CILJ KONFERENCIJE

Cilj konferencije je prikaz primene informacionih tehnologija, obrazovanja i preduzetništva koji se odvijaju u okviru predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa ciljem da se unapredi organizacija u obrazovnim ustanovama.

 

VREME I MESTO ODRŽAVANJA KONFERENCIJE

Vreme: 10. i 11. septembar 2016. godine
Mesto: Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Svetog Save 65, 32000 Čačak

 

PODRUČJA KOJA ĆE BITI OBRAĐENA

 • Informacione tehnologije i preduzetništvo
  • Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzetništvu
  • Softverska podrška inovacijama u preduzetništvu
  • Uticaj reinženjeringa poslovnih procesa na strategije i pravce razvoja preduzetništva
 • Preduzetništvo u obrazovne usluge
  • Korporativno učenje
  • Obrazovanje i nosioci promena u preduzetništvu
  • Saradnja obrazovnih ustanova i privrednih subjekata (Startup i Spin-off)
  • Lideri (nastavnici i menadžeri) kao nosioci reinženjeringa u obrazovnim ustanovama
 • Obrazovanje i preduzetništvo
  • Inovativni modeli rada u nastavi preduzetništva – primeri dobre prakse
  • Metodički pristupi u realizaciji nastave preduzetništva
  • IKT u nastavi za preduzetništvo
  • Preduzetničko obrazovanje u Srbiji
 • Preduzetništvo i menadžment
  • Menadžment usluga i preduzetništvo
  • Komunikacione veštine
  • Upravljanje karijerom
  • Razvijanje preduzetničkog duha u firmama
  • Inovacije i preduzetništvo