Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Редни бројc Шифра Назив Сем. П В ДОН ЕСПБ О/И Тип Наставници Сарадници
1. 10060 Информационe технологијеInformacione_tehnologije (ITehn).doc"> 1 2 1 1 6 О СА Мицић М. Живадин (1)
Стефановић Д. Ненад (1)
Ружичић С. Весна (В-2)
Ружичић С. Весна (Д-3)
Папић Ж. Милош (В-1)
Папић Ж. Милош (Д-3)
Станковић Љ. Небојша (Д-1)
2. 10186 Увод у менаџментUvod_u_menadzment (UvMen).doc"> 1 2 2 0 6 О TM Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Николић М. Неда (В-4)
3. 10116 Основе економијеOsnove_ekonomije (OsnEk).doc"> 1 2 2 0 6 О AO Карић З. Душица Станисављевић С. Милена (В-2)
4. 10073 Примењена математикаPrimenjena_matematika (MatPM).doc"> 1 3 3 0 6 О AO Ђурчић Ж. Драган Ђукић Р. Марија (В-2)
5. Предмет изборног блока 1"> 1 6 И
10062 КомуникологијаKomunikologija (Kmnkl).doc"> 1 2 1 0 6 И AO Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-1)
10024 ЕкологијаEkologija (Ekolo).doc"> 1 2 2 0 6 И СА Јордовић А. Бранка Недељковић М. Боривоје (В-2)
1. 10159 Рачунарске апликацијеRacunarske_aplikacije (RacAp).doc"> 2 2 1 1 6 О СА Младеновић М. Владимир Станковић Љ. Небојша (В-1.5)
Ружичић С. Весна (Д-4)
Ружичић С. Весна (В-1.5)
Папић Ж. Милош (Д-4)
2. 10053 Индустријски дизајнIndustrijski_dizajn (IndDz).doc"> 2 2 2 0 6 О СА Радовановић М. Милош Радовановић М. Милош (В-2)
Шутић В. Бранкица (В-2)
3. 10115 Основе маркетингаOsnove_marketinga (OsMrk).doc"> 2 2 2 0 6 О НС Живковић С. Слободан Цвијовић М. Наташа (В-2)
4. 10118 Основе предузетништваOsnove_preduzetnistva (OsPdz).doc"> 2 2 2 0 6 О AO Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
5. Предмет изборног блока 2"> 2 6 И
10125 Предузетничке иновацијеPreduzetnicke_inovacije (PdzIn).doc"> 2 2 2 0 6 И НС Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-2)
10171 Стандардизација и сертификацијаStandardizacija_i_sertifikacija (Stand).doc"> 2 2 2 0 6 И НС Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-2)
1. 10119 Основе рачуноводстваOsnove_racunovodstva (OsRac).doc"> 3 2 2 0 6 О НС Лабовић С. Драгана (1)
Богићевић С. Јасмина (1)
Станисављевић С. Милена (В-2)
2. 10043 Енглески језик 1Engleski_jezik_1 (EngM1).doc"> 3 2 2 0 6 О AO Палуровић Д. Лидија Палуровић Д. Лидија (В-6)
3. 10091 Менаџмент знањаMenadzment_znanja (MndzZn).doc"> 3 2 2 0 6 О СА Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
4. 10139 Покретање пословног подухватаPokretanje_poslovnog_poduhvata (PokPP).doc"> 3 2 2 0 6 О TM Зечевић М. Миодраг Николић М. Неда (В-2)
5. Предмет изборног блока 3"> 3 6 И
10156 ПсихологијаPsihologija (Psiho).doc"> 3 2 2 0 6 И TM Бјекић Р. Драгана Вучетић М. Милица (В-2)
10151 Производне технологијеProizvodne_tehnologije (ProTh).doc"> 3 2 2 0 6 И СА Славковић В. Радомир Баралић Ч. Јелена (В-4)
10012 Вероватноћа и статистикаVerovatnoca_i_statistika (VerSt).doc"> 3 2 2 0 6 И AO Лазаревић Д. Вера Ђукић Р. Марија (В-4)
1. 10092 Менаџмент људским ресурсимаMenadzment_ljudskim_resursima (MndzLJR).doc"> 4 2 2 0 6 О НС Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-4)
2. 10185 Увод у информационе системеUvod_u_informacione_sisteme (UvInS).doc"> 4 2 2 0 6 О СА Вељовић В. Алемпије Папић Ж. Милош (В-6)
3. 10044 Енглески језик 2Engleski_jezik_2 (EngM2).doc"> 4 2 2 0 6 О AO Ковачевић Б. Весна Ковачевић Б. Весна (В-2)
4. 10148 Примењено књиговодствоPrimenjeno_knjigovodstvo (PriKnj).doc"> 4 2 2 0 6 О СА Ристић Ж. Кристијан Станисављевић С. Милена (В-2)
5. Предмет изборног блока 4"> 4 6 И
10169 Систем квалитета животне срединеSistem_kvaliteta_zivotne_sredine (SKvZS).doc"> 4 2 2 0 6 И НС Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-1)
10141 Пословна политикаPoslovna_politika (PosPl).doc"> 4 2 2 0 6 И НС Карић З. Душица Цвијовић М. Наташа (В-2)
1. 10025 Економија предузетништваEkonomija_preduzetnistva (EkPrz).doc"> 5 2 2 0 6 О НС Живковић С. Слободан Цвијовић М. Наташа (В-2)
2. 10107 Организационо понашањеOrganizaciono_ponasanje (OrgPn).doc"> 5 2 2 0 6 О НС Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-2)
3. 10045 Енглески језик 3 пословниEngleski_jezik_3_poslovni (EngM3).doc"> 5 2 2 0 6 О НС Ковачевић Б. Весна Ковачевић Б. Весна (В-2)
4. 10193 Управљачко рачуноводствоUpravljacko_racunovodstvo (UprRv).doc"> 5 2 2 0 6 О СА Лабовић С. Драгана Станисављевић С. Милена (В-2)
5. Предмет изборног блока 5"> 5 6 И
10064 Ланци снабдевањаLanci_snabdevanja (LanSn).doc"> 5 2 2 0 6 И TM Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-2)
10098 Обновљиви извори енергијеObnovljivi_izvori_energije (ObnIz).doc"> 5 2 2 0 6 И НС Драгићевић М. Снежана Драгићевић М. Снежана (В-2)
10038 Електронско пословањеElektronsko_poslovanje (ElPos).doc"> 5 2 2 0 6 И СА Стефановић Д. Ненад (1.5)
Вељовић В. Алемпије (0.5)
Ружичић С. Весна (В-2)
Папић Ж. Милош (В-2)
1. 10077 Менаџмент информациони системиMenadzment_informacioni_sistemi (MenIS).doc"> 6 2 2 0 5 О TM Нешић Д. Зоран Драгашевић М. Александар (В-4)
2. 10088 Менаџмент променаMenadzment_promena (MnPrm).doc"> 6 2 2 0 6 О СА Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
3. 10078 Менаџмент квалитетомMenadzment_kvalitetom (MenKv).doc"> 6 2 2 0 5 О TM Папић Р. Љубиша Папић Р. Љубиша (В-4)
4. 10172 Стратегијски менаџментStrategijski_menadzment (StMndz).doc"> 6 2 2 0 5 О НС Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Нешић Д. Зоран (1)
Николић М. Неда (В-4)
5. Предмет изборног блока 6"> 6 6 И
10068 Логистички системиLogisticki_sistemi (LogSt).doc"> 6 2 2 0 6 И НС Ћурчић Н. Срећко Ћурчић Н. Срећко (В-2)
10124 Предузетништво и запошљавањеPreduzetnistvo_i_zaposljavanje (PdzZp).doc"> 6 2 2 0 6 И НС Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-2)
6. Стручна пракса"> 6 0 0 0 3 О СА
1. 10014 Глобализација и конкурентностGlobalizacija_i_konkurentnost (GlobK).doc"> 7 2 2 0 5 О TM Зечевић М. Миодраг Николић М. Неда (В-2)
2. 10089 Менаџмент развојем предузећаMenadzment_razvojem_preduzeca (MnRzP).doc"> 7 2 2 0 6 О TM Вељовић В. Алемпије Драгашевић М. Александар (В-3)
Папић Ж. Милош (В-1)
3. 10090 Менаџмент трендовиMenadzment_trendovi (MnTrn).doc"> 7 2 2 0 7 О TM Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-1)
Цвијовић М. Наташа (В-1)
4. 10177 Теорија одлучивањаTeorija_odlucivanja (TeoOd).doc"> 7 2 2 0 5 О TM Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Николић М. Неда (В-2)
Марјановић Г. Бојана (В-2)
5. Предмет изборног блока 7"> 7 6 И
10065 Лидерство и мотивацијаLiderstvo_i_motivacija (LidMt).doc"> 7 2 2 0 6 И НС Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-2)
10157 Развој информационих системаRazvoj_informacionih_sistema (RazIS).doc"> 7 2 2 0 6 И СА Вељовић В. Алемпије Станковић Љ. Небојша (В-2)
Папић Ж. Милош (В-2)
10063 Корпоративна друштвена одговорностKorporativna_drustvena_odgovornost (KrDsO).doc"> 7 2 2 0 6 И НС Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
1. 10147 Привредно правоPrivredno_pravo (PrivP).doc"> 8 2 2 0 3 О СА Мићовић С. Миодраг Мићовић С. Миодраг (В-4)
2. 10201 Финансијски менаџментFinansijski_menadzment (FinMdz).doc"> 8 2 2 0 5 О НС Ристић Ж. Кристијан (1)
Богићевић С. Јасмина (1)
Станисављевић С. Милена (В-2)
3. 10007 БенчмаркингBencmarking (Bencm).doc"> 8 2 2 0 6 О НС Бешић Х. Цариша Пауновић П. Лидија (В-2)
4. 10087 Менаџмент пројектимаMenadzment_projektima (MnPrj).doc"> 8 2 2 0 5 О СА Радојичић П. Мирослав (1)
Весић Васовић Ј. Јасмина (1)
Марјановић Г. Бојана (В-4)
5. Предмет изборног блока 8"> 8 6 И
10058 Интернет маркетингInternet_marketing (IntMk).doc"> 8 2 2 0 6 И СА Вељовић В. Алемпије Пауновић П. Лидија (В-2)
10055 Инжењерска економијаInzenjerska_ekonomija (InzEk).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Милуновић Б. Сандра Милуновић Б. Сандра (В-2)
10049 Етика и бизнисEtika_i_biznis (EtkBz).doc"> 8 2 2 0 6 И НС Радовановић В. Владимир Цвијовић М. Наташа (В-2)
6. Дипломски рад"> 8 0 0 0 6 О НС


УВОД

Назив студијског програма

Предузетнички менаџмент

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Друштвено – хуманистичке науке

Научна, стручна или уметничка област

Менаџмент и бизнис

Врста студија

Основне академске студије првог нивоа

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

240 бодова

Назив дипломе

Дипломирани менаџер

Дужина студија

4 године

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014.

Број студената који студира по овом студијском програму 

180

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

45

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

5.7.2013. на 12. Седници наставно – научног већа, Број 12 – 1206

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу         бр. III-01-750/11 од 26.09.2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs