tio2012 Conference
Technical faculty Čačak
1-3rd, June 2012

Početna strana
Poziv za radove
Program simpozijuma
Organizatori
O simpozijumu
Radovi
Kontakt
Kontakt

I

PLENARY SESSION
1.1.

Miroslav Demić, Dragan Golubović
Neke specifične relacije između tehničko-tehnoloških nauka i društva

1.2.

Jelena Najdanović Tomić, Veljko Aleksić, Srđan Verbić,  Željko M. Papić
Standardi za tehničko i informatičko obrazovanje

1.3.

Dragan Golubović
Pravci razvoja obrazovanja iz tehnike i informatike

1.4.

Mirčeta Danilović, Predrag Danilović
Problemi određivanja značenja i definisanja pojmova ,,informaciona’’, ,,informatička’’, ,,informaciono-komunikaciona’’, ,,informaciono-kompjuterska’’ obrazovna tehnika i tehnologija

   
II TECHNICS EDUCATION CHALLENGES

II a. Technics and Informatics Education

2.1.

Dragana Smiljanić
Podsticanje i razvoj kreativnosti u nastavi tehničko-informatičkog obrazovanja sa ciljem ostvarivanja standarda postignuća učenika

2.2.

Mara S. Šiljak, Mile S. Šiljak, Ivan R. Tasić
Tehničko i informatičko obrazovanje i predstojeća reforma osnovne škole u Srbiji

2.3.

Milan Sanader
Tehnika u nastavnim programima osnovnih škola Slovenije, Hrvatske i Srbije

2.4.

Dragana Bjekić, Veljko Aleksić, Milica Vučetić
Dvodimenzionalni model Blumove taksonomije u nastavi TIO

2.5.

Ivan Tasić, Jelena Tasić, Dajana Tubić, Mara Šiljak
Primena softverskih modela u nastavi tehnike

2.6.

Radica Aleksandrov, Slobodan Aleksandrov, Zoran Jovanović
Novi pristup u nastavi programiranja industrijskog robota

2.7.

Nataša Pajović
Učenje programiranja korišćenjem Skreč programskog jezika

2.8.

Natalija Diković, Snežana Dragićević, Srećko Ćurčić
Uticaj takmičenja iz tehničkog i informatičkog obrazovanja na nivo postignuća učenika

2.9.

Маrijana Bačanin, Danijela Rančić, Boban Jovanović
Metodičko uputstvo za realizaciju časova iz oblasti saobraćaja u osnovnoj školi

2.10.

Danijela Vasilijević, Snežana Dragićević
Popularizacija obnovljivih izvora energije kroz vannastave aktivnosti u osnovnom obrazovanju

2.11.

Duško Bojić
AUN u nastavi TIO u osnovnoj školi „Jevrem Obrenović’’ u Šapcu

2.12.

Radmilo Lazarević
Dokimološko istraživanje - ispitivanje karakteristika jednog TZ/NZOT u osnovnoj školi

2.13.

Goran Manojlović, Nada Bojić, Ivica Nikolić
Uloga i značaj medijateke u realizaciji nastave

2.14.

Mile Penkov, Mladen Jovanović
Saradnja bibliotekara osnovne škole sa nastavnicima Tehničkog i informatičkog obrazovanja i Informatike i računarstva

2.15.

Svetlana Obradović, Milica Vučetić
Specifične smetnje u učenju u savladavanju tehničko-informatičkih predmeta

 

II b. University Education in Engineering

2.16.

Ksenija Jovanović, Bojo Kolonžovski, Dijana Vučković, Zoran Slavnić
Model strateškog planiranja visokog obrazovanja

2.17.

Igor Bjelić, Sanja Marković, Nenad Marković, Slobodan Bjelić
Metod projektovanja funkcionalne strukture tehničkih sistema

2.18.

Uroš Jakšić, Slobodan Bjelić, Nenad Marković
Perspektive “energije” i modula energetika u informatičko-logičkom modelu nauke

2.19.

Elena Nikolova
Use of E-learning courses in agronomic

2.20.

Dušan Bikov, Aleksandra Stojanova, Aleksandra Mileva
Software tools for learning “Computer security” course

2.21.

Slobodan Bjelić, Nenad Marković, Jeroslav Živanić
Jedan metod za analizu prelaznog procesa u kolu sa raspodeljenim parametrima i nelinearnom koncentrisanom induktivnošću

2.22.

Rajko Mitrović, Ivan Živanović, Ivan Radeljić, Branko Marković
Korišćenje asinhronog dinamičkog programiranja u rešavanju problema optimalne staze

2.23.

Marko Rosić, Miroslav Bjekić, Miloš Božić
Metode impulsno širinske modulacije kroz implementaciju na DSP TMS320F2812

2.24.

Miloš Božić, Milica Naumović
Virtualni osciloskop kreiran u LABVIEW

2.25.

Željko Stanković, Željko Papić, Danijela Minić
Univerzalni programabilni logički kontroler druge generacije

2.26.

Siniša Minić, Miloš Vorkapić
Primena mehatronike u proizvodnji transmitera

2.27.

Mladen Milić, Branko Koprivica, Alenka Milovanović
Primena programskog paketa Wolfram Mathematica za unapređenje nastave iz oblasti teorijske elektrotehnike

2.28.

Vesna Ružičić, Marija Blagojević
Prilog kreiranju GIS laboratorijskih vežbi

2.29.

Branko Marković, Željko Borić, Nikola Radović
Simulacija metoda ,,predaja žetona’’ u token ring mrežama

2.30.

Panto Ranković
MRAS observer sa neuronskom mrežom

   
III INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION
3.1.

Biljana Radulović, Biljana Marić
Komparativna analiza informacionih sistema u obrazovanju na području zapadnog Balkana

3.2.

Živadin Micić, Marija Blagojević
Inovacijama ka napretku učenja - na primerima standardizacije IT i sveukupnog stvaralaštva

3.3.

Olivera Ostojin 
Metodički okviri primene informacionih tehnologija u nastavi

3.4.

Stanislav Stevuljević, Dragan Golubović
Informatička opremljenost i primena informatičkih tehnologija u osnovnim školama gradske opštine Rakovica

3.5.

Miroslava Jordović Pavlović, Siniša Ranđić, Jelena Pavlović
Kolaborativni softver kao podrška poslovnim procesima srednje škole

3.6.

Saša Stojković
Simulacioni model za učenje prekostrujne zaštite srednje naponskih vodova u elektrotehničkoj školi

3.7.

Jelena Maksimović
Uloga i značaj programa SPSS u nastavi pedagoške statistike

3.8.

Slavica Dimitrijević, Zoran Mitrašinović, Jovan Marković
Formiranje baze podataka motoričkih sposobnosti dece pripremljene za obradu u SPSS-u

3.9.

Tatjana Bajić, Mira Vidaković
Uloga algoritma u okviru informatičkog obrazovanja

3.10.

Natalija Jovanović
Metodički izazovi u nastavi društveno-humanističkih nauka u srednjoj školi

3.11.

Dragana Pavlović Breneselović
(Ne)postojeći digitalni prostor u predškolskom vaspitanju Srbije

3.12.

Daliborka Purić, Sanja Maričić
Neki aspekti primene informacione tehnologije u nastavi u mlađim razredima osnovne škole

3.13.

Milenko Kundačina, Predrag Spasojević
Aktuelizacija sadržaja prirode i društva domaćim zadacima sa primenom mobilnog telefona i interneta

3.14.

Jаsnа Аdаmоv, Stаnislаvа Оlić, Mirjаnа Sеgеdinаc
Didaktičke igre u nastavi hemije

3.15.

Jasmina Pezo, Meliha Zejnilagić-Hajrić
Mogućnost primjene informacione tehnologije u nastavi hemije

3.16.

Miroljub Ivanović, Uglješa Ivanović
Savremene informacione tehnologije u nastavi fizičkog vaspitanja

3.17.

Gordana Stepić
Kreiranje web sajta osnovne škole

3.18.

Jelena Đekić-Lović, Obrad Aničić
Informacione i komunikacione tehnologije

3.19.

Obrad Aničić, Jelena Đekić-Lović
Internet servisi

3.20.

Aleksandar Vasev, Momčilo Vujičić, Ana Novaković, Biljana Vasev
Radmin kao sredstvo kontrole znanja učenika na času računarstva i informatike

3.21.

Brankica Todorović
Primena računovodstvenog programa za knjiženje u realizaciji nastave

3.22.

Mirjana Blagojević
Primena Skinerove teorije programiranja u nastavi gramatike

3.23.

Miroslav Marić, Milena Marić, Katarina Radaković
Razvoj i primena interaktivnog obrazovnog softvera iz matematike za decu predškolskog uzrasta

3.24.

Željko Marković
Pedagoško-psihološko i didaktičko oblikovanje časa matematike uz pomoć računarskog softvera

3.25.

Marija Nešković, Darko Nešković
Softverski paket za učenje nastavnog predmeta Svet oko nas

3.26.

Jasmina Živković, Miloš Janković, Jelena Živković
Učenik u ulozi muzičkog urednika - aktivnost koja podrazumeva upotrebu IK(M)T

3.27.

Vojislav Ilić
Savremeni mediji i nastava likovne kulture

   
IV E-LEARNING
4.1.

Milica Andevski, Jasmina Arsenijević
Pedagoška digitalizacija - između arhiviranja i interaktivnosti

4.2.

Vesna Nikolić, Dragan Veličković
Elektronsko učenje u osnovnom obrazovanju

4.3.

Risto Hristov, Galina Josifovska,  Martin Milosavljev-Apostolovski, Jelena Gorgev
,,Mobilan učitelj’’, online kreator izlaganja nastavnih sadržaja

4.4.

Živka Krnjaja
Kompjuterska igra kao interaktivni narativ

4.5.

Dejan Viduka, Biljana Viduka
Pojam i implementacija elektronskog obrazovanja u Srbiji

4.6.

Branka Arsović
Društvene mreže - izazov i mogućnost za obrazovanje

4.7.

Mirjana Brković, Danijela Milošević, Zoran Jeremić
Upotreba društvenih mreža za unapređenje kolaboracije u elektronskom učenju

4.8.

Marija Blagojević, Živadin Micić, Nebojša Stanković
Analiza korišćenja Moodle sistema za upravljanje učenjem

4.9.

Marjan Milošević, Danijela Milošević, Radojka Krneta
Sigurnost i privatnost u online učenju na Tehničkom fakultetu u Čačku

4.10.

Marija Nikolić, Nataša Gojgić
Razvoj i uloga E-learning-a u cilju osavremenjivanja nastavnog procesa

4.11.

Radojka Mikšin
Faktori koji ometaju E-učenje

4.12.

Sandra Milunović, Srećko Ćurčić
Metodika obrazovanja iz oblasti tehnike zasnovana na primeni učenja na daljinu

4.13.

Momčilo Vujičić, Aleksandar Vasev, Ana Novaković, Biljana Vasev, Nebojša Gijić
GoToMeeting Internet multimedijalna konferencija

4.14.

Igor Solaković, Dušan Stanković, Ana Spremić Solaković
Značaj web portala kao ozvora elektronskog nastavnog materijala za pripremu i realizaciju nastave

4.15.

Veljko Aleksić, Đorđe Damnjanović, Željko Stanković
Hipermedija u procesu nastave

4.16.

Jelena Đekić-Lović, Obrad Aničić
Videokonferencija u online edukaciji

4.17.

Snežana Mijailović
Interaktivni sistem MIMIO XI u nastavi

4.18.

Andrijana Šikl
Didaktički potencijal interaktivnih tabli i pedagoški aspekt njihove primene u nastavi

4.19.

Ljiljana Đurović, Katarina Božović
Elektronski udžbenik u osnovnoj školi

   
V ICT in Non-school Enviroment
5.1.

Ljubiša Preradović, Biljana Antunović, Vlado Simeunović,  Aleksandar Janković 
Analiza akustičnog komfora zaposlenih na Banjlučkom Univerzitetu

5.2.

Jezdimir - Luka Obadović, Vera Obadović
Informatički model uvođenja IKT i sistema kvaliteta u primarni nivo zdravstvene zaštite

5.3.

Vera Obadović, Jezdimir - Luka Obadović
Web portal u zdravstvu

5.4.

Marija Blagojević, Maja Božović, Suzana Petrović, Danijela Milošević, Goran Devedžić
An approach to modeling medical information systems

5.5.

Done Stojanov, Todor Cekerovski, Gabriela Sutev
Technically supported bioinformatical education

5.6.

Ivana Milićević, Dubravka Papić-Damjanović, Ivan Milićević, Ivana Antović
Primena informacionih tehnologija u praćenju potrošnje rezervnih antibiotika

5.7.

Sulejman Meta
Obrazovna tehnologija u određivanju prirasta drveta

5.8.

Snežana Dragićević, Slađana Savić
Primena virtuelne laboratorije vltermo u analizi prostiranja toplote

5.9.

Snežana Dragićević, Slavica Gospavić
Primena virtuelne laboratorije vltermo u analizi termodinamičkih kružnih procesa

5.10.

Čedomir Ivanović, Dragana Čarapić
Informaciono-komunikacione tehnologije i bezbednost dece u OŠ

5.11.

Maja Timovska
Improving fire safety in schools

5.12.

Živomir Lazarević,  Ljiljana Božić
Informatičko obrazovanje u KP zavodima

5.13.

Mladen Polić, Dejan Vujičić, Dijana Jagodić, Žarko Igrutinović
Mogućnost primene Kinect tehnologije u obrazovanju

5.14.

Todor Anđić, Milenko Rončević, Branko Marković
Korišćenje programa R-studio za reparaciju podataka

5.15.

Danilo Šešelj, Dragan Golubović, Teodora Savić
Svetlosni tragač

5.16.

Aleksandar Vasev, Momčilo Vujičić, Nebojša Gijić, Biljana Vasev, Ana Novaković
Male tajne Photoshop alata za kreiranje omota DVD/CDa

   
VI EDUCATIONAL TECHNOLOGY
6.1.

Miodrag Pantelić, Dragan Golubović, Zora Jugović, Nebojša Stanković
Ekološki problemi

6.2.

Petranka Ruseva, Svetlana Vasileva
Cross-curricular teaching of spreadsheets practice in a workshop on english language od the college students

6.3.

Kiril Cackov, Despina Sivevska
Computer in methods of teaching nature and society-indispensable factor for the development of individual thought, inventiveness and creativity

6.4.

Vesna Kovačević
Age and language learning - how to train the aging brain

6.5.

Miroslav Kuka, Metodija Stojanovski, Gordana Stojanoska, Ildiko Đokić
Izmene aktuelnih struktura obrazovnog sistema u funkciji unapređenja procesa edukacije

6.6.

Goran Bulatović, Ljiljana Lj. Bulatović, Olja Arsenijević
Konektivizam kao teorijska osnova učenja na internetu

6.7.

Ljiljana LJ. Bulatović, Goran Bulatović, Olja Arsenijević
Multimedijska pismenost u pedagoškoj praksi u postmodernizmu

6.8.

Olja Arsenijević, Ljiljana Lj. Bulatović, Goran Bulatović
Međukulturne razlike u odnosima prema inovacijama kod studenata medija u Srbiji i Bosni i Hercegovini

6.9.

Cvetanka Mitrevska, Vesna Mundiševska-Veljanovska, Gordana Taneska, Vangelka Trajkovska
Primena modela stepenastog učenja pomoću kompjutera

6.10.

Dragana K. Markušev
Obrazovna tehnologija i praksa

6.11.

Željko Papić, Nenad Nikolić, Veljko Aleksić
Ergonomski dizajn radnog mesta

6.12.

Savko Jekić, Dragan Golubović
Praktična primena rezultata ergonomskih istraživanja antropometrijskih mera dece pri projektovanju stolica, klupa i stolova za decu predškolskog uzrasta

6.13.

Anja Stojšin, Danijela Jašin, Vladimir Stojšin, Staniša Banjanin, Sandra Banjanin
Interdisciplinarnost i deca sa smetnjama u intelektualnom funkcionisanju

6.14.

Andrijana Šikl, Ana Novković
IKT u kontekstu razvoja problemsko-istraživačke i projektne nastave

6.15.

Vesna Milenković, Radojka Krneta, Dragan Golubović
Interaktivna televizija kao savremena obrazovna tehnologija

6.16.

Predrag Spasojević, Ana Novković
Evolutivni razvoj obrazovne televizije

6.17.

Maja Paunović, Danijel Kadarjan, Branko Bukvić
Proces tranzicije digitalizacije medija u Srbiji

6.18.

Jelena Rajović, Sanja Marković, Momčilo Vujičić
Uloga internet rečnika u sticanju novih znanja iz različitih oblasti

6.19.

Marija Nešković, Darko Nešković
Značaj interneta u informisanju roditelja u tekući nastavni proces

6.20.

Mladen Jovanović, Goran Jovišić
Istraživanje o upotrebi IT roditelja učenika osnovnih škola

6.21.

Ana Savković
Ekološke aktivnosti u osnovnoj školi

6.22.

Radoje Stopić
Problemi u realizaciji dopunske nastave

6.23.

Јаsminа Đorđеvić, Slоbоdаn Vlаtkоvić, Јоvе Таlеvski, Dobri Petrovski
Determinisanost procesa edukacije procesom kritičkog mišljenja

6.24.

Mirjana Blagojević
,,Kontrola spolja’’ i ,,samoregulacija’’ sa aspekta bihejvioralnih i kognitivnih teorija

6.25.

Aleksandar Ašonja, Danilo Mikić
Razvoj kardanskih vratila kroz istoriju

6.26.

Mitar Lutovac
Nastava orijentisana ka aktivnostima - Priprema za nastavu i elektropneumatike

6.27.

Mitar Lutovac
Mehatronika u srednjem stručnom obrazovanju u Crnoj Gori - obrazovni program automehaničar

   
VII TEACHER EDUCATION AND LIFELONG LEARNING
7.1.

Dragana Milin, Slobodan Morača
Edukacija i trening za upravljanje projektima

7.2.

Petar Dmitrović
Doživotno učenje

7.3.

Mira Vidaković, Ivan Šćepanović, Vesna Šćepanović
Informacione tehnologije i doživotno obrazovanje

7.4.

Vladimir Radovanović, Ljiljana Savić, Stefan Markovic
Permanentno obrazovanje nužnost savremenog doba

7.5.

Daniela Minić Aleksić
Kompetencija nastavnika kroz primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

7.6.

Aleksandar Ristić, Željko Vuković
Informatička osposobljenost nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju u Republici Srpskoj

7.7.

Mira Jovanović
Refleksije profesionalnog identiteta predškolskih pedagoga i korišćenje informacionih tehnologija

7.8.

Jelena Premović, Ljiljana Arsić, Tamara Premović
Modernizacija stručnog obrazovanja u Republici Srbiji

7.9.

Predrag Prtljaga
Kan akademija - nova perspektiva u obrazovanju

7.10.

Miloratka Simeunović
Profesionalni razvoj nastavnika

7.11.

Mladen Polić, Miloš Marković, Bojana Vesković, Maja Milovanović
Celoživotno učenje kao koncept modernog obrazovanja

7.12.

Rada Karanac, Željko M. Papić, Slavica Jašić
Mekdonaldizacija u INSET-u

7.13.

Nataša Nikolić Gajić, Nevena Perić
Autonomija nastavnika u osnovnoj školi


Technical faculty Čačak 1-3rd, June 2012