Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Александар Јовичић

Др Александар Јовичић
Професор струковних студија
Научна област: Машинско инжењерство
Катедра за мехатронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 +381 32 302 786

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 135

 aleksandar.jovicic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Предмети 

Основне струковне студије

 • Управљање квалитетом
 • Производне технологије и процеси
 • Алати и прибори
 • Заштита животне средине

Мастер струковне студије

 • Планирање експеримента и обрада резултата
 • Системи и стандарди управљања квалитетом
 • Управљање квалитетом производа
 • Управљање ризиком

Биографија

Рођен је 27. јула 1977. године у Чачку. Основну школу завршио је у Вичи а Техничку школу машинског смера завршио је у Гучи. Основне студије уписао је 2006. године на Техничком факултету у Чачку на смеру  техника и информатика, са претходно завршеним студијама првог степена - инжењер машинства, а дипломирао 2008. године. Мастер академске студије уписао је 2008. године на Факултету организационих наука Унивезитета у Београду на студијском програму управљање квалитетом. Студије је завршио 2009. године са просечном оценом (9,23) чиме је стекао звање: мастер инжењер организационих наука. На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву 2017. године уписао је мастер студије на студијском програму производно машинство. Студије је завршио 2018. године са просечном оценом (9,57) и стекао звање: мастер инжењер машинства. 

На Факултету инжењерских наука у Крагујевцу 2010. године уписао је докторске студије, научна област машинско инжењерство, ужа научна област индустријски инжењеринг. Студије је завршио са просечном оценом (9,50). Докторску дисертацију: ”Унапређење кључних индикатора перформанси пословања у индустрији ливарства” одбранио је 16.05.2016. године чиме је стекао научни степен доктор наука – машинско инжењерство.

У периоду од маја 2007. године до новембра 2016. године радио је у Индустријском комбинату „Гуча“ на пословима машинског инжењера конструктора и менаџера квалитета. У марту 2017. године изабран је за доцента на Универзитету Унион - Никола Тесла у Београду за научну област машинско инжењерство. До септембра 2019. године радио је на Високој бродарској школи академских студија у Београду. У октобру 2019. године прелази на Високу школу техничких струковних студија у Чачку где је изабран у звање професор струковних студија за научну област машинско инжењерство.

Публикације

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 Остварени резултати категорије 20:

 1. Slavkovic, R., Jugovic, Z., Dragicevic, S., Jovicic, A., Slavkovic, V., An application of learning machine methods in prediction of wear rate of wear resistant casting parts, Computers & Industrial Engineering, 64 (2013), pp. 850-857.                                                                                                                                           
 2. Slavković, R.,  Arsovski, S.,  Veg, A.,  Jugović, Z.,  Jovicic, A.,  Ducic, N. Casting Process Optimization by the Regression Analysis Applied on the Wear Resistant Parts Molding, Technical Gazette (ISSN 1330-3651, M22), 2012, Vol. 19, No. 1, pp. 141-146.                                                                                                               
 3. Nedeljko Dučić, Aleksandar Jovičić, Srećko Manasijević, Radomir Radiša, Žarko Ćojbašić, Borislav Savković, Application of Machine Learning in the Control of Metal Melting Production Process. Applied Sciences 2020 (ISSN 2076-3417; CODEN: ASPCC7, M22) (Topical Collection "Intelligence Systems and Sensors II"), 10 (17), 6048, https://doi.org/10.3390/app10176048.   
 4. Nedeljko Dučić, Aleksandar Jovičić, Radomir Radiša, Srećko Manasijević, Radomir Slavković, Dragan Radović, Application of CAD/CAE/CAM Systems in Permanent-Mold Casting Improvement,Tehnički vjesnik – Technical GazetteVol. 27/No. 6, December 2020., DOI Number): 10.17559/TV-20190422154410.                                         

Остварени резултати категорије 30:

 1. Aleksandar Jovicic: Optimization in the Process of Standardization of Low Chrome White Cast Iron Casting, in: Proceedings of 5th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, pp. 315-323, 2011.              
 2. Slavkovic Radomir, Jugovic Zvonimir, Dragicevic Snezana, Arsovski Slavko, Jovicic Aleksandar, Slavkovic Vladimir, A Study of wear Rate Estimation of Casting Parts by Support Vector Machine, 16 th International research&expert conference “Trends in the development of machinery and associated tehnology“, pp.619-622, TMT 10-12 september 2012, Dubai, UEA.             
 3. Aleksandar JOVIČIĆ, Radomir SLAVKOVIĆ, Nedeljko DUČIĆ, Radomir  RADIŠA, Srećko  MANASIJEVIĆ THE APPLICATION OF NUMERICAL SIMULATION IN THE IMPROVEMENT OF THE FLOTATION BALLS CASTING PROCESS USED IN THE MINING INDUSTRY, 37th International Conference on Production Engineering of Serbia, Kragujevac, Serbia on Oct 25-26, 2018.             
 4. Sonja Ketin, Miloš Arsić, Aleksandar Jovič, Management and New Methods (Special Techniques) for Prediction Pollutants in the Integral System of Environmental Safety, 9th International Conference "Economics and Management-Based on New Technologies",EMoNT-2019, 23-26 June 2019, Vrnjačka Banja (Serbia).     
 5. Sonja Ketin, Miloš Arsić, Aleksandar Jovič, Kontrola kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, XII  Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Upravljanje urbanim razvojem, prilagodljiv grad i zaštita prostora i životne sredine",16. Septembar 2020, Beograd.                                                                                          

Остварени резултати категорије 50:

 1. Radomir Slavković, Snežana Dragićević, Ivan Milićević, Aleksandar Jovičić, Nedeljko Dučić, Marko Popović, Integrisan proces proizvodnje abrazivnih reznih elemenata bagera u rudarskoj industriji, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, (ISSN 0354-6829, М52), 2018, Vol. 24, No. 2.             
 2. А. Jovičić, L. Kukobat, D. Đergović, S. Tešanović: Uticaj organizacionog učenja na finansijske perspektive BSC modela:studija slučaja Livnica „Guča“, Tehnika - Menadzment 68, (2018) 4, 567-573.                          
 3. L. Kukobat, D. Đergović, А. Jovičić, S. Tešanović: Neefikasnost stečajnih postupaka: studija slučaja preduzeća PKB-Voćarske plantaže-Boleč“, Tehnika - Menadzment 69, (2019) 3, 452-457. 
 4. А. Jovičić, L. Kukobat, D. Đergović: Poboljšanje efikasnosti tehnoloških procesa i smanjenje upotrebe resursa u industriji livarstva primenom BAT i BREF dokumenata, Tehnika – Mašinstvo 68 (2019) 6, 832-837.    
 5. D. Đergović, L. Kukobat,  А. JovičićKompetentnost menadžera kompleksnih poslovnih sistema: standardizacija ishoda i kvalitet procesa organizacionog učenja u velikoj domaćoj kompaniji, Tehnika – Kvalitet IMS, Standardizacija i metrologija 20 (2020) 3, 411-417.                                                                                                     

Остварени резултати категорије 60:

 1. A. Jovicic: Demand management casting abrasion resistant, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, ISBN: 978-86-86663-83-2., June 07.- 09. 2012.     
 2. A. Jovicic: Quality management flotation balls using box – Wilson gradial method, 38. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, ISBN: 978-86-86663-69-6., May 19.-21. 2011.                                                                                                                                                           
 3. Jovicic Aleksandar, Ivan Macuzic, Marko Djapan: Improving the quality of the technological process in IK “Guca” ad based on value stream mapping, 40. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, May 23.- 25. 2013.                                                                              
 4. Jovicic Aleksandar: Improving energy efficiency based on energy balance in IK “Guca” AD, 40. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, May 23.- 25. 2013.                                                                                                                                                               
 5. Jovicic Aleksandar: Key performance indicators of industrial foundry, 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, May 22.- 22. 2014.

Пројекти:

 1. Иновациони пројекат: Implementation of Computational Intelligence in Foundries In Serbia – ICIFS,  (2018-2019), [Члан на пројекту].

Уџбеници:

 1.  Конструктивна геометрија и инжењерска графика / Војислав Ј. Батинић, Александар И. Јовичић. - Београд: Висока бродарска школа академских студија, 2018 (Краљево: Кварк). - 237 стр.: илустр. ; 30 cm, ISBN 978-86-81338-00-1.