Konferencija
32000 Čačak
9-11. Maj 2008.


I UVODNI REFERATI - TEME
   
1.1. Miroslav Demić
Jedan pogled na obrazovanje za naučnoistraživački rad
1.2. Sreten Ćuzović
Bolonjski proces – pretpostavka za harmonizaciju našeg visokog obrazovanja sa evropskim
1.3. Dragana Bjekić, Snežana Dragićević
Evropski kontekst obrazovanja nastavnika tehničko-tehnološkog područja u Srbiji
1.4. Dragan Golubović
Dostignuti nivo razvoja tehnickog i informatickog osnovnog obrazovanja
1.5. Slobodan Popov
Treća etapa razvoja tehničkog i informatičkog osnovnog obrazovanja
1.6. Nataša Andjelkovic
Informaciona tehnologija u predskolskom vaspitanju i obrazovanju
1.7. Miodrag Pantelić
Uticaj osiromašenog Urana na zdravlje stanovništa i čovekovu okolinu
   
II OPŠTE TEME
   
2.1. Dragica Radosav, Dijana Karuović, Tonćo Marušić
Interaktivni obrazovni softver za decu predškolskog uzrasta
2.2. Savko Jekić, Dragan Golubović
Antropometrijske statičke mere dece predškolskog uzrasta Centralne Srbije kao osnov za konstruisanje dečijeg mobilijara
2.3. Savko Jekić, Dragan Golubović
Antropometrijske dinamičke mere dece predškolskog uzrasta Centralne Srbije kao osnov za konstruisanje dečijeg mobilijara
2.4. Ivan Tomić, Zorica Duković
Obrazovni računarski softver u predškolskom vaspitanju
2.5. Svetislav Marković, Ilija Popović, Jelisaveta Surudžić
Razvoj predškolskog obrazovanja u čačanskom kraju
2.6. Ivan Milićević, Dragan Golubović
Primena GRAITEC Soft Access softvera u nastavi iz Tehničke mehanike
2.7. Siniša Minić, Miloš Vorkapić
Računarsko obrazovanje za inženjera Mehatronike
2.8. Radivoje Vukašinović, Milorad Drulević
Proračun statičkih nosača u AutoCAD Mehanical 2008 i crtanje Mohrovog kruga u TK – Solwer-u
2.9. Izudin Zemanić, Petar Nikšić
Primena Mechanical Desktop-a u modeliranju mašinskih elemenata
2.10. Biljana Savić, Marko Popović
Multimedija u interaktivnoj nastavi iz mašinskih elemenata na primeru definisanja sila kod zupčanika
2.11. Marija Bačanin, Slobodan Popović
Škola za roditelje - ponašanje u saobraćaju
2.12. Rade Biočanin, Branka Milanović, Risto Kozomara
Ekspertsko ocenjivanje zaštite životne sredine u sistemu kvaliteta izvrsnosti
2.13. Danilo Mikić, Dragan Golubović
Unapređenja kvaliteta srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja
2.14. Danilo Mikić
Uvođenje modela poslovne izvrsnosti u srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju
2.15. Biljana Savić, Ivo Vlastelica, Siniša Saveljić
Izučavanje eksperimentalnih i numeričkih metoda analiza osobina materijala u obrazovnom procesu
2.16. Nebojša Stanković, Siniša Ranđić
Primena mentalnih mapa u nastavi
2.17. Sefedin Šehović, Radmila Marjanović, Rade Biočanin
Ekološko obrazovanje u funkciji zaštite i unapređenja životne sredine
2.18. Erika Tobolka
Model nastavnog časa engleskog jezika u VIII razredu osnovne škole u računarskom okruženju
2.19. Željko Papić
Školsko razvojno planiranje u službi INSET-a
   
III TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE
   
3.1. Petar Nenić
Značaj primene tehničkog i informatičlog obrazovanja u poljoprivredi
3.2. Snežana Dragićević, Ivana Aleksijević
Primena modela aktivnog ucenja u nastavi obnovljivih izvora energije
3.3. Goran Bilandžija
Problemi budućih srednjoškolaca u izboru zanimanja
3.4. Goran Bilandžija
Kompjuterske igrice kao globalni problem u vaspitanju dece
3.5. Aleksandra Grujić – Jankuloski
Realizacija nastavne teme „Elementi masina i mehanizama“ kod ucenika uzrasta od 13 godina
3.6. Aleksandar Marjanović, Dragan Golubović
Obrazovni softver „Mašine i mehanizmi“
3.7. Aleksandar Marjanović, Miroslav Jevremović
Očekivana dostignuća u nastavi mašina i mehanizama korišćenjem obrazovnog softvera
3.8. Goran Milosavljević,  Dragica Ranković
Model procesa kontinuiranog poboljšavanja nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi
3.9. Goran Milosavljević,  Dragica Ranković
Savremena procesno-razvojna metodologija oblikovanja kuri
kuluma tehničkog i informatičkog obrazovanja za osnovnu školu
3.10. Miroslav Paroškaj
Program za proveru znanja iz osnova bezbednosti saobraćaja na putevima
3.11. Milan Sanader
Standardi znanja i veština za tehničko i informatičko obrazovanje
3.12. Dragana Smiljanić
Faktori za uspešno izvođenje nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja
3.13. Miloš Soro
Definisanje standarda nastavnika Tehničkog i informatičkog obrazovanja
3.14. Miloš Soro
Ocenjivanje učenika u Tehničkom obrazovanja
3.15. Mara Šiljak, Mile Šiljak
Komparativna analiza dva nastavna programa u nastavi Osnove informatike i računarstva u osnovnoj školi
3.16. Miloš Vujić
Upotreba multimedijalnih sredstava u nastavi
3.17. Dušan Kljajić
Prednosti frekventne regulacije
   
IV INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJA NASTAVE
   
4.1. Momčilo Bjelica, Dragica Ranković, Goran Milosavljević
Novi model ocenjivanja učenika primenom Fuzzy teorije i savremenih informacionih tehnologija
4.2. Marija Blagojević, Vesna Milić
Jedan primer transformacije klasičnih udžbenika u elektronske materijale za učenje
4.3. Ljiljana Božiić, Živadin Micić
Modeliranje održavanja resursa ICT kao podrška menadžmentu znanjem u obrazovnom sistemu ŠUV
4.4. Ljiljana Đurović, Ljiljana Grujić
Učenje na daljinu
4.5. Erika Eleven, Dragana Glušac
Učenje na daljinu - dopuna ili deo savremene nastave
4.6. Nenad Jović, Dragana Stanojević
Korelacija nastavnih sadržaja – problemi i primeri pozitivne prakse
4.7. Gordana Marković, Branko Marković
Vizuelini DTW kao nastavno sredstvo za poređenje govornih uzoraka
4.8. Živadin Micić
IT u integrisanim sistemima
4.9. Danijela Milentijević, Marko Stevanović
Primena informatičke tehnologije u okviru obrazovnog sajta
4.10. Danijela Milošević, Maja Božović
Kreiranje OAE tutorijala primenom alata Camtasia Studio
4.11. Marjan Milošević, Radojka Krneta
Infrastruktura hipermedijalne laboratorije za master studije iz E-učenja
4.12. Anđelka Milošević, Slovenka Živanović
Dizajniranje i simulacija aktivnih filtara u programu FILTERLAB
4.13. Anđelija Mitrović, Danijela Milošević, Maja Božović
Kreiranje Catia tutorijala primenom alata Adobe Captivate
4.14. Jezdimir - Luka Obadović
Obrazovanje u funkciji razvoja informacione tehnologije i menadžment obrazovnog modela
4.15. Marjana Pardanjac, Dragica Radosav, Snežana Jokić
Učenje programskog jezika PASCAL na daljinu
4.16. Slobodan Petrović, Damnjan Radosavljević
WEB aplikacija
4.17. Slaviša Popravak
Bezbednost računarskih mreža na drugom sloju OSI referentnog modela
4.18. Dragica Ranković, Goran Milosavljević
Razvoj  interneta u Srbiji
4.19. Olga Ristić, Vlade Urošević
Kreiranje formi u Java NetBeans razvojnom okruženju
4.20. Nebojša Stanković, Siniša Ranđić
Pregled simulatora korišćenih u nastavi računara
4.21. Vlade Urošević, Marija Blagojević
Uporedne analize programskih jezika kroz 12 standardizovanih aspekata informacionih tehnologija
4.22. Zoran Vučetić
Mogućnosti primene mobilnih telefona u obrazovanju
4.23. Miloš Vujić, Dragan Golubović
Mogućnost implementacije programske platforme Moodle u Ekonomskoj školi u Jagodini
4.24. Miloš Vujić
Upotreba programa Home Designer 6.0 u nastavi tehničkog obrazovanja
4.25. Zorica Bogićević, Nenad Marković, Momčilo Vujičić, Slobodan Bjelić
Multimedijalna  prezentacija veštačkih izvora svetlosti pomoću programa Microsoft Office Powerpoint
4.26. Momčilo Vujičić, Nenad Marković
Macromedia Dreamweaver MX alat za izradu WEB prezentacija
4.27. Momčilo Vujičić, Munir Šabanović
Veza zavisnosti ACCESS
4.28. Munir Šabanović, Momčilo Vujičić
Veza zavisnosti instance
4.29. Munir Šabanović, Momčilo Vujičić
Veza zavisnosti realizacija
4.30. Predrag Stošić, Momčilo Vujičić
Visual Basic u elektro struci, prednosti, mogućnosti primene, izrada  zadataka i učenje  programiranja
4.31. Nenad Marković, Zorica Bogićević, Momčilo Vujičić
Osnove Web dizajna - WEB domen
Konferencija
32000 Čačak 9-11. Maj 2008.