио

Примери:

- Мастер професор стручних предмета - област електротехничко и рачунарско инжењерство

- Мастер професор стручних предмета – област машинско инжењерство

- Мастер професор стручних предмета – област мехатроника

- Мастер професор стручних предмета – област информационе технологије

- Мастер професор стручних предмета – област инжењерски менаџмент

- Мастер професор стручних предмета  - област предузетнички менаџмент

- Итд.

Маст. проф. стр. предм.

(варијабилна област у зависности од претходног образовања)

Дужина студија

Једна година

Година у којој је започела реализација студијског програма

Претходни СП на којима је овај програм непосредно утемењен реализују се у периоду 2012-2017, односно 2008-2015

Година када ће започети реализација студијског програма

2019/2020.

Број студената који студира по овом студијском програму 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

8 студената

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела

Одлука Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку бр. 26-349/7 од 2. 3. 2017. год.

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу  од 30. 3. 2017. http://www.kg.ac.rs/sednica_senata.php?vest_je=711

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којој се налазе подаци о СП

 

19.5 KB
544.7 KB
8.2 KB
28.2 KB
316.3 KB
419.2 KB
42.6 KB
208.7 KB
19.5 KB
1.97 MB
263.0 KB
363.5 KB
218.0 KB
32.5 KB
32.5 KB
55.0 KB
79.0 KB
76.5 KB
53.0 KB
1.20 MB