TIE2020 Tehnika i Informatika u Obrazovanju O konferenciji

Fakultet tehničkih nauka u Čačku ima čast da Vas pozove da učestvujete u radu 8. međunarodne naučno-stručne konferencije “Technics and Informatics in Education – TIE2020” i simpozijuma u okviru konferencije “Tehnika i informatika u obrazovanju: nastavnici za nastavnike”

Ovaj skup nastavlja tradiciju okupljanja naučnih i stručnih saradnika koji rade u oblasti tehničkog, tehnološkog i informatičkog obrazovanja u Srbijo, a koji je, u različitim formama, organizovan u poslednjih 50 godina (naučne i stručne konferencije i savetovanja iz tehničkog obrazovanja, inženjerskog obrazovanja, informatičkog obrazovanja, informacionih tehnologija, seminari tehnike i dr.). Do sada održani naučno-stručni skupovi, svojim delovanjem, uticali su na razvoj obrazovanja iz tehnike i informatike, pre svega u osnovnom i srednjem obrazovanju. Uticaj ovih skupova prepoznatljiv je i u visokom obrazovanju u oblasti tehničkih nauka. Na potrebi za kontinuiranim, organizovanim naučno-stručnim skupom koji će se baviti tehnikom u novom okruženju i vezom sa drugim tehnologijama, održano je pet nacionalnih konferencija sa međunarodnim učešćem Tehnika i informatika u obrazovanju – 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, a potom 2016. i 2018. godine i Međunarodna naučna konferencija “Technics and Informatics in Education”.

Ovogodišnja međunarodna konferencija „Technics and Informatics in Education – TIE 2020 (Tehnika i informatika u obrazovanju 2020)“, ima cilj da doprinese povećanju razmene naučnih i stručnih znanja i iskustava između eksperata, naučnih i stručnih radnika, istraživača i praktičara iz regiona i šireg evropskog konteksta, a koji se bave tehničko-tehnološkim i informatičkim obrazovanjem, ali i obrazovanjem uz pomoć tehničko-tehnoloških i informaciono-tehnoloških dostignuća, uključujući nastavna sredstva, obrazovnu i asistivnu tehnologiju, udžbenike itd. Osposobljavanje nastavnika je jedan od važnih aspekata istraživanja i unapređivanja obrazovanja u ovom području.

Konferencija je posvećena tehničko-tehnološkom I informatičkom obrazovanju na svim nivoima – od predškolskih ustanova, preko osnovnih i srednjih škola, visokog strukovnog i univerzitetskog obrazovanja, do različitih formi doživotnog učenja.

Poseban akcenat Konferencije biće dat mestu, obimu i ulozi informatike i informacionih tehnologija u tehničkom obrazovanju i profesionalnom obrazovanju u oblasti tehnike, kao i korelaciji sa drugim naukama, kako prirodnim, tako i društvenim, posebno naukama o obrazovanju.

Predviđen je prikaz i analitički osvrt na stanje obrazovanja u oblastima tehnike, tehnologije i informatike, ali i njihov doprinos obrazovanju u drugim oblastima.

Očekuje se da rezultati Konferencije budu osnova za dalji razvoj obrazovanja, posebno u segmentu tehničkog/tehnološkog obrazovanja, inženjerstva, informacionih tehnologija i informatike, razmenu obrazovnih modela u ovim oblastima u regionu i usklađivanje sa širim evropskim kontekstom.

Nadamo se da će iskustva Konferencije biti višestruko korisna i za učesnike skupa, i za razvoj tehničko-tehnološkog obrazovnog područja.

Tematske oblasti ove međunarodne konferencije su:

  • Tehnika, tehnologija I informatika u obrazovanju;
  • Profesionalni razvoj nastavnika u obrazovanju iz oblasti tehnike i informatike;
  • IT obrazovanje I praksa;
  • Inženjersko obrazovanje I praksa;
  • Simpozijum “Tehnika I informatika u obrazovanju: nastavnici za nastavnike”

Zvaničan jezik konferencije je engleski, ali Simpozijum „Tehnika i informatika u obrazovanju: nastavnici za nastavnike” realizuje se na srpskom jeziku (pogledati u Pozivu za učešće na simpozijumu u okviru konferencije).