Konferencija
Tehnički fakultet Čačak
7-9. maj 2010.


I UVODNI REFERATI - TEME
   
1.1. Mirela Toth-Tascau
Biomedical Engineering Studies in Politehnica University of Timisoara
1.2. Giovanni Belingardi, Miroslav Demić, Jovan Obradović
Presentation of PhD educational program at the Politecnico di Torino, within the Bologna agreement perspective and with particular interest to the Department of Mechanics
1.3. Carol Zoller, Predrag Dašić, Dobra Remus
Dynamics of Romanian High School Educational Process and Evaluation Methods Using Virtual Instruments
1.4. Branislav Dragović, Milorad Rašković, Romeo Meštrović
Prilog istraživanju univerzitetskog obrazovanja u pomorstvu: Fakultet za pomorstvo Kotor
1.5. Danilo Stojanović, Miroslav Bjekić, Radojka Krneta
Obrazovanje za efikasnu upotrebu električne energije u domaćinstvima
1.6. Dragan Golubović
Savremene metode obrazovanja iz tehničkih i prirodnih nauka
1.7. Slobodan Popov
Tehničko i informatičko obrazovanje u procesu balkanskih i evropskih integracija
   
II OBRAZOVANJE U NOVOM OKRUŽENJU
   
2.1. Branislav Egić
Obrazovanje u novom tehnološkom okruženju
2.2. Jezdimir - Luka Obadović
Aspekt uvođenja ICT resursa u nastavi reformisanog obrazovanja Crne Gore
2.3. Branislav Ćorović, Senka Šekularac
Obrazovanje i obuka novog profila brodske posade kao imperativ razvoja savremenog pomorskog transporta
2.4. Slađana Mijatović, Danilo Beodranski
Analiza trenutnog stanja i moguća rešenja racionalizacije u sistemu obrazovanja
2.5. Miodrag Pantelić, Dragan Golubović, Dragana Vojteški
Žedna planeta Zemlja
2.6. Predrag Ružičić, Momčilo Vujičić
Brdsko planinsko –područje i školovanje kadrova za rad u takvim prostorima
2.7. Petar Nenić, Petar Dubljević
Uloga TIO u primeni poljoprivredne tehnike
2.8. Miroslav Jevremović, Dragan Golubović
Doprinos zanatstva u razvoju privrede Srbije
2.9. Rada Karanac, Željko Papić
Timski rad i obrada podataka u školama u procesu samovrednovanja
2.10. Snežana Vuković
Upravljanje procesima vaspitanja i obrazovanja
2.11. Dragana Smiljanić
Razvijanje učeničkih sposobnosti pomoću planirane i organizovane nastave
2.12. Milan Sanader
Obrazovni standardi postignuća za nastavni predmet tehničko i informatičko obrazovanje u osnovnoj školi
2.13. Ljiljana Milić
Obrazovni sastav stanovništva Srbije
2.14. Slavica Jašić
Obrazovne potrebe direktora kao činilac upravljanja njihovim profesionalnim razvojem
2.15. Slavica Jašić, Vesna Kartal, Zoran Kostić
Didaktičke inovacije u trećem milenijumu
2.16. Žana Bojović
Doživotno učenje - okvir individualog usavršavanja nastavnika
2.17. Miloratka Simeunović
Doživotni profesionalni razvoj nastavnika
2.18. Milenko Kundačina
Elektronski pristup naučnim informacijama
2.19. Svetislav Marković
Bez istraživača nema istraživanja
2.20. Goran Bilandžija
Obrazovna tehnologija kao nužnost savremenog obrazovnog procesa
2.21. Sanja Stanisavljev, Nataša Đuričić, Željko Miladinović
Upravljanje znanjem u funkciji konkurentske prednosti
2.22. Branislav Filipović, Miloš Vujić, Milan Vujić
Postignuća akreditovanih programa agencije Filipović FB Soft
2.23. Vesna Stevanović, Mališa Stevanović
Spremnost visokoškolskih nastavnika za inovacije u radu pomoću IKT i e-učenja
2.24. Ljiljana Grujić
Učenje na daljinu u funkciji stručnog usavršavanja nastavnika
2.25. Milica Janković, Obrad Aničić
Nove tendencije u obrazovanju
2.26. Danijela Vasilijević
Učionice nekad i sad
   
III VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OBLASTI INŽENJERSTVA
   
3.1. Mirela Toth-Tascau, Cosmina Vigaru
Quality assurance of medical devices. Course of the study programme in biomedical engineering
3.2. Delia Bugariu, Mirela Toth-Tascau, Liviu Bereteu
Doctoral studies in total knee arthroplasty
3.3. Cristian Saftescu-Jescu, Mirela Toth-Tascau, Liviu Bereteu
Doctoral studies in stabilization and arthroplasty of lumbar spine
3.4. Cosmina Vigaru
Acoustics and hearing prostheses
3.5. Stoia Dan Ioan
Fabrication of medical devices
3.6. Zoran Vosika, Miroslava Ristić
Primena HHSIM u nastavi biofizike - modeliranje aktivacije nervnog impulsa
3.7. Ivan Spasojević, Marko Popović, Zvonimir Jugović
Mogućnost primene CNC mašine za graviranje kao učila u nastavi mehatronike
3.8. Radomir Slavković, Nikola Bošković, Nedeljko Dučić
Primer funkcionisanja jednog mehatroničkog sistema u laboratoriji za mehatroniku na Tehničkom fakultetu
3.9. Snežana Radonjić, Jelena Baralić, Nedeljko Dučić
Novine u AutoCAD-u 2010
3.10. Igor Maričić, Dragan Golubović
Upotreba modula strukturne analize softverskog paketa CatiaV5R17 u obuci studenata
3.11. Marko Rosić, Miroslav Bjekić
Sadržaji iz oblasti električnih mašina i elektromotornih pogona na fakultetima u Srbiji i okruženju
3.12. Marko Rosić, Miroslav Bjekić
Tehničko rešenje korišćenja kontaktorske opreme za izvođenje laboratorijskih vežbi iz elektromotornih pogona
3.13. Miloš Božić, Miroslav Bjekić
Edukativni pano automatike primenjen u elektromotornim pogonima
3.14. Marko Vujičić, Miloš Božić, Miroslav Bjekić
SCADA sistem kontinualne regulacija nivoa vode korišćenjem PLC-a
3.15. Momčilo Vujičić, Saša Panić
Neželjeni efekti pri puštanju u rad inkadescentne sijalice i moguća rešenja
3.16. Slobodan Bjelić, Nenad Marković, Uroš Jakšić, Momčilo Vujičić
Informatička analiza rada elektroenergetskih sistema u visokom obrazovanju
3.17. Uroš Jakšić, Nenad Marković, Slobodan Bjelić
Modelovanje i upravljanje u energetskim sistemima na masters nivou
3.18. Petar Nikšić, Anđelija Mitrović
Izrada jednopolnih šema trafo stanica 35/10 kV primenom programa CorelDRAW
3.19. Momčilo Vujičić, Sanja Marković, Dejan Živković
Određivanje optimalne površine parking mesta primenom programskog paketa Microsoft Office Access-a
3.20. Dragan Golubović, Ivan Milićević
Upravljanje pomoću PC računara i obrazovanje
3.21. Savko Jekić, Dragan Golubović
Primena dinamičkih, statičkih i korektivnih antropomera dece predškolskog uzrasta za dimenzionisanje „sigurnosnih zona“ oko ljuljaške i vtreške
3.22. Savko Jekić, Dragan Golubović
Primena dobijenih rezultata ergonomskih istraživanja, statičkih antropometrijskih merenja dece predškolskog uzrasta pri projektovanju
   
IV IZAZOVI ZA TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE
   
4.1. Mirčeta Danilović
Tehnika, obrazovna tehnologija i informatika u funkciji povećanja efikasnosti obrazovnog procesa i procesa učenja
4.2. Milica Gerasimović, Ljiljana Stanojević, Alempije Veljović, Nataša Cvijović, Jelena Jakovljević
Razvoj standarda zanimanja kao deo procesa razvoja programa obrazovanja za tehničara mehatronike
4.3. Nataša Cvijović, Neda Nikolić, Alempije Veljović, Milica Gerasimović
Podrška odnosa s javnošću popularizaciji obrazovanja u oblasti tehnike
4.4. Dragana Bjekić, Snežana Dragićević
Uloga nastave tehnike u razvoju energetski efikasnog ponašanja
4.5. Anja Stojšin
Nastava tehničkog obrazovanja za decu sa teškoćama u intelektualnom funkcionisanju
4.6. Aleksandra Grujić-Jankuloski
Tematsko planiranje u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja
4.7. Miroslav Paroškaj, Mitar Mitrović
Primena IKT u osavremenjavanju i podizanju kvaliteta nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi
4.8. Veljko Pavlović, Snežana Dragićević, Željko Papić
Metodologija primene apleta i animacija u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja
4.9. Mara Šiljak, Mile Šiljak
Postignuće i motivacija učenika osnovne škole u nastavi tehničkog obrazovanja
4.10. Mara Šiljak, Mile Šiljak
Motivacija i postignuća učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole u nastavi iz osnova informatike i računarstva
4.11. Siniša Minić, Dragan Kreculj, Miloš Vorkapić
Elektronska interaktivna tabla u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja
4.12. Miodrag Nikolić, Grada Manojlović, Ivan Stojanović, Dejan Stojanović, Duško Jovanović
Razvoj tehnologije upravljačke tehnike i izvođenje nastave tehničkih usmerenja
4.13. Slobodan Aleksandrov, Predrag Simić, Milomir Mijatović
Realizacija projektne nastave u oglednom profilu tehničar mehatronike
4.14. Petar Francišković, Robert Kovač, Danilo Macanović, Milan Romić
Oktopod studio – inovativno nastavno sredstvo
4.15. Danilo Šešelj, Stanislav Stevuljević, Petko Andrić
Interfejs – sistem veza sa računarom
4.16. Nenad Jović
Korišćenje informatičke tehnologije - preduslov kvalitetne nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja
4.17. Zoran Lapčević
Koncepcija kvalitetnog udžbenika za tehničko i informatičko obrazovanje
4.18. Marijana Bačanin
Rimska arhitektura na području grada Niša
4.19. Milica Janković, Obrad Aničić
Primena lasera u radnoj sredini i mere zaštite u sistemu kvaliteta
4.20. Danilo Mikić
Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija u obrazovanju primenom softverskog paketa CATIA
4.21. Dušan Kljajić
Robotika u osnovnim školama
4.22. Dušan Kljajić
Klub mladih tehničara mehatronike
4.23. Milanko Karličić
Primer godišnjeg programa rada sekcije Raketno modelarstvo u osnovnoj školi
   
V INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U NASTAVI
   
5.1. Branko Markoski, Sofija Hotomski, Natasa Đuričić, Sanja Stanisavljev, Zdravko Ivanković
Korektnost programa
5.2. Branko Markoski, Zdravko Ivanković, Milan Nikolić, Sofija Hotomski
Problemi u vođenju košarkaške statistike
5.3. Miroljub Ivanović, Uglješa Ivanović
Uticaj indikatora upravljanja u sportu na predikciju potreba sportskih menadžera za primenom Interneta
5.4. Siniša Minić, Miloš Vorkapić, Dragan Kreculj
Analiza i poboljšanje poslovnih aktivnosti upotrebom informacionih tehnologija
5.5. Radislav Vulović, Miloš Papić, Aleksandar Damljanović
Poslovne aplikacije i uslovi poslovanja
5.6. Ivana Krsmanović
Powerpoint prezentacije u učenju engleskog kao stranog jezika
5.7. Marko Ćirović
Zaštita računarskih sistema od virusa
5.8. Slobodan Petrović, Ljubica Diković
Operativni sistem GNU/Linux
5.9. Olga Ristić, Vlade Urošević, Danijela Milošević
Simuliranje algoritama i struktura podataka primenom MatrixPRO softvera
5.10. Darko Nešković, Gordana Marković, Branko Marković
Softverski paket za učenje elemenata XML-a
5.11. Danijela Jovanović, Branko Marković
Zaštita podataka na internetu primenom digitalnog sertifikata
5.12. Veljko Aleksić, Vesna Đokić, Momčilo Vujičić
Korišćenje obrazovnog softvera i web sajtova u nastavi stranog jezika
5.13. Snežana Mijailović, Željko Papić
Novi pristup nastavi računarstva i informatike u gimnaziji
5.14. Snežana Mijailović, Dragan Golubović
Robotika u nastavi računarstva i informatike u gimnaziji
5.15. Marija Nikolić, Nataša Gojgić
Obrazovanje u okruženju IKT-a
5.16. Gordana Marković
Ciljevi i ishodi srednjoškolskog informatičkog obrazovanja
5.17. Goran Bilandžija
Od igračke do računara
5.18. Ljiljana Đurović
Programirani udžbenik
5.19. Daliborka Popović, Nataša Vuković
Značaj elektronskog dnevnika za ostvarivanje uspešne komunikacije između porodice i škole
5.20. Slavica Dimitrijević
Primena računara i tehnike u nastavi fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole
5.21. Miroslava Ristić
Televizija u sistemu učenja i obuke na daljinu
5.22. Snežana Laketa
Modelovanje WEB portala za rad sa nadarenim učenicima
5.23. Aca Đokić
Primena IT u obrazovanju hendikepiranih lica
5.24. Aca Đokić, Lidija Đokić
Primena IT u procesu izrade Internet aplikacije "Upis"
5.25. Nebojša Stanković, Gordana Marković
Vizuelizacija sabiranja binarnih brojeva korišćenjem memorije
5.26. Ivan Ćuković, Branko Marković, Gordana Marković
Multimedijalni paket za učenje HTML-a
5.27. Marija Blagojević
Primena WEB Mining-a u obrazovanju
5.28. Dejan Radojević, Miodrag Nikolić, Ivan Stojanović
Uloga Interneta u procesu obrazovanja
5.29. Nebojša Baralić, Vojislav Glavonjić
Računar i Internet u stručnom usavršavanju zaposlenih u Koncern Farmakom MB ”IK Guča” A. D. Guča
5.30. Ljiljana Božić, Radojka Krneta
Kvalitet E-učenja u srednjem stručnom obrazovanju
5.31. Dragica Simović, Marija Čukanović-Karavidić
E-obrazovanje
5.32. Obrad Aničić, Biljana Barlovac
Učenje na daljinu - E-obrazovanje
5.33. Obrad Aničić, Milica Janković
Mogućnosti multimedijalnih tehnologija
5.34. Ivan Tomić
Alati za kreiranje nastavnih materijala
5.35. Zoran Mitrašinović
Komunikacija i kolaboracija u Moodle-u
5.36. Zoran Blagojević, Dragana Arsić, Milivoje Ćućilović
QEDOC moduli za adaptivno učenje i test znanja u predmetu „Transportni sistemi“
5.37. Miloš Vujić, Bratislav Filipović,
Zavisnost od prekomernog korišćenja servisa Interneta
Konferencija
Tehnički fakultet Čačak 7-9. maj 2010.