UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO

itop16

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem

 

*** LISTA RADOVA ITOP17 ***

*** ZBORNIK RADOVA ITOP17 ***

PROGRAM

POZIV ZA UČEŠĆE

 

Obrazac za prijavu rada

Uputstvo za pripremu radova

 

VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavljanje prijave i rada u celosti: 27. mart 2017.
Obaveštenje da je rad prihvaćen: 31. mart 2017.
Rok za uplatu kotizacije: 05. april 2017.
Prijave i radove dostaviti na E-mail: itop17@ftn.kg.ac.rs