Документација за акредитацију ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

  УВОД

Назив  високошколске установе: ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
Универзитет Факултет Академија струковних студија Висока школа Висока школа струковних студија
Адреса: Светог Саве 65, 32000 Чачак Web адреса: www.ftn.kg.ac.rs
Образовно-научно/образовно-уметничко поље:
Природно-математичке науке Друштвено-хуманистичке науке Медицинске науке Техничко-технолошке науке Уметност
Број студената
Основне академске студије   225*4 = 900
Интегрисане академске студије   30*5 = 150
Мастер академске студије 136*1 = 136
Докторске студије 17*3 =   51
Укупан број студената 1237
Број наставника Наставник страног језика Доценти Ванредни професори Редовни професори Професор емеритус Виши научни сарадник Научни сарадник
У сталном радном односу 2 12 13 19 1
У допунском радном односу 6 5 12 3 1
Укупан број 2 18 17 31 1 3 1
Укупан број наставника 73
Број сарадника Сарадници  у настави Асистенти
У сталном радном односу 3 32
У допунском радном односу 3
Број часова реализоване активне наставе према распореду Предавања Вежбе
Основне академске студије 206.67 227.75
Мастер академске студије 84.77 62.16
Докторске студије 54.75 /
Укупан број часова 346.20 289.91
Простор, Библиотека
Простор, укупна квадратура 5414,08 m2
Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес 23911
Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 107