srb eng
 
Pocetna
poziv
Organizatori
O konferenciji
Kontakt
Radovi

 

 

 

CILJ KONFERENCIJE

 

Na konferenciji će biti razmatran postupak reinženjeringa poslovnih procesa koji se odvijaju u okviru predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa ciljem da se poslovni procesi standardizuju i unapredi organizacija u obrazovnim ustanovama, što je preduslov za razvoj odgovarajućih informacionih sistema i baza podataka potrebnih u obrazovanju na svim nivoima.

 

PODRUČJA KOJA ĆE BITI OBRAĐENA