УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧАКУ

Стручна конференција
"Односи са јавношћу у установама образовања - 5 PR 2019"
СУБОТА, 25. мај 2019. године

5PR

 

PRедвиди PRедстави PRедложи PRедности PR