Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ МЕХАТРОНИКА

Редни бројc Шифра Назив Сем. П В ДОН ЕСПБ О/И Тип Наставници Сарадници
1. 10187 Увод у програмирањеUvod_u_programiranje (UvPrg).doc"> 1 2 1 1 6 О TM Урошевић Д. Владе Благојевић Д. Марија (В-2)
Благојевић Д. Марија (Д-9)
Јовановић Љ. Жељко (В-1)
2. 10184 Техничко цртањеTehnicko_crtanje (ThCrt).doc"> 1 2 2 0 6 О СА Поповић С. Марко Баралић Ч. Јелена (В-4)
3. 10102 Основе електротехнике 1Osnove_elektrotehnike_1 (OElt1).doc"> 1 3 3 0 6 О TM Плазинић В. Милан Весковић Д. Милан (В-2)
Вуловић Р. Ана (В-4)
4. 10198 Физика 1Fizika_1 (FizE1).doc"> 1 3 2 1 6 О AO Калезић–Глишовић С. Александра Калезић–Глишовић С. Александра (В-4)
Пуреновић М. Јелена (Д-5)
5. 10069 Математика 1Matematika_1 (MatE1).doc"> 1 3 3 0 6 О AO Ђурчић Ж. Драган Шебековић М. Александар (В-6)
6. Предмет изборног блока 1"> 1 3 И
10132 Практикум из Математике 1Praktikum_iz_Matematike_1 (PkMt1).doc"> 1 1 1 0 3 И AO Ђурчић Ж. Драган Шебековић М. Александар (В-1)
10130 Практикум из Коришћења рачунара 1Praktikum_iz_Koriscenja_racunara_1 (PkKR1).doc"> 1 1 1 0 3 И AO Стојковић М. Саша Станковић Љ. Небојша (В-1)
1. 10081 Техничка механика 1Tehnicka_mehanika_1 (Mehan).doc"> 2 2 2 0 6 О НС Милићевић Р. Иван Дучић Г. Недељко (В-2)
2. 10103 Основе електротехнике 2Osnove_elektrotehnike_2 (OElt2).doc"> 2 3 3 0 6 О TM Плазинић В. Милан Весковић Д. Милан (В-2)
Антић В. Сања (В-4)
3. 10199 Физика 2Fizika_2 (FizE2).doc"> 2 3 2 1 6 О AO Калезић–Глишовић С. Александра Пуреновић М. Јелена (В-4)
Пуреновић М. Јелена (Д-5)
4. 10070 Математика 2Matematika_2 (MatE2).doc"> 2 3 3 0 6 О AO Ђурчић Ж. Драган Шебековић М. Александар (В-6)
5. Предмет изборног блока 2"> 2 3 И
10131 Практикум из Коришћења рачунара 2Praktikum_iz_Koriscenja_racunara_2 (PkKR2).doc"> 2 1 1 0 3 И AO Стојковић М. Саша Станковић Љ. Небојша (В-1)
10133 Практикум из Математике 2Praktikum_iz_Matematike_2 (PkMt2).doc"> 2 1 1 0 3 И AO Ђурчић Ж. Драган Шебековић М. Александар (В-1)
1. 10041 Енглески језик 1Engleski_jezik_1 (EngE1).doc"> 3 1 1 0 3 О AO Палуровић Д. Лидија Палуровић Д. Лидија (В-2)
2. 10101 Основе електроникеOsnove_elektronike (OElnk).doc"> 3 2 2 0 6 О НС Ђукић Р. Слободан Весковић Д. Милан (В-6)
3. 10179 Техничка механика 2Tehnicka_mehanika_2 (TMeh2).doc"> 3 2 2 0 5 О НС Милићевић Р. Иван Дучић Г. Недељко (В-2)
4. 10183 Технички материјалиTehnicki_materijali (ThMat).doc"> 3 2 0 2 6 О TM Јордовић А. Бранка Недељковић М. Боривоје (Д-4)
5. 10176 Теорија електричних колаTeorija_elektricnih_kola (TeKol).doc"> 3 3 2 0 6 О TM Плазинић В. Милан Копривица М. Бранко (В-4)
1. 10083 Механика машинаMehanika_masina (MehMs).doc"> 4 2 2 0 6 О НС Милићевић Р. Иван Дучић Г. Недељко (В-2)
2. 10095 Машински елементиMasinski_elementi (MsElT).doc"> 4 2 2 0 6 О НС Југовић С. Звонимир Баралић Ч. Јелена (В-4)
3. 10202 Хидраулика и термотехникаHidraulika_i_termotehnika (HiTer).doc"> 4 2 2 0 5 О НС Драгићевић М. Снежана Драгићевић М. Снежана (В-2)
4. 10111 Основи рачунарске технике 1Osnovi_racunarske_tehnike_1 (ORTh1).doc"> 4 2 2 0 6 О TM Крнета Р. Радојка Луковић В. Вања (В-4)
5. Предмет изборног блока 3"> 4 6 И
10168 Сигнали и системиSignali_i_sistemi (SigSs).doc"> 4 2 2 0 6 И TM Крнета Р. Радојка Дамњановић М. Ђорђе (В-4)
10144 Програмски језициProgramski_jezici (PrgJz).doc"> 4 2 1 1 6 И TM Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-2)
Ристић М. Олга (Д-4)
Луковић В. Вања (В-1)
Луковић В. Вања (Д-3)
6. Предмет изборног блока 4"> 4 5 И
10084 Микроинсталације и компонентеMikroinstalacije_i_komponente (MiIkm).doc"> 4 2 2 0 5 И НС Вујичић Д. Момчило Шућуровић М. Марко (В-2)
10174 Софтверски алатиSoftverski_alati (SfAlt).doc"> 4 2 0 2 5 И НС Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (Д-10)
1. 10042 Енглески језик 2Engleski_jezik_2 (EngE2).doc"> 5 1 1 0 3 О СА Ковачевић Б. Весна Ковачевић Б. Весна (В-3)
2. 10030 Електрична мерења 1Elektricna_merenja_1 (ElMr1).doc"> 5 2 1 1 6 О СА Миловановић М. Аленка Копривица М. Бранко (В-2)
Копривица М. Бранко (Д-6)
3. 10110 Организација рачунарских системаOrganizacija_racunarskih_sistema (OrRcS).doc"> 5 2 2 0 6 О TM Ранђић С. Синиша Пешовић М. Урош (В-4)
4. 10067 Линеарна електроникаLinearna_elektronika (LinEl).doc"> 5 3 2 0 6 О НС Ђукић Р. Слободан Вуловић Р. Ана (В-4)
5. 10006 Аутоматско управљањеAutomatsko_upravljanje (AutUp).doc"> 5 3 2 0 5 О НС Миловановић М. Аленка Антић В. Сања (В-4)
6. 10071 Математика 3Matematika_3 (MatE3).doc"> 5 3 3 0 6 О AO Дамљановић Ж. Нада Ђукић Р. Марија (В-6)
1. 10167 СензориSenzori (Senzo).doc"> 6 2 1 1 6 О СА Митровић С. Небојша Митровић С. Небојша (В-1)
Митровић С. Небојша (Д-2)
2. 10154 Програмско управљање машинамаProgramsko_upravljanje_masinama (PrUpM).doc"> 6 2 2 0 6 О СА Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-4)
3. 10027 Енергетска електроникаEnergetska_elektronika (ElEng).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Петровић Б. Предраг Вуловић Р. Ана (В-4)
4. 10114 Основи конструисањаOsnovi_konstruisanja (OsKon).doc"> 6 2 2 0 5 О СА Југовић С. Звонимир Баралић Ч. Јелена (В-2)
5. Предмет изборног блока 5"> 6 6 И
10161 Реинжењеринг производних системаReinzenjering_proizvodnih_sistema (ReiPS).doc"> 6 2 1 0 6 И СА Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-1)
10100 Одржавање техничких системаOdrzavanje_tehnickih_sistema (OdThS).doc"> 6 2 2 0 6 И СА Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-2)
10097 Неконвенционалне технологијеNekonvencionalne_tehnologije (NekTh).doc"> 6 2 2 0 6 И СА Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
10180 Технолошки процесиTehnoloski_procesi (TProc).doc"> 6 2 2 0 6 И СА Славковић В. Радомир Баралић Ч. Јелена (В-2)
1. 10017 Дигитални системи управљањаDigitalni_sistemi_upravljanja (DigSU).doc"> 7 2 2 0 5 О СА Крнета Р. Радојка Антић В. Сања (В-2)
2. 10104 Објектно оријентисано програмирањеObjektno_orijentisano_programiranje (OOPrg).doc"> 7 2 2 0 6 О СА Урошевић Д. Владе Ристић М. Олга (В-1)
Луковић В. Вања (В-2)
Јовановић Љ. Жељко (В-1)
3. 10005 Аутоматизовани технолошки системи - пројекатAutomatizovani_tehnoloski_sistemi___projekat (AuTSP).doc"> 7 3 2 0 6 О СА Ћурчић Н. Срећко Божић М. Милош (В-2)
4. 10037 Електромоторни погониElektromotorni_pogoni (ElPog).doc"> 7 2 2 1 5 О НС Бјекић М. Мирослав Антић В. Сања (В-4)
Росић М. Марко (Д-4)
5. Предмет изборног блока 6"> 7 6 И СА
10203 CAD/CAE конструисањеCAD_CAE_konstruisanje (CaCae).doc"> 7 2 2 0 6 И СА Поповић С. Марко Поповић С. Марко (В-2)
10204 CAD/CAM технологијеCAD_CAM_tehnologije (CaCam).doc"> 7 2 2 0 6 И СА Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-2)
1. 10194 Управљачки рачунарски системиUpravljacki_racunarski_sistemi (UprRS).doc"> 8 3 2 1 6 О СА Пеулић С. Александар Милошевић М. Марина (В-2)
Милошевић М. Марина (Д-3)
2. Предмет изборног блока 7"> 8 6 И
10085 Микроконтролерски системиMikrokontrolerski_sistemi (MikKS).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Пеулић С. Александар Дамњановић М. Ђорђе (В-2)
10004 Аутоматизација процесаAutomatizacija_procesa (AutPr).doc"> 8 2 1 1 6 И НС Славковић В. Радомир Дучић Г. Недељко (В-1)
Дучић Г. Недељко (Д-1)
3. Предмет изборног блока 8"> 8 6 И
10108 Организација производњеOrganizacija_proizvodnje (OrgPr).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Нешић Д. Зоран Стевановић Р. Марина (В-2)
10068 Логистички системиLogisticki_sistemi (LogSt).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
10055 Инжењерска економијаInzenjerska_ekonomija (InzEk).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-2)
4. Предмет изборног блока 9"> 8 5 И
10078 Менаџмент квалитетомMenadzment_kvalitetom (MenKv).doc"> 8 2 2 0 5 И НС Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-4)
10087 Менаџмент пројектимаMenadzment_projektima (MnPrj).doc"> 8 2 2 0 5 И НС Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Марјановић Г. Бојана (В-4)
5. Дипломски рад"> 8 0 0 0 7 О
6. Стручна пракса"> 8 0 0 0 2 О СА


УВОД

Студијски програм основних академских студија Мехатронике је интердисциплинарни студијски програм формиран 1992/93 године на Техничком факултету у Чачку. Заједнички су га основале: Катедра за производно машинство, Катедра за општу електротехнику, Катедра за индустријску енергетику, Катедра за електронику и аутоматику, Катедра за материјале, физику и хемију и Катедра за машинске конструкције.

На данашњем нивоу развоја технике и технологије, ''нужно'' уједињавање области машинства, електротехнике и рачунарства, диктирано је захтевима за технолошким унапређењем. Данас, традиционално изучавање области машинства и електротехнике давало би недовољна знања различитим струкама при реализацији савремених и сложених система који се срећу у пракси. За реализацију мехатроничких система, поред знања из области машинства и електротехнике потребно је поседовати знања из управљања и програмирања. Овако сложени технички системи не могу се успешно изучавати нити примењивати без довољног познавања машинства (механика, конструкције, хидраулика и пнеуматика, технологија, технички материјали и др), електротехнике (електроника, теорија система и аутоматско управљање, мерење и др.) рачунарства (хардвер, софтвер, вештачка интелигенција и сл.).

Из наведених разлога мехатронику у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на захтеве из реалне праксе уопште, а посебно у нашем окружењу. Јавља се као посебан образовни профил на пољу техничких наука, и као вид мултидисциплинарних инжењерских студија, у настојању да се оствари едукација инжењера способних да разумеју у целини функционисање и пројектовање савремених софистицираних производа (уређаја) и система. Образовни програм треба да омогући студентима да у довољној мери разумеју основне физичке принципе из различитих области технике, стекну неопходна теоријска знања као и да овладају конкретним стручним знањима за реализацију савремених мехатроничких система. Основне научне дисциплине које треба да савлада  мехатроничар образован на данашњем нивоу техничко-технолошког развоја, дате су на слици.

Назив студијског програма

МЕХАТРОНИКА

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије

Научна, стручна или уметничка област

Мехатроника

Врста студија

Први степен студија: основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 ЕСПБ

Назив дипломе

Дипломирани инжењер мехатронике

Дипл. инж. мехатрон.

Дужина студија

4 године – 8 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

20014/15.

Број студената који студира по овом студијском програму 

42

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

30

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Научно-наставно већe Факултета техничких наука у Чачку, одлука бр. 1206/4 од  10. 7. 2013. год.

Сенат Универзитета у Крагујевцу, одлука бр. III-01-750/16 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009.

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs