Simpozijum
Tehnički fakultet Čačak
3-5. jun 2011.

Početna strana
Poziv za radove
Program simpozijuma
Organizatori
O simpozijumu
Radovi
Kontakt
Organizatori Suorganizatori
Univerzitet u Kragujevcu
Tehnički fakultet, Čačak
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Učiteljski fakultet, Beograd,
Filozofski fakultet, Banja Luka, Rep. Srpska
Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo, Rep. Srpska
Filozofski fakultet, Skopje, Makedonija,
Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak

Institut za pedagoška istraživanja, Beograd  
      
Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad

Podršku organizaciji i realizaciji simpozijuma pružili su:

Srpska Akademija nauka i umetnosti – SANU
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske – ANURS
Srpska Akademija Obrazovanja – SAO
Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti – CANU
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore
Ministarstvo za obrazovanje i nauku Republike Makedonije
Univerzitet u Kragujevcu
UNESCO – Nacionalni komitet za IKT
Forum pedagoga SCG
Sojuz na prosvetnite rabotnici Republike Makedonije

Tehnički fakultet Čačak 3-5. jun 2011.