Контакт информације

 

Факултет техничких наука у Чачку

Адреса:  Светог Саве 65, 32000 Чачак
Телефон:  032/302779;  Факс:  032/342101
Web sajt: www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/5PR

 

E-mail:  prkonferencija@ftn.kg.ac.rs

 

Особа за контакт:  мр Наташа Цвијовић / 064 268 0 258