Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Редни бројc модул Шифра Назив Сем. П В ДОН ЕСПБ О/И Тип Наставници Сарадници
1. 10120 Основи техничке писменостиOsnovi_tehnicke_pismenosti (OsThP).doc"> 1 1 1 0 3 О AO Поповић С. Марко Баралић Ч. Јелена (В-2)
2. 10187 Увод у програмирањеUvod_u_programiranje (UvPrg).doc"> 1 2 1 1 6 О TM Урошевић Д. Владе Благојевић Д. Марија (В-2)
Благојевић Д. Марија (Д-9)
Јовановић Љ. Жељко (В-1)
3. 10069 Математика 1Matematika_1 (MatE1).doc"> 1 3 3 0 6 О AO Ђурчић Ж. Драган Шебековић М. Александар (В-6)
4. 10102 Основе електротехнике 1Osnove_elektrotehnike_1 (OElt1).doc"> 1 3 3 0 6 О TM Плазинић В. Милан Весковић Д. Милан (В-2)
Вуловић Р. Ана (В-4)
5. 10198 Физика 1Fizika_1 (FizE1).doc"> 1 3 2 1 6 О AO Калезић–Глишовић С. Александра Калезић–Глишовић С. Александра (В-4)
Пуреновић М. Јелена (Д-5)
6. Предмет изборног блока 1"> 1 3 И AO
10132 Практикум из Математике 1Praktikum_iz_Matematike_1 (PkMt1).doc"> 1 1 1 0 3 И AO Ђурчић Ж. Драган Шебековић М. Александар (В-1)
10130 Практикум из Коришћења рачунара 1Praktikum_iz_Koriscenja_racunara_1 (PkKR1).doc"> 1 1 1 0 3 И AO Стојковић М. Саша Станковић Љ. Небојша (В-1)
1. 10135 Практикум из Основа електротехнике 2Praktikum_iz_Osnova_elektrotehnike_2 (PkOE2).doc"> 2 1 1 0 3 О TM Плазинић В. Милан Копривица М. Бранко (В-1)
Антић В. Сања (В-1)
2. 10111 Основи рачунарске технике 1Osnovi_racunarske_tehnike_1 (ORTh1).doc"> 2 2 2 0 6 О TM Крнета Р. Радојка Луковић В. Вања (В-4)
3. 10070 Математика 2Matematika_2 (MatE2).doc"> 2 3 3 0 6 О AO Ђурчић Ж. Драган Шебековић М. Александар (В-6)
4. 10103 Основе електротехнике 2Osnove_elektrotehnike_2 (OElt2).doc"> 2 3 3 0 6 О TM Плазинић В. Милан Весковић Д. Милан (В-2)
Антић В. Сања (В-4)
5. 10199 Физика 2Fizika_2 (FizE2).doc"> 2 3 2 1 6 О AO Калезић–Глишовић С. Александра Пуреновић М. Јелена (В-4)
Пуреновић М. Јелена (Д-5)
6. Предмет изборног блока 2"> 2 3 И AO
10133 Практикум из Математике 2Praktikum_iz_Matematike_2 (PkMt2).doc"> 2 1 1 0 3 И AO Ђурчић Ж. Драган Шебековић М. Александар (В-1)
10131 Практикум из Коришћења рачунара 2Praktikum_iz_Koriscenja_racunara_2 (PkKR2).doc"> 2 1 1 0 3 И AO Стојковић М. Саша Станковић Љ. Небојша (В-1)
1. 10041 Енглески језик 1Engleski_jezik_1 (EngE1).doc"> 3 1 1 0 3 О AO Палуровић Д. Лидија Палуровић Д. Лидија (В-2)
2. 10101 Основе електроникеOsnove_elektronike (OElnk).doc"> 3 2 2 0 6 О НС Ђукић Р. Слободан Весковић Д. Милан (В-6)
3. 10030 Електрична мерења 1Elektricna_merenja_1 (ElMr1).doc"> 3 2 1 1 6 О НС Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (В-2)
Копривица М. Бранко (Д-6)
4. 10071 Математика 3Matematika_3 (MatE3).doc"> 3 3 3 0 6 О TM Дамљановић Ж. Нада Ђукић Р. Марија (В-6)
5. Предмет изборног блока 3"> 3 3 И TM
10136 Практикум из Основа електроникеPraktikum_iz_Osnova_elektronike (PkOEn).doc"> 3 1 1 0 3 И TM Ђукић Р. Слободан Весковић Д. Милан (В-1)
10134 Практикум из Математике 3Praktikum_iz_Matematike_3 (PkMt3).doc"> 3 1 1 0 3 И TM Дамљановић Ж. Нада Ђукић Р. Марија (В-1)
6. ЕЕС 10176 Теорија електричних колаTeorija_elektricnih_kola (TeKol).doc"> 3 3 2 0 6 О НС Плазинић В. Милан Копривица М. Бранко (В-4)
6. ИЕЕ 10176 Теорија електричних колаTeorija_elektricnih_kola (TeKol).doc"> 3 3 2 0 6 О TM Плазинић В. Милан Копривица М. Бранко (В-4)
6. РИ 10112 Основи рачунарске технике 2Osnovi_racunarske_tehnike_2 (Orth2).doc"> 3 2 2 0 6 О НС Крнета Р. Радојка Луковић В. Вања (В-2)
1. 10174 Софтверски алатиSoftverski_alati (SfAlt).doc"> 4 2 0 2 5 О НС Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (Д-10)
2. 10028 Електротехнички материјалиElektrotehnicki_materijali (ElMat).doc"> 4 2 0 2 4 О НС Јордовић А. Бранка Јордовић А. Бранка (Д-2)
Недељковић М. Боривоје (Д-6)
3. ЕЕС 10031 Електрична мерења 2Elektricna_merenja_2 (ElMr2).doc"> 4 2 0 1 4 О НС Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (Д-3)
4. ЕЕС 10032 Електричне машине 1Elektricne_masine_1 (ElMs1).doc"> 4 2 1 1 5 О НС Бјекић М. Мирослав Божић М. Милош (В-1)
Божић М. Милош (Д-3)
5. ЕЕС 10029 ЕлектромагнетикаElektromagnetika (ElMgn).doc"> 4 3 2 0 6 О НС Миловановић М. Аленка (1.5)
Живанић М. Јерослав (1.5)
Копривица М. Бранко (В-2)
6. Предмет изборног блока 4 ЕЕС"> 4 6 И TM
ЕЕС 10168 Сигнали и системиSignali_i_sistemi (SigSs).doc"> 4 2 2 0 6 И TM Крнета Р. Радојка Дамњановић М. Ђорђе (В-4)
ЕЕС 10144 Програмски језициProgramski_jezici (PrgJz).doc"> 4 2 1 1 6 И TM Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-2)
Ристић М. Олга (Д-4)
Луковић В. Вања (В-1)
Луковић В. Вања (Д-3)
3. ИЕЕ 10031 Електрична мерења 2Elektricna_merenja_2 (ElMr2).doc"> 4 2 0 1 4 О НС Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (Д-3)
4. ИЕЕ 10032 Електричне машине 1Elektricne_masine_1 (ElMs1).doc"> 4 2 1 1 5 О НС Бјекић М. Мирослав Божић М. Милош (В-1)
Божић М. Милош (Д-3)
5. ИЕЕ 10029 ЕлектромагнетикаElektromagnetika (ElMgn).doc"> 4 3 2 0 6 О НС Миловановић М. Аленка (1.5)
Живанић М. Јерослав (1.5)
Копривица М. Бранко (В-2)
6. Предмет изборног блока 4 ИЕЕ"> 4 6 И TM
ИЕЕ 10168 Сигнали и системиSignali_i_sistemi (SigSs).doc"> 4 2 2 0 6 И TM Крнета Р. Радојка Дамњановић М. Ђорђе (В-4)
ИЕЕ 10144 Програмски језициProgramski_jezici (PrgJz).doc"> 4 2 1 1 6 И TM Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-2)
Ристић М. Олга (Д-4)
Луковић В. Вања (В-1)
Луковић В. Вања (Д-3)
3. РИ 10144 Програмски језициProgramski_jezici (PrgJz).doc"> 4 2 1 1 6 О TM Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-2)
Ристић М. Олга (Д-4)
Луковић В. Вања (В-1)
Луковић В. Вања (Д-3)
4. РИ 10168 Сигнали и системиSignali_i_sistemi (SigSs).doc"> 4 2 2 0 6 О TM Крнета Р. Радојка Дамњановић М. Ђорђе (В-4)
5. РИ 10002 Архитектура рачунараArhitektura_racunara (ArhRc).doc"> 4 3 2 0 6 О TM Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-4)
6. Предмет изборног блока 4 РИ"> 4 3 И TM
РИ 10149 Практикум из Програмских језикаPraktikum_iz_Programskih_jezika (PrkPJ).doc"> 4 1 1 0 3 И TM Бојовић Р. Ристо Јовановић Љ. Жељко (В-1)
РИ 10127 Практикум из Архитектуре рачунараPraktikum_iz_arhitekture_racunara (PkAhR).doc"> 4 1 1 0 3 И TM Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-1)
1. 10042 Енглески језик 2Engleski_jezik_2 (EngE2).doc"> 5 1 1 0 3 О СА Ковачевић Б. Весна Ковачевић Б. Весна (В-3)
2. 10121 Основе телекомуникацијаOsnove_telekomunikacija (OTlkm).doc"> 5 2 1 0 5 О НС Ђукић Р. Слободан Вуловић Р. Ана (В-2)
3. 10067 Линеарна електроникаLinearna_elektronika (LinEl).doc"> 5 3 2 0 6 О НС Ђукић Р. Слободан Вуловић Р. Ана (В-4)
4. 10006 Аутоматско управљањеAutomatsko_upravljanje (AutUp).doc"> 5 3 2 0 5 О НС Миловановић М. Аленка Антић В. Сања (В-4)
5. ЕЕС 10021 Електричне инсталације и осветљењеElektricne_instalacije_i_osvetljenje (EInOs).doc"> 5 2 2 0 6 О СА Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко (В-2)
6. ЕЕС 10033 Електричне машине 2Elektricne_masine_2 (ElMs2).doc"> 5 2 2 0 5 О НС Бјекић М. Мирослав Росић М. Марко (В-1)
Божић М. Милош (В-1)
5. ИЕЕ 10021 Електричне инсталације и осветљењеElektricne_instalacije_i_osvetljenje (EInOs).doc"> 5 2 2 0 6 О СА Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко (В-2)
6. ИЕЕ 10033 Електричне машине 2Elektricne_masine_2 (ElMs2).doc"> 5 2 2 0 5 О НС Бјекић М. Мирослав Росић М. Марко (В-1)
Божић М. Милош (В-1)
5. РИ 10110 Организација рачунарских системаOrganizacija_racunarskih_sistema (OrRcS).doc"> 5 2 2 0 6 О TM Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-4)
6. РИ 10104 Објектно оријентисано програмирањеObjektno_orijentisano_programiranje (OOPrg).doc"> 5 2 2 0 6 О TM Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-1)
Луковић В. Вања (В-2)
Јовановић Љ. Жељко (В-1)
5. ЕЕС 10034 Електричне машине 3Elektricne_masine_3 (ElMs3).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Живанић М. Јерослав Росић М. Марко (В-2)
2. ЕЕС 10082 Техничка механикаTehnicka_mehanika (MehEl).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Милићевић Р. Иван Дучић Г. Недељко (В-2)
3. ЕЕС 10027 Енергетска електроникаEnergetska_elektronika (ElEng).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Петровић Б. Предраг Вуловић Р. Ана (В-4)
4. ЕЕС 10182 Техника високог напонаTehnika_visokog_napona (ThVsN).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Стојковић М. Саша Росић М. Марко (В-2)
5. ЕЕС 10040 Елементи и модели ЕЕС-аElementi_i_modeli_EES_a (EMEES).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Ранковић М. Александар Розгић С. Димитрије (В-2)
6. Предмет изборног блока 5 ЕЕС"> 6 5 И
ЕЕС 10202 Хидраулика и термотехникаHidraulika_i_termotehnika (HiTer).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Драгићевић М. Снежана Драгићевић М. Снежана (В-2)
ЕЕС 10094 Машински елементиMasinski_elementi (MsElE).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Југовић С. Звонимир Баралић Ч. Јелена (В-2)
1. ИЕЕ 10034 Електричне машине 3Elektricne_masine_3 (ElMs3).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Живанић М. Јерослав Росић М. Марко (В-2)
2. ИЕЕ 10082 Техничка механикаTehnicka_mehanika (MehEl).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Милићевић Р. Иван Дучић Г. Недељко (В-2)
3. ИЕЕ 10027 Енергетска електроникаEnergetska_elektronika (ElEng).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Петровић Б. Предраг Вуловић Р. Ана (В-4)
4. ИЕЕ 10182 Техника високог напонаTehnika_visokog_napona (ThVsN).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Стојковић М. Саша Росић М. Марко (В-2)
5. ИЕЕ 10059 Испитивање електричних машинаIspitivanje_elektricnih_masina (IspEM).doc"> 6 2 1 1 5 О НС Живанић М. Јерослав Росић М. Марко (В-1)
Божић М. Милош (Д-2)
6. Предмет изборног блока 5 ИЕЕ"> 6 5 И
ИЕЕ 10202 Хидраулика и термотехникаHidraulika_i_termotehnika (HiTer).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Драгићевић М. Снежана Драгићевић М. Снежана (В-2)
ИЕЕ 10094 Машински елементиMasinski_elementi (MsElE).doc"> 6 2 2 0 5 И НС Југовић С. Звонимир Баралић Ч. Јелена (В-2)
1. РИ 10085 Микроконтролерски системиMikrokontrolerski_sistemi (MikKS).doc"> 6 2 2 0 6 О СА Пеулић С. Александар Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
2. РИ 10165 Рачунарске телекомуникације и мрежеRacunarske_telekomunikacije_i_mreze (RcTkM).doc"> 6 2 2 0 6 О НС Ђорђевић С. Борислав Јовановић Љ. Жељко (В-2)
3. РИ 10113 Оперативни системиOperativni_sistemi (OSERI).doc"> 6 3 2 0 6 О TM Ђорђевић С. Борислав Јовановић Љ. Жељко (В-2)
4. РИ 10015 Дигитална електроникаDigitalna_elektronika (DigEl).doc"> 6 3 2 0 5 О TM Петровић Б. Предраг Весковић Д. Милан (В-2)
5. Предмет изборног блока 5 РИ"> 6 6 И СА
РИ 10145 Пројектовање дигиталних системаProjektovanje_digitalnih_sistema (PrDgS).doc"> 6 2 1 0 6 И НС Петровић Б. Предраг Весковић Д. Милан (В-1)
РИ 10185 Увод у информационе системеUvod_u_informacione_sisteme (UvInS).doc"> 6 2 2 0 6 И НС Вељовић В. Алемпије Папић Ж. Милош (В-6)
1. ЕЕС 10001 Анализа ЕЕС-аAnaliza_EES_a (AnEES).doc"> 7 2 2 0 5 О СА Сарић Т. Андрија Шућуровић М. Марко (В-2)
2. ЕЕС 10037 Електромоторни погониElektromotorni_pogoni (ElPog).doc"> 7 2 2 1 5 О СА Бјекић М. Мирослав Антић В. Сања (В-4)
Росић М. Марко (Д-4)
3. ЕЕС 10158 Разводна постројењаRazvodna_postrojenja (RazPs).doc"> 7 3 2 0 5 О СА Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
4. ЕЕС 10020 Дистрибутивне и индустријске мрежеDistributivne_i_industrijske_mreze (DsInM).doc"> 7 3 3 0 5 О СА Ранковић М. Александар Вуловић Р. Ана (В-3)
5. Предмет изборног блока 6 ЕЕС"> 7 5 И
ЕЕС 10153 Пројектовање помоћу рачунара у енергетициProjektovanje_pomocu_racunara_u_energetici (PrRuE).doc"> 7 2 0 2 5 И СА Стојковић М. Саша Росић М. Марко (Д-2)
ЕЕС 10013 Високонапонска расклопна опремаVisokonaponska_rasklopna_oprema (VnROp).doc"> 7 2 0 2 5 И СА Стојковић М. Саша Росић М. Марко (Д-2)
1. ИЕЕ 10035 Електричне машине 4Elektricne_masine_4 (ElMs4).doc"> 7 2 2 0 5 О НС Живанић М. Јерослав Божић М. Милош (В-2)
2. ИЕЕ 10037 Електромоторни погониElektromotorni_pogoni (ElPog).doc"> 7 2 2 1 5 О СА Бјекић М. Мирослав Антић В. Сања (В-4)
Росић М. Марко (Д-4)
3. ИЕЕ 10158 Разводна постројењаRazvodna_postrojenja (RazPs).doc"> 7 3 2 0 5 О СА Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
4. ИЕЕ 10020 Дистрибутивне и индустријске мрежеDistributivne_i_industrijske_mreze (DsInM).doc"> 7 3 3 0 5 О СА Ранковић М. Александар Вуловић Р. Ана (В-3)
5. Предмет изборног блока 6 ИЕЕ"> 7 5 И
ИЕЕ 10153 Пројектовање помоћу рачунара у енергетициProjektovanje_pomocu_racunara_u_energetici (PrRuE).doc"> 7 2 0 2 5 И СА Стојковић М. Саша Росић М. Марко (Д-2)
ИЕЕ 10129 Практикум из индустријске аутоматикеPraktikum_iz_industrijske_automatike (PkInA).doc"> 7 2 1 1 5 И СА Ћурчић Н. Срећко (1)
Бјекић М. Мирослав (1)
Божић М. Милош (В-1)
Божић М. Милош (Д-1)
ИЕЕ 10137 Практикум из фреквентних претварача и серво контролераPraktikum_iz_frekventnih_pretvaraca_i_servo_kontrolera (PkFSK).doc"> 7 2 0 2 5 И СА Штаткић Ж. Саша Божић М. Милош (Д-1)
Росић М. Марко (Д-1)
1. РИ 10008 Базе податакаBaze_podataka (BzPod).doc"> 7 2 0 2 6 О НС Милошевић М. Данијела Божовић М. Маја (Д-10)
2. РИ 10175 Софтверско инжењерствоSoftversko_inzenjerstvo (SfInz).doc"> 7 2 2 0 6 О TM Милошевић М. Данијела Јовановић Љ. Жељко (В-4)
3. РИ 10016 Дигитална обрада сигналаDigitalna_obrada_signala (DigOS).doc"> 7 3 2 1 6 О НС Крнета Р. Радојка Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
Дамњановић М. Ђорђе (Д-2)
4. Предмет изборног блока 6 РИ"> 7 5 И TM
РИ 10017 Дигитални системи управљањаDigitalni_sistemi_upravljanja (DigSU).doc"> 7 2 2 0 5 И TM Крнета Р. Радојка Антић В. Сања (В-2)
РИ 10123 Паралелни рачунарски системиParalelni_racunarski_sistemi (ParRS).doc"> 7 2 2 0 5 И TM Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
5. Предмет изборног блока 7 РИ"> 7 5 И СА
РИ 10142 Пројектовање ВЛСИ системаProjektovanje_VLSI_sistema (PrVLS).doc"> 7 2 2 0 5 И СА Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
РИ 10010 Биомедицински инжењерингBiomedicinski_inzenjering (BMInz).doc"> 7 2 2 0 5 И СА Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
1. ЕЕС 10162 Релејна заштитаRelejna_zastita (RelZs).doc"> 8 3 2 0 5 О СА Стојковић М. Саша Росић М. Марко (В-2)
2. ЕЕС 10023 Експлоатација ЕЕС-аEksploatacija_EES_a (EkEES).doc"> 8 3 2 0 5 О СА Ранковић М. Александар (2)
Сарић Т. Андрија (1)
Шућуровић М. Марко (В-2)
3. Предмет изборног блока 7 ЕЕС"> 8 5 И
ЕЕС 10036 Електране и обновљиви извори енергијеElektrane_i_obnovljivi_izvori_energije (ElObn).doc"> 8 2 2 0 5 И СА Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
ЕЕС 10003 Аутоматизација и поузданост дистрибутивних системаAutomatizacija_i_pouzdanost_distributivnih_sistema (AuPDS).doc"> 8 2 2 0 5 И СА Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
4. Предмет изборног блока 8 ЕЕС"> 8 3 И
ЕЕС 10122 Пројекат из анализе ЕЕС-аProjekat_iz_analize_EES_a (PAEES).doc"> 8 1 1 0 3 И СА Сарић Т. Андрија Шућуровић М. Марко (В-1)
ЕЕС 10152 Пројекат из Разводних постројењаProjekat_iz_Razvodnih_postrojenja (PrRzP).doc"> 8 1 1 0 3 И СА Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-1)
ЕЕС 10146 Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежаProjekat_iz_distributivnih_i_industrijskih_mreza (PrDsM).doc"> 8 1 1 0 3 И СА Ранковић М. Александар Шућуровић М. Марко (В-1)
1. ИЕЕ 10162 Релејна заштитаRelejna_zastita (RelZs).doc"> 8 3 2 0 5 О СА Стојковић М. Саша Росић М. Марко (В-2)
2. ИЕЕ 10189 Управљање енергетским претварачимаUpravljanje_energetskim_pretvaracima (UpEnP).doc"> 8 3 2 0 5 О СА Петровић Б. Предраг Весковић Д. Милан (В-2)
3. Предмет изборног блока 7 ИЕЕ"> 8 5 И
ИЕЕ 10036 Електране и обновљиви извори енергијеElektrane_i_obnovljivi_izvori_energije (ElObn).doc"> 8 2 2 0 5 И СА Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-2)
ИЕЕ 10026 Електрична вуча и возилаElektricna_vuca_i_vozila (ElVcV).doc"> 8 2 2 0 5 И СА Штаткић Ж. Саша Божић М. Милош (В-2)
ИЕЕ 10039 ЕлектротермијаElektrotermija (ElTrm).doc"> 8 2 2 0 5 И СА Плазинић В. Милан Весковић Д. Милан (В-2)
4. Предмет изборног блока 8 ИЕЕ"> 8 3 И
ИЕЕ 10152 Пројекат из Разводних постројењаProjekat_iz_Razvodnih_postrojenja (PrRzP).doc"> 8 1 1 0 3 И СА Мијаиловић Р. Владица Розгић С. Димитрије (В-1)
ИЕЕ 10146 Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежаProjekat_iz_distributivnih_i_industrijskih_mreza (PrDsM).doc"> 8 1 1 0 3 И СА Ранковић М. Александар Шућуровић М. Марко (В-1)
1. РИ 10143 Програмирање база податакаProgramiranje_baza_podataka (PrgBP).doc"> 8 2 1 1 5 О СА Милошевић М. Данијела Божовић М. Маја (В-2)
Божовић М. Маја (Д-4)
2. РИ 10194 Управљачки рачунарски системиUpravljacki_racunarski_sistemi (UprRS).doc"> 8 3 2 1 6 О СА Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
Милошевић М. Марина (Д-3)
3. Предмет изборног блока 8 РИ"> 8 4 И СА
РИ 10155 Перформансе и поузданост рачунараPerformanse_i_pouzdanost_racunara (PrfPR).doc"> 8 2 2 0 4 И СА Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-2)
РИ 10052 Заштита податакаZastita_podataka (ZstPd).doc"> 8 2 2 0 4 И СА Ђорђевић С. Борислав Јовановић Љ. Жељко (В-2)
РИ 10170 Савремене софтверске архитектуреSavremene_softverske_arhitekture (SSArh).doc"> 8 2 2 0 4 И СА Младеновић М. Владимир Благојевић Д. Марија (В-2)
4. Предмет изборног блока 9 РИ"> 8 5 И СА
РИ 10057 Интернет програмирањеInternet_programiranje (InPrg).doc"> 8 2 1 1 5 И НС Ђорђевић С. Борислав Јовановић Љ. Жељко (В-2)
Јовановић Љ. Жељко (Д-4)
РИ 10077 Менаџмент информациони системиMenadzment_informacioni_sistemi (MenIS).doc"> 8 2 2 0 5 И СА Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-4)
5. ЕЕС Дипломски рад"> 8 0 0 0 15 О
5. ИЕЕ Дипломски рад"> 8 0 0 0 15 О
5. РИ Дипломски рад"> 8 0 0 0 11 О
5. ЕЕС Стручна пракса"> 8 0 0 0 2 О СА
5. ИЕЕ Стручна пракса"> 8 0 0 0 2 О СА
5. РИ Стручна пракса"> 8 0 0 0 1 О СА


УВОД

Назив студијског програма

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна, стручна или уметничка област

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Врста студија

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 ЕСПБ

Назив дипломе

Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства,

Дужина студија

4 године – 8 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

244

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

80

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/15 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs