Односи са јавношћу као специфичан облик комуницирања подразумевају усмереност организације на јавност са циљем изградње позитивног става, поверења и репутације установе. На конференцији ће бити речи о функцијама односа са јавношћу, стратегијама и тактикама као и њиховој практичној примени у установама високог образовања.

 

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Циљ конференције је да се укаже на значај организованих односа са јавношћу као активности које представљају смишљено, планирано и стално настојање да се успостави и одржава међусобно разумевање између установа образовања и њеног окружења. Заједничком сарадњом успећемо да превазиђемо бројне недоумице и дилеме и унапредимо комуникацију високообразовних установа, пре свега са медијима као креаторима слике о људима и догађајима.

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Време: 25. мај 2019. године у 11 сати
Место: Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак

 

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

  • Свечано отварање и поздравна обраћања
  • Уводна излагања
  • Практични индивидуални рад и рад у групама на решавању конкретних проблема (три радионице)
  • Дискусија и закључци

 

АГЕНДА:

10.00 - 11.00 Регистрација учесника

11.00 - 11.30 Поздравни говори
Проф. др Ненад Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Данијела Милошевић
Градоначелник Чачка Милун Тодоровић
Представник ЗУОВ-а
Представник пријатеља конференције -Банка Societe Generale

11.30 - 12.00 Проф. др Драгана Бјекић, др Милица Стојковић, доц., Факултет техничких наука у Чачку,
Комуникација у функцији односа са јавношћу

12.00 - 12.15 Горица Станојевић, спец. менаџмента у образовању, Центар за стручно усавршавање – Чачак,
Значај доброг руковођења за квалитетно образовање

12.15 - 12.30 Mр Наташа Цвијовић, Факултет техничких наука у Чачку,
Улога и значај односа сa јавношћу у образовним установама

12.30 - 13.00 Пауза за ручак

13.00 - 14.30 Радионица 1
Јелена Петровић, Msc., Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања,
Препознатљивост образовне установе у окружењу, корпоративна култура и корпоративни имиџ
Радионица 2
Ђорђе Богдановић, Факултет педагошких наука Јагодина,
Специјални догађај - ефикасан ПР алат
Радионица 3 
мр Наташа Цвијовић, Факултет техничких наука у Чачку,
Смањење ризика кризне ситуације у образовним установама

14.30 - 14.45 Пауза за кафу

14.45 - 16.30 Дискусија и закључци

 

Сугестија:  Било би веома корисно да из једне установе буде два или три учесника (планиране су три радионице са различитим темама), јер је крајњи циљ да учесници конференције у својим установама формирају ПР тим или да унапреде рад постојећег тима који ће се бавити креирањем, пласманом информација и другим активностима важним за установе образовања.