tio2012 Konferencija
Tehnički fakultet Čačak
1-3. jun 2012.

Početna strana
Poziv za radove
Program simpozijuma
Organizatori
O simpozijumu
Radovi
Kontakt
Kontakt

Osobe za kontakt:

 

Prof. dr Dragan Golubović, (Predsednik)
Tel: 032/302-722, E-mail: golubd@tfc.kg.ac.rs


Sekretarijat Konferencije:
Milka Jovanović, Tel: 032/302-757
Mr Ivan Milićević, Tel: 032/302-722, ivanmil@tfc.kg.ac.rs
Mr Nebojša Stanković, Tel: 032/302-721, jack@tfc.kg.ac.rs
Veljko Aleksić, Tel: 032/302-722, aleksicvelјko@gmail.com
Nedeljko Dučić, Tel: 032/302-733, nedeljkod@gmail.com

Sajt:  http://www.tfc.kg.ac.rs/tio2012/  
E-mail: tio@tfc.kg.ac.rs 


Tehnički fakultet Čačak 1-3. jun 2012.