UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO

itop16

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem

 

ZBORNIK RADOVA ITOP19

PROGRAM

POZIV ZA UČEŠĆE

 

Obrazac za prijavu rada

Uputstvo za pripremu radova

 

VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavljanje prijave i rada u celosti: 25. mart 2019.
Obaveštenje da je rad prihvaćen: 27. mart 2019.
Rok za uplatu kotizacije: 03.april 2019.

Prijave i radove dostaviti na E-mail: itop19@ftn.kg.ac.rs